YÖNETMELİKLER

TMMOB YÖNETMELİKLERİ

TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği
TMMOB Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği
TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği
TMMOB Disiplin Yönetmeliği
TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği
TMMOB Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği
TMMOB Adına Sekreteryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği
TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği
TMMOB 45. DÖNEM (01 Nisan 2018 – 31 Mart 2020) BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği
TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği
TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği
TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği
TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği
TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği
TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği
TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği
TMMOB 2019 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar
TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik
TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Esasları Yönergesi
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi
TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesi
TMMOB Çalışma Grupları Yönergesi

MMO YÖNETMELİKLERİ

 

FAYDALI BİLGİLER & BELGELER

Yangın Yönetmelikleri

Stratejik Plan Klavuzu
ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Web'de ara Sitede ara