RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİM KURULU

2016/Mart ....
ASIL           YEDEK
1-Metin BIÇAKÇI (Başkan)
2-Orhan BAŞDEMİRCİ (G.Sekreter) 
3-Kahraman UZUNALİ (Sayman)
4-Özgür ÖZYILMAZ  
5-Semih Doğan YILDIZ
1- Selçuk VATANDAŞ
2- Kamil BİLEN
3- Gonca KOÇ
4- Murat ÇOLAK
5- Anıl KÖSELİ

 

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

RİZE BELEDİYESİ

 1-Bayram SALCI

 2-Birol DURMUŞ

ÇAYKUR

 1-    Kamil BİLEN

2-    Gonca KOÇ

3-  Murat TELLİOĞLU

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ

 1-   Aykut YAZICI

2-  Selçuk ARICI

ÜNİLEVER A.Ş.

1-  Yalçın SERİN

2-  Alper ZAİM

K O M İ S Y O N L A R
A- SANAYİ, DOĞALGAZ VE ENERJİ KOMİSYONU
1-Ebubekir EKŞİOĞLU (Özel) (Başkan)
2-Metin BIÇAKÇI (Çaykur)
3- Selçuk VATANDAŞ (SMM

B- ÇEVRE, ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU
1-Metin BIÇAKÇI (Çaykur))
2-Orhan BAŞDEMİRCİ (Serbest-Renault)
3- Kahraman UZUNALİ (Çaykur)
4- İlyas ENGİN(Özel)

C- İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
1- Murat ÇOLAK (Çaykur) (Başkan)
2- Murat TELLİOĞLU (Çaykur)
3- Kahraman UZUNALİ (Çaykur)
4- Yalçın SERİN (Ünilever Çay)


D-EĞİTİM KOMİSYONU
1- Kahraman UZUNALİ (Çaykur)
2- Adnan MİDİLLİ (RTÜE)
3- Selehattin EYUPOĞLU (Çaykur)
4- Metin BIÇAKÇI (Çaykur)

E-SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
1- Selçuk VATANDAŞ (SMM Başkan)
2- Sedat TOPRAK (Özel)
3- Alpaslan SARUHAN (SMM)
4- Gonca KOÇ (Çaykur)

F-ASANSÖR VE TESİSAT KOMİSYONU
1- Süleyman YILMAZ (SMM) (Başkan)
2- Metin BIÇAKÇI (Çaykur)
3- Coşkun YEĞEN(SMM)

G-İŞ MAKİNELERİ KOMİSYONU
1- Sedat TOPRAK (Özel)(Başkan)
2- Bayram SALCI (Rize Belediyesi)
3- Selehattin EYUPOĞLU (Çaykur)

H- SMM KOMİSYONU
1- Hasan BİLAL (SMM)(Başkan)
2- Yunus ÖKSÜZ (SMM) 
3- Selçuk VATANDAŞ (SMM)
 

                                                                                                                                                             

2012/Ekim -2016/Mart
Metin BIÇAKÇI (Başkan)
Coşkun YEĞEN (Sekreter)
Kahraman UZUNALİ (Sayman)
Orhan BAŞDEMİRCİ (üye)
Özgür ÖZYILMAZ(üye)

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

ÇAYKUR

 

 ÇAYELİ BAKIR

1- Hasan YILDIZ
2- Bayram SEKMAN
3- Kamil BİLEN
 

 

1-Ahmet SARİKAYA
2-  İbrahim KIRDAN
3-Adnan ÖZTÜRKERİ

AMAÇ :Üyelerimizin çalıştıkları işyerlerinde; Oda Tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve bu anlamda üyeler, işyerleri ile sürekli, canlı iletişim kurulması için işyeri temsilciliği örgütlenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bir işyerinde çalışan en az 5 (beş) üyenin bulunması ve bunlardan birinin İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun gerek görmesi durumunda; Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulur. Şube Yönetim Kurulu başvuruları en geç 15 gün içinde karara bağlar

TEMSİLCİLİĞİMİZ TEKNİK/İDARİ GÖREVLİLERİ
İsmet ÖZKORUMAK
Teknik Görevli
07.03.1972 tarihinde Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. 1990 yılında KTÜ Müh.-Mim. Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nü kazandı.Bu bölümde 2 yıl okuduktan sonra tekrar sınava girerek KTÜ Müh.-Mim. Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 2002 yılında bu bölümden mezun oldu. Nisan 2003 'te Rize İl Temsilciliği'nde Teknik Görevli olarak çalışmaya başladı.

Yusuf BOSTAN
Teknik Görevli
2004 Yılında KTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.2006 Yılından beri Rize İl Temsilciliği'nde Teknik Görevli olarak çalışmaya başladı.

Hilal ÖZDEMİR
Büro Görevlisi

2007 yılında Kafkas Üniversitesin İİBF Fakültesi İşletme Fakültesinden  mezun oldu, Ağustos 2010 tarihinden itibaren temsilciliğimizde çalışmaktadır.

K O M İ S Y O N L A R
A- SANAYİ, DOĞALGAZ VE ENERJİ KOMİSYONU
1-Bilal AYDIN (ÇAYKUR) (Başkan)
2-Kahraman UZUNALİ (Çaykur)
3-Hasan YILDIZ (Çaykur)
4-Metin BIÇAKÇI (Çaykur)
5-Ahmet SARIKAYA (Çayeli Bakır)
6-Yalçın SERİN (Fidan Çay)

B- ÇEVRE, ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU
1-Selahattin EYUPOĞLU (Çaykur) (Başkan)
2-Orhan BAŞDEMİRCİ (Serbest-Renault)
3- Bayram SEKMEN (Çaykur)
4- İlyas ENGİN(Özel)
5- Hasan YILDIZ (Çaykur)

C- İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
1- Ahmet SARIKAYA(ÇBI) (Başkan)
2- Bayram SEGMEN (Çaykur)
3- İlyas ENGİN (Özel)
4- Yalçın SERİN (Fidan Çay)
5- Bayram SALCI (Belediye)


D-EĞİTİM KOMİSYONU
1- Hasan YILDIZ (Çaykur) (Başkan)
2- Ahmet SARIKAYA(ÇBI)
3- Selehattin EYUPOĞLU (Çaykur)
4- Metin BIÇAKÇI (Çaykur)

E-SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
1- Kamil BİLEN (Çaykur) (Başkan)
2- Orhan BAŞDEMİRCİ (Serbest-Renault)
3- Coşkun YEĞEN (SMM)
5- Ahmet SARIKAYA(Çaykur)

F-ASANSÖR VE TESİSAT KOMİSYONU
1- Süleyman YILMAZ (SMM) (Başkan)
2- Metin BIÇAKÇI (Çaykur)
3- Coşkun YEĞEN(SMM)
4- Ahmet SARIKAYA (Çayeli Bakır)
5- Alpaslan SARUHAN (SMM)

 

G-İŞ MAKİNELERİ KOMİSYONU
1- Murat ÇOLAK (Çaykur)(Başkan)
2- Bayram SALCI (Rize Belediyesi)
3- İbrahim KIRDAN (ÇBİ)
4- Bilal AYDIN (Çaykur)
5- Ebubekir EKŞİOĞLU (Serbest)

H- SMM KOMİSYONU
1- İsmet ÖZKORUMAK (Teknik Görevli)(Başkan)
2- Yunus ÖKSÜZ (SMM) 
3- Selçuk VATANDAŞ (SMM)
4- Süleyman YILMAZ (SMM)
5- Coşkun YEĞEN(SMM)
6- Hasan BİLAL (SMM)

 

2012/MAYIS -2012/EKİM

Metin BIÇAKÇI (Başkan)
Coşkun YEĞEN (Sekreter)
Kahraman UZUNALİ (Sayman)
Orhan BAŞDEMİRCİ (üye)
Kenan HEKİM  (üye)

2007-2012
Metin BIÇAKÇI (Başkan)
Coşkun YEĞEN (Sekreter)
Kahraman UZUNALİ (Sayman)
Orhan BAŞDEMİRCİ (üye)
Ahmet SARIKAYA  (üye)

GEÇMİŞTEN BU GÜNE TEMSİLCİLİĞİMİZ ODA YÖNETİMLERİ

Temsilciğimizi Ocak 1991 yılında ilk olarak yönetimiz oluşturulmuş ve Trabzon şubesine bağlı olarak faaliyetine başlamıştır. 1991-1997 yılları arasında çok az faaliyette bulunmuştur.  1997 yılında oluşan iş potansiyeli nedeniyle ilk kez eleman alımı gündeme gelmiş ve idari görevli alınmıştır. TMMOB ye ait Belediye blokları 3. katındaki ofisine taşınmış ve burada bulunan yaklaşık 12 m² lik bir alanda çalışmalarını 2012 yılına kadar sürdürmüştür. 2012 yılında satın alınan Ekrem orhon mahallesi kemalyeri caddesinde2003 yılında ilk teknik görevlimizi 2004 yılında 2.teknik grevlimizi kadromuza alarak çalışma potansiyelimiz belli bir seviyeye ulaşmıştır. 2004 yılında MMO Trabzon şubesinin kararları ile yönetim değişikliği istenmiştir. 2004 yılında başlayan ve 2006 yılından itibaren artan gelirlerimiz nedeniyle 2010 yılında ise büro görevlimizi alarak kadromuza geçirilmiştir. 2010 yılından itibaren Gündoğdu da LPG sızdırmalık testleri kiralanan yerinde faaliyete başlamış ve Kasım 2017 tarihine kadar burada faaliyetini sürdürmüş olup LPG sızdırmazlık ölçümlerinin odamızdan alınması nedeniyle buradaki faaliyetine son vermiştir.. 2015 yılında yeni yerine taşınmış ve burada hizmetine devam etmektedir.

YIL BAŞKAN SEKRETER SAYMAN ÜYE ÜYE

1991

Yener TUZCUOĞLU Necdet SEMİZ Hasan BİLAL    
1994 Necati TOPAL A.Riza ASLAN Hasan BİLAL    
1997 Necati TOPAL Metin BIÇAKÇI Hasan BİLAL    
4/2000 Necati TOPAL Ahmet METİN Hasan BİLAL    
2001 Necati TOPAL Yunus ÖKSÜZ Hasan BİLAL    
2002 Coşkun YEĞEN Selçuk VATANDAŞ Hasan BİLAL İlyas ENGİN Arcan AKTEPE
2004 Necati TOPAL Selçuk VATANDAŞ Ali Erhan ATABEK Yilmaz AKSU Ahmet METİN (2005-Hakan KOTİL)
2006 Metin BIÇAKÇI Coşkun YEĞEN Kahraman UZUNALİ Orhan BAŞDEMİRCİ İlyas ENGİN (2007- Bayram SALCI)
2008 Metin BIÇAKÇI Coşkun YEĞEN Kahraman UZUNALİ Orhan BAŞDEMİRCİ Ahmet SARİKAYA
2010 Metin BIÇAKÇI Coşkun YEĞEN Kahraman UZUNALİ Orhan BAŞDEMİRCİ Ahmet SARİKAYA(2012-Kenan HEKİM)
2012 Metin BIÇAKÇI Coşkun YEĞEN Kahraman UZUNALİ Orhan BAŞDEMİRCİ Kenan HEKİM-Özgür ÖZYİLMAZ (9/2012)
2014 Metin BIÇAKÇI Coşkun YEĞEN Kahraman UZUNALİ Orhan BAŞDEMİRCİ Özgür ÖZYİLMAZ
2016 Metin BIÇAKÇI Orhan BAŞDEMİRCİ Kahraman UZUNALİ Özgür ÖZYİLMAZ Semih Doğan YILDIZ
2018 Metin BIÇAKÇI Orhan BAŞDEMİRCİ Kahraman UZUNALİ Özgür ÖZYİLMAZ Semih Doğan YILDIZ
2020          
           
           

ODAMIZIN FAALİYETLERİ

Bilindiği Üzere; Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır.

2018 yılı itibarıyla; 18 Şubemiz, 56 İl Temsilciliğimiz, 43 İlçe Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, Asansör Onaylanmış Kuruluşumuz, Akredite Muayene Kuruluşumuz (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK), Akredite Deney Laboratuvarımız (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarımız (KALMEM), Meslek İçi Eğitim Merkezimiz (MİEM), 5 Uygulamalı Eğitim Merkezimiz (UEM) İle üyelerimize ve halkımıza, kamu ve toplum yararı temelinde hizmet verilmektedir.. 1954‘te 902 olan üye sayısı 2019 yılı itibariyle 112.000‘i aşmıştır. Temsilciliğimiz bünyesinde verebileceğimiz teknik hizmetler aşağıda sunulmuş olup;

Odamızca verilebilen Teknik Hizmetler
- Peryodik Kontroller ( Asansör, Basınçlı kaplar, Careskal, Vinç, Hava Tankı, Kompresör, Forklift, Kalorifer Kazanı, Buhar kazanları, kaldırma makinaları, Emisyon ölçümleri vb. )
- Gürültü Ölçümleri
- Proje Hizmetleri Denetimi ( Araç, Tesisat, Doğalgaz, LPG, Asansör, Isı yalıtımı )
- Bilirkişilik - Hakemlik - Eksperlik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Motor ve şasi tespiti, ---Değer tespiti, Araç yaş tespiti vb. )
- Baca Gazı Ölçümleri
- LPG Gaz Sızdırmazlık Kontrolü İş Makinaları Operatör Kursu
- Mühendis Yetki Belgelendirmesi

PERİYODİK KONTROLLER ve TESTLER:Bilindiği üzere,4757 sayılı İş Kanununa ve 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu na dayanılarak çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Ekipmanlarının kontrolü yönetmeliği doğrultusunda  yılda bir kez,  iş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Yine aynı tüzük maddelerinde; test ve deneylerin ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ ve GÜRÜLTÜ KONTROL RAPORLARI :      9 Agustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren " Gürültü Kontrol Yönetmeliği " geregince, açık ve kapalı alanlarda gece ve gündüz herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip seslerin insan sağlığı üzerinde yaptığı olumsuz etkileri kontrol altına almak amacıyla Gürültü Ölçümleri yapılarak, Gürültü Kontrol Raporları hazırlanmaktadır. 

MOTOR - ŞASİ İNCELEMELERİ :Motorlu Araçların Kabin incelemesi ve motor - şasi numaralarının orijinalliğinin tespiti şubemiz teknik görevlilerince yapılmaktadır.

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ :     Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" sanayi tesislerinde BacaGazı ve Toz Emisyon Ölçümleri Konusunda; Makina Mühendisleri Odası, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 4 Mayıs 1999 tarih ve B.19.0.ÇKO 14063368 ve 3260-6547 sayılı yazıları ile baca gazı emisyon ölçümleri yapacak Yetkili Kuruluşlar kapsamına alınmıştır.  Bu durum Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderdiği 2 Mayıs 2000 tarih ve 1362-4672 sayılı yazı ile bir kez daha duyurulmuştur. Trabzon şubemizce yapılan bacagazı ölçümleri Bakanlığın öngördüğü analiz metodları kullanılarak bacagazı ölçüm cihazı ile, toz ölçümleri ise tam otomatik, izokinetik şartlarda toz konsantrasyonu örnekleme sistemine sahip cihazlarla konusunda uzmanlaşmış teknik elemanlarımız tarafından yapılmaktadır.  Kalibrasyonları düzenli bir şekilde yaptırılan cihazlarımızla O2 , CO , SO2, NOX, gaz sıcaklığı, baca çekişi islilik miktarı ve bacagazı hızını ölçüp CO2 fazla hava katsayısı yanma verimi ve baca gazı debisi hesaplanmakta, yapılan ölçüm ve analiz sonucuna göre yakma tesisinde yanma veriminin arttırılmasına yönelik öneriler rapor halinde sunulmaktadır. 

LPG DÖNÜŞÜMÜ YAPAN ARAÇLARIN GAZ SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ :  Lpg dönüşümü yapan araçların gaz sızdırmazlık kontrolü, temsilciliğimiz tarafından Karayolları Kontrol İstasyonu yanındaki istasyonumuzda yapılmaktadır.Rize İlinde hizmet yapan yaklaşık 70 kişilik Makine Mühendisi ile ve ihtiyaç duyulduğunda Trabzon Şubemizden de faydalanılarak çalışma alanımıza giren ve yukarıda özet halinde verilen tüm teknik taleplerinizi karşılayacağımızı bilgilerinize sunarız.

MÜHENDİS YETKİ BELGELERİ (M.Y.B.)

1. Mekanik Tesisat Dar Kapsamlı Konularda Mühendis Yetki Belgeleri
- Arıtma Tesisatı ,- Asansör Avan Proje Hazırlama,- Basınçlı Hava Tesisatı  ,- Doğalgaz İç Tesisat ,- Havalandırma Tesisatı, - Sanayi tipi Çamaşırhane Tesisatı
- Havuz Tesisatı,- Kızgın Su ve Buhar Tesisatı ,- Klima Tesisatı ,- LPG Tesisatı ,- Otomatik kontrol  , Sanayi tipi Mutfak tesisatı ,- Soğutma tesisatı
2. AİTM M.Y.B.
3. Araçların LPG'ye Dönüşümü M.Y.B.
4. Asansör M.Y.B
5. İş Güvenliği M.Y.B
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ
Ekrem Orhon Mah. Kemalyeri Cad. No:15 Karali Apt. Kat :1 Daire: 2  ( İş Bankası Üstü
)
Tel: 464 2133294 Fax: 464 2133295      53100/RİZE

e-posta: rize@mmo.org.tr Siteyi Hazirlayan:Metin BIÇAKÇI