ÜYELİK

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Cari yıla ait aidat
- Kayıt ücreti
YURT DIŞI ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Diplomanın Türkçe tercümesi
- Diploma denklik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Cari yıla ait aidat
- Kayıt ücreti
ÖĞRENCİ ÜYELİK
- 2 adet resim
- Okuldan öğrencilik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Kayıt ücreti
KİMLİK YENİLEME
- 2 adet fotoğraf
- Eski Oda Kimliği
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Kimlik Yenileme Ücreti  (borcu olmaması gerekiyor üyenin)
- Kimlik Yenileme Formu (tıkla indir)

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır.  ( Kimlik Yenileme ücreti: 2019 ,2020: 50 TL)

- Soyadı değişikliği varsa mahkeme ilamı / evlilik cüzdan aslı ve fotokopisi
- Cari yıl içerisinde askerlik yapılmışsa Terhis Belgesi
- Yüksek Lisans Yapılıyor ve çalışmıyorsa Öğrenci Belgesi

Üyelik Belgesi

Üyelik belgesi almak isteyen üyelerimizin dikkatine;
1. Üyelik belgesinin hangi makama /kuruluş/ kuruma yazılacağını belirtiniz.
2. Yerinize başka birisi başvuracaksa imza sirküleri ve dilekçe ile birlikte gönderiniz.
3. Geçmiş yıllara ait aidat borcunuz varsa ödeyiniz.
4. Üyelik Belgesi Bedeli 2019-2020 : 50 Tl

Bu uygulama üyelerimizin bilgisi dışında başvuru yaparak üyelik belgesi aracılığı ile menfaat sağlamak isteyen kişileri ve kuruluşları engellemek içindir.

ÜYE BORCU VE ÖDENTİLER HAKKINDA

TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayın Üyemiz,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. maddesine göre, Türkiye`de mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu yönetmeliğin 7. maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Oda`ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendislerin Oda`ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

Aynı yönetmeliğin yıllık üye ödentisine ilişkin 79. maddesi gereği ise emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayan (herhangi bir kurumdan emekli olduğunu gösterir belge ile), askerlik görevini yapan (askerlik süresince), yurt dışına çıkan (yurt dışında kaldıkları sürece) ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapan (öğrenimleri süresince) üyelerimiz haricinde, Oda`ya kayıtlı olan tüm üyelerimiz üye aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

Odamızın kurumsal yapısı, üyelerimizin üyelik koşullarını koruması,  Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödenmesiyle olanaklıdır.

Siz Değerli Üyemizin mağdur olmaması için yeni aidat tutarının yürürlük tarihi 31 Ocak ‘a ertelenmiştir. Artıştan etkilenmemek için mevcut borçlarınızı Sanal Pos aracılığı ile veya Şube-Temsilcilik birimlerimizden ödeyebilirsiniz. Çalışmadığınız dönemler belgelendirdiğiniz taktirde (İlgili döneme ait SGK Hizmet Dökümü) aidat borcunuzdan düşülmektedir.

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak açısından kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/

Kredi kartı ile yapılan ödemeler OBYS‘ye (Oda Bilgi yönetim Sistemi) işlenmektedir.

Sayın üyemiz,

Aidat ödemelerinizde sizlere kolaylık sağlamak amacıyla İş Bankası Maximum, Akbank Axess, Garanti Bankası Bonus ve Yapı Kredi Bankası World kartlarınıza uygulanabilecek en yüksek taksit sayısı 9‘a çıkarılmıştır. Uygun kartı bulunmayan üyelerimiz peşin ödeme ve internetten ödeme seçeneklerini kullanabilirler. Aşağıda ödemelerle ilgili detaylı bilgiler sizlerle paylaşılmıştır.

AİDAT

2019 yılı için geçerli olan yıllık üye ödentisi aylık 15 TL‘den yıllık 180,00 TL‘dir.

Yıllık üye ödentileri,

Şube /temsilcilik Muhasebe Birimi‘nden nakit veya banka kartı aracılığıyla, veya hesap numarasına Açıklamada ad, soyad ve oda sicil numarası belirtilmeli, ‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.

DAYANAK

15 Mart 2002 tarihli 24696 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. Maddesi ile üyelerin üyelik koşullarını korumak zorunda olduğu belirtilmiş, bu kapsamda üyelere tahakkuk ettirilen yıllık üye ödentisi 79. Maddede tanımlanmıştır.

"Yıllık Üye Ödentisi

Madde 79 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisans üstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır..."

"Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 82 - Üyelerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) Türkiyede mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar..."

DÜZENLEME/DÜZELTME

1. Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

2. İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

3. Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi;

4. Emeklilik durumunun bildirilmesi;

PDF icon üye kayıt başvuru formu.pdf

PDF icon kimlik_yenileme_adres_degisikligi_formu(1).pdf

Oda Üye Kayıt Başvuru Formu

Üye Aidat Brocu Öğrenmek için tıklayın Üye Bilgileri düzenleme

Oda Üye Kayıt Başvuru Formu

Üye Kayıt Başvuru Formu Adres Değişikliği Formu

Öğrenci Üye Kayıt Formu

Kimlik Yenileme Formu Üye Ödenti formu

Site; 1024*768 Çözünürlük ( Sizinki: )   IE 6.0+ dikkate alınarak hazırlanmıştır!

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ
Ekrem Orhon Mah. Kemalyeri Cad. No:15 Karali Apt. Kat :1 Daire: 2

Tel: 464 2133294 Fax: 464 2133295

e-posta: rize@mmo.org.tr Siteyi Hazirlayan:Metin BIÇAKÇI