ŞUBE YÖNETİM KURULUYLA TOPLANTI: Temsilciliğimiz yürütme kurulu ile şube yönetim kurulu 6 Ocak 2012 tarihinde saat 18:30 da yemekli bir toplantı düzenleyerek, toplantıda 2010-2011 dönemi değerlendirildi. Yapılan , yapılamayan ve yapılması gerekli çalışmalar görüşüldü.Satın alınan yeni yerin içerisinin projelendirilerek yapılması kararlaştırıldı. Asansör periyodik kontrol sözleşmelerinin Belediyelerimizle görüşülerek hızlandırılmasına karar verildi.
MİEM KAPSAMINDA EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR: Makine Mühendisi Ethem Hünkar YILMAZ tarafından verilen "LPG Sızdırmazlık" konulu bir eğitimi 15 Aralık 2011 tarihinde 17:30-19:30 saatleri arasında  , Makine Mühendisi  Süleyman YILMAZ 21 Aralık 2011 tarihinde 18:00-20:00 saatleri arasında  "Asansörlerde güvenlik" konulu eğitimleri TMMOB Eğitim salonumuzda gerçekleştirilecek olup bu eğitimler MİEM kapsamındadır.
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YETKİ BELGENİZİ AKREDİTE YAPTINIZ MI? Doğalgaz iç tesisat belgesi alan ve aktif çalışan Mühendislerimizin Akreditasyon kapsamında belgelerinin dönüştürülebilmesi için 13 Aralık 2011 tarihinde Şubemiz tarafından bir sınav yapılmış olup sınava temsilciliğimizden belgeleri akredite olması gereken mühendislerimiz iştirak etmiştir. Bilindiği üzere; 2011 yılı sonuna kadar akreditasyon sınavına girmeyen üyelerimizin belgeleri geçersiz sayılmaktadır.Konuyla ilgili temsilciliğimizden bilgi alınabilir.Puanı Eksik olan Üyelerimizin listesi

BELEDİYELERİMİZLE ASANSÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI :Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği 01.01.2012 tarihinden itibaren, yapının bağlı bulunduğu belediye ve belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, asansörlere yönelik yıllık kontrolleri TS EN ISO/IEC 17020 Standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmasını sağlamak ve yaptırıldığının denetiminden sorumlu olacaktır.Bu konuda örnek sözleşme ve şartname hazırlayarak, Tüm Belediyelerimizi bu konuda bilgilendirmek ve sunum yapmak üzere davet ettik, 8 Aralık 2011 tarihinde odamız eğitim salonunda 15:00-16:30 saatleri arasında toplantıya katılan belediye ilgililerine bir sunum yaparak kendilerini bilgilendirdik.

LPG ARAÇLARDA SIZDIRMAZLIK RANDEVU SİSTEMİ: Temsilciliğimiz bünyesinde yapılan LPG Sızdırmazlık ölçümlerinde Randevulu sisteme geçilecek.
ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI: 2 Aralık 2011 tarihinde saat 18:00 de Trabzon Park Restaurantta yapılan toplantıya temsilciliğimiz yürütme kurulu katıldı. Toplantıda temsilciliğimiz çalışmaları, ileriye dönük düşünceler, yapılması planlanan çalışmalar dilek ve temenniler Başkan Metin BIÇAKÇI tarafından bir konuşma yapılarak aktarıldı.
MİEM KAPSAMINDA EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR: Makina Mühendisi Bilal AYDIN tarafından verilen "Isı Yalıtım Esasları ve Yönetmelikler" isimli eğitim 15 Kasım 2011 tarihinde TMMOB Eğitim salonumuzda gerçekleştirilmiş ve eğitime 28 üyemiz iştirak etmiştir.
TEMSİLCİLİĞİMİZ'DE STAJYER ÖĞRENCİ: Temsilciliğimiz LPG Sızdırmalık istasyonu için Mimar Sinan Endustri MEslek lisesi ve Tevfik ileri Endustri meslek lisesinden 1 er öğrenci staj ve beceri eğitimi yaptırılmaya başlandı.(Mesleki Eğitim Kanunu ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre).Bilindiği üzere; İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez denmekte ve aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna olmaktadır.Bu çerçevede stajyer öğrencilerin ücretleride ödenmektedir.
BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Bakım Teknolojileri Kongrelerinin beşincisi, 14-16 Ekim 2011 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.Kongreye Düzenleme kurulu üyesi Temsilciliğimiz başkanı Sn.Metin BIÇAKÇI katıldı.Haberin Devamı için tıklayın
TEMSİLCİLİĞİMİZDE EKİM-KASIM AYINDA AÇILAN MİEM EĞİTİMLERİ:MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında mühendis yetki belgesi olan üyelerimiz belgelerini vizeletebilmeleri için 70 puanı doldurmaları gerekmektedir. Şube etkinlik alanında düzenlenen ilgili alandaki seminer, eğitimler  ve puanlama yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Odamızca düzenlenen MIEM Gözetim Kriterleri Çerçevesinde  verilen eğitimlerin listesi için tıklayın.
TELEFERİKLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR !TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı yaptığı açıklamada “İlimizin değişik yörelerinde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında teleferik yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman teleferik telinde kopmalar meydana geliyor. Bu da can ve mal emniyeti bakımından tehlike oluşturuyor.15 Ağustos 2011, Saat 11:10 da TRT Trabzon Radyosu'nda Canlı yayında oda Başkanımız Metin BIÇAKÇI Teleferiklerdeki kazaların oluş nedenleri, yapılması gerekenler, şuana kadar odamızın yaptığı çalışmalar, çözüm önerileri ile ilgili bir programa katıldı.Haberin Devamı için tıklayın
LPG SIZDIRMALIK İSTASYONUMUZ ARDEŞEN'DE HİZMETE BAŞLADI:Bilindiği üzere ;T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Kasım 2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Lpg dönüşümü yapan araçların gaz sızdırmazlık kontrolü, temsilciliğimiz tarafından Rize/Gündoğdu hamidiye mahallesinde bulunan istasyonumuzda yapılmaktadır. Ardeşen ilçemizde de 15 günde bir Çarşamba günleri seyyar istasyonumuzda ölçümler yapmaya başladık.MAYIS 2012 tarihinden itibaren yapılan yeni düzenlemeyle araç sayısındaki yetersizlik nedeniyle Ardeşen ilçemizdeki ölçümlere ara verildi.
Rize İl Temsilciliğimizde Büro Görevlisi olarak çalışan Hilal ÖZDEMİR 03.07.2011 tarihinde muhteşem 2 düğün töreni neticesinde Çetin YILDIZ ile dünya evine girmiştir.Genç Çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileriz.
DEVLET BAKANIMIZ ODAMIZI ZİYARET ETTİ: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sn. Hayati yazıcı ,Rize Belediye Başkanı Sn. Halil BAKIRCI ve beraberindeki heyet 17 Mayıs 2011 tarihinde Saat 15:30 da TMMOB Rize il temsilciliğimizi ziyaret etti. Kendisine ilimizde yapılması gereken ortak çalışmalar, yapılamayan çalışmalar hakkında oda başkanımız Sn. Metin BIÇAKÇI bilgiler vererek bu bilgileri ve çalışmaları içeren birde dosya sundu. Haberin devamı için tıklayın
15 MAYIS 2011 DE ANKARA'DAYDIK: Haklarımız için, geleceğimiz için, halkımız için, ülkemiz için 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da TMMOB Mitingi‘nde buluştuk. İlimizden mitinge 73 kişi (2 otobüs) katıldı. 14 Mayıs 2011 tarihinde ilimizden 2 otobüs kaldırılarak Ankara'ya gittik.
15 MAYIS 2011'MİTİNG BASIN AÇIKLAMASI:Rize İl Koordinasyon Kurulu olarak 15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara'da yapılan miting öncesi basın açıklaması yaptık. Basın Açıklamasına IKK Bileşen temsilcileri katıldı.Haberin devamı için tıklayın
YAPITECH 2011 FUARI18-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında Trabzon Dünya Ticaret merkezinde  yapılan ilimizden meslektaşlarımız ve diğer oda temsilcileri katıldı.
Servisler uygun değil:Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı, Rize’de Öğrencilerin bu servislerle uygun olmayan şartlarda taşındığını belirtti. Bıçakçı, “Bir aracın okul Servis Aracı olabilmesi için istenen şartların sağlanması öğrencilerin sağlıklı bir şekilde herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan okullarımıza taşınabilmesi için önem arz etmektedir” dedi.Bıçakçı; “Bir Aracın Okul Servis Aracı Olabilmesi için;Okul Taşıtı Yönetmeliği Şartlarını sağlamasıHaberin devamı için tıklayın
ARAÇ PROJE UYGULAMA ESASLARI 2011: Temsilciliğimizde 7 nisan 2011 tarihinde MIEM kapsamında Araç Proje uygulama Esasları ve Yeni değişiklikler isimli sunum Sn. Metin BIÇAKÇI tarafından verildi.Eğitime İlimizde ve bu projeleri hazırlayan SMM mühendislerimiz katıldı. Bilindiği üzere MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında mühendis yetki belgesi olan üyelerimiz belgelerini vizeletebilmeleri için 70 puanı doldurmaları gerekmektedir
TRABZON ŞUBE YÖNETİMİ İLE TOPLANTI: 29 Mart 2011 tarihinde Şube yönetim kurulumuz ile temsilciliğimiz yürütme kurulu ve teknik elemanlarımız yemekli bir toplantı yaptık.Toplantı öncesi temsilciliğimiz için satın alınması düşünülen yer incelendi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Konu 30 mart 2011 tarihinde kocaeli'ye giden Şube Başkanımız tarafından Oda Yönetim kurulumuza iletildi. Temsilciliğimiz Başkanı Sn.Metin BIÇAKÇI Genel Başkanımız ile yaptığı telefon görüşmesinde ; başkanımızdan desteklerini ve onaylarını beklediğini ayrıca bir an önce yerin alınması için  işin sonuçlandırılmasını istedi.Genel Başkanımızda kararın bir an önce gönderilmesi neticesinde gereğinin yapılacağını ve yer alınması konusunda olumlu düşündüğünü bildirdi.
DENETİMSİZ KAZANLARIN BOMBADAN FARKI YOKTUR:Kapalı sistem, sıcak su, kızgın su veya buhar kazanlarının her yıl periyodik testlerinin yapılması gerektiği halde genellikle bu kontroller yapılmamaktadır. Emniyet sistemleri çalışmadığı zaman veya kazanlarda eskime, çürüme veya diğer işletme hatalarından dolayı kazan patlamaları meydana gelmektedir. Mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda bir kez hidrostatik testleri yapılmalıdır.
LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONEL EĞİTİMİ: LPG Sektöründe çalışanlar için 10-11 Şubat 2011 tarihleri arasında temsilciliğimizde bir eğitim düzenlenmiştir.Eğitime LPG piyasasında muhtelif işlerde çalışan 11 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilecek.5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 maddesi ve 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazetede Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği‘ne göre LPG piyasasında görev yapanların  TMMOB‘a bağlı İlgili Meslek Odası tarafından eğitilmesi ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

TMMOB MMO DENETLEME KURULU ÜYESİ Sn. GAFFUR ONUR ODAMIZI ZİYARET ETTİ: Makine Mühendisleri Odasi Denetleme kurulu üyesi Sn. Gaffur onur 9 Şubat 2011 tarihinde temsilciliğimizi ziyaret etti. Temsilciliğimize bulunan Bilgisayar'a monitor, klavye ve mause satın alarak hediye etti. Bilindiği üzere daha önc ede 22-25 Kasim 2007 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen 3.Bakım Teknolojileri kongresi ve sergisine ilimizden 16 mühendis arkadaşımız ile ilimizden katılmış ve kongreye katılımımızda destek olmuştu.

Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Temsilciliğimizde yapıldı.Şube Yönetim Kurulu,toplantısı 10 ocak 2011 tarihinde Temsilciliğimizde Yürütme Kurulu ve çalışanlarımız ile birlikte yapıldı. Toplantıda Rize İl Temsilciliği`nin öneriler ve beklentileri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 2010 yılı 1. Danışma Kurulu toplantısı, 08 Aralık 2010 Çarşamba günü Şubemiz Mustafa MACİT Konferans salonunda 40 Danışma Kurulu Üyesinin katılımı ile düzenlendi. Toplantıda Danışma Kurulu üyeleri Şube'nin çalışmalarını ve Türkiye gündemini değerlendirdiler. Temsilciliğimiz yürütme kurulu başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI Danışma kurulunda söz alarak, Temsilciliğimiz çalışmaları, taleplerimiz ve şubemizin yapması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini açıkladı. Özellikle temsilciliğimizin ihtiyacı olan 1 Teknik elemanın LPG sızdırmazlık istasyonumuzda çalıştırılmak üzere ihtiyaç olduğunu, şubemizde yapılan hamsi şoleni gibi etkinliklerin ilimizde de yapılmasını, şube ve temsilcilik çalışanları arasında  için bilgi paylaşımının ve tarzların daha yapıcı olması için eleştirilerini belirtti.
TEMSİLCİLİĞİMİZDE KASIM AYINDA AÇILAN MİEM EĞİTİMLERİ:MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında mühendis yetki belgesi olan üyelerimiz belgelerini vizeletebilmeleri için 70 puanı doldurmaları gerekmektedir. Şube etkinlik alanında düzenlenen ilgili alandaki seminer, eğitimler  ve puanlama yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Odamızca düzenlenen MIEM Gözetim Kriterleri Çerçevesinde  verilen eğitimlerin listesi için tıklayın.
V. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ DÜZENLEME KURULUTOPLANTISI YAPILDI: 18 Eylül 2010 tarihinde Kocaeli Şube’de yapılan V. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu birinci toplantısı, 18 Eylül 2010 tarihinde Kocaeli Şube’de yapıldı. Toplantıya Başkanımız Sn. Metin BIÇAKÇI iştirak etti. Bir sonraki düzenleme kurulu toplantıları 15 ocak 2011 ve 14 mayıs 2011 tarihlerinde yapılacak.Bilindiği üzere Bakım kongresi ve sergisi 7-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Kocaeli de yapılacak.
TMMOB HEYETİ SEL BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI: TMMOB Genel merkezden oluşturulan heyet ilimize gelerek il temsilciliğimizin hazırladığı program doğrultusunda; 1 Eylül 2010 tarihinde Trabzon usta otelde yapılan toplantı, akabinde 2 Eylül 2010 tarihinde heyelan bölgesi ziyareti inceleme, Basın açıklaması, Belediye Başkanı ve Rize valiliği ziyareti ve son olarak IKK toplantısıyla tamamlandı. İnceleme'ye Trabzon İnşaat, Jeoloji şube başkanları da iştirak etti.
ASANSÖRLER DENETLENMİYOR: İlgili yasa ve yönetmeliklere göre, İl ve ilçe belediyeleri asansörlerin yıllık kontrollerini yapmakla ve yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle görevlidir. Yine apartman yöneticileri bu kontrolleri yaptırmakla görevlidir. Meydana gelebilecek yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazalardan önce ilçe belediyeleri daha sonra apartman yöneticileri hukuken sorumludur.. Bazı  konuya duyarlı ilçe belediyelerimizle (Fındıklı, Çayeli ve Kalkandere) Asansör protokolü yapmamıza rağmen diğer belediyelerimiz hala konuya duyarsız kalmaktadır.
TRABZON İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI:TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Gürkan, Gürel Demirel 01 Eylül 2010 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen Trabzon İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Trabzon Kent Sempozyumu, Anayasa oylaması, örgütlenme ve Trabzon’un sorunlarının da ele alındığı toplantıya TMMOB Rize Heyelan İnceleme Heyetinde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası II. Başkanı Hüseyin Alan, Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ümit Özcan, İnşaat Mühendisleri Odası adına Hasan Erkan da katıldı.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesi gereğince Danıştay ilgili Dairesince yeni bir karar verilinceye kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler durdurulmuştur.
ÜYELERİMİZLE YEMEKLİ TOPLANTI: Şube Yönetim kurulumuz, Davetlilerimiz ve Üyelerimizin de İştirak ettiği yemekli toplantımız 25 Ağustos 2010 tarihinde NevaPark  (Yeni Kültür sitesi Altı) da yapıldı. Katılan tüm üyelerimize Şube Yönetim kurulumuza teşekkür ederiz.
TEMSİLCİLİĞİMİZDE AÇILACAK MİEM EĞİTİMLERİ:MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında mühendis yetki belgesi olan üyelerimiz 2010 yılından başlamak üzere belgelerini vizeletebilmeleri için   70 puanı doldurmaları gerekmektedir. Şube etkinlik alanında düzenlenecek olan ilgili alandaki seminer, eğitimler  ve puanlama yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Odamızca düzenlenen MIEM Gözetim Kriterleri Çerçevesinde  verilen eğitimlerin listesi için tıklayın.
ŞUBEMİZİN YENİ BİNASI AÇILIŞI VE TOPLANTI: Trabzon şubemizin yeni binasının açılışı 19 Haziran 2010 tarihinde Genel Başkanımızın da katılımıyla yapıldı. Açılışımız öncesi Genel Başkanımız ve Şube yönetim kuruluyla temsilciliklerin yürütme kurulları ve teknik görevlileri geniş içerikli bir toplantı yaptı.Toplantıda; Odamızın daha ileriye gitmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi talepler, beklentiler ve öneriler aktarıldı.
PERİYODİK KONTROL: ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne ait fabrikalarda bulunan 57 adet Careskal,8 Adet  vinç, 8 adet forklift ve 2 adet mobil vinçlerin periyodik kontrolleri temsilciliğimiz tarafında yapılıyor. Bilindiği üzere,4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 207, 208, 209, 223, 227, ve 244. maddeleri Basınçlı Kapların yılda bir kez, 378. maddesi ise kaldırma makinalarının yılda dört kez, üç aylık periyotlarla iş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Yine aynı tüzük maddelerinde; test ve deneylerin ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.Bu doğrultuda periyodik kontroller odamız tarafından ÇAYKUR Anatamir Fabrikasında yapılmaktadır.
YAPITECH 2010 FUARI Trabzon Dünya ticaret merkezinde yapıldı . Katılımın oldukça yüksek olduğu Fuara ilimizden meslektaşlarımızdan yaklaşık 15 kişi katıldık.
KAÇKAR TV'DE CANLI YAYIN: Odamız Yürütme kurulu Başkanı Sn .Metin BIÇAKÇI 29 Nisan 2010 tarihinde Perşembe günü sabah saat 09:45 de Kaçkar TV de canlı yayın konuğu oldur. Programda odamız hakkına genel bilgi verilmesi dışında, yaptığımız çalışmalar, Doğalgaz dönüşümü konusu , ilimizde hayata geçirilemeyen önem arze den çalışmalar (Asansör periyodik kontrolleri, Kazan dairesi kontrolleri, Teleferik kontrolleri vb.) hakkında açıklamalar yapıldı ve program saat 11:10 da sona erdi.
 
Doğalgaz yaygınlaşırken yanlışlıklar yapılıyor:Mevcut merkezi sistem binalarda doğalgaz dönüşümü için tüm apartman sakinlerinin % 100 oy birliği gerekmektedir. Ancak ilimizde çoğu binalarda karar dahi alınmadan uygulama yapıldığı tespit edilmiştir. İlerde o binada 1 apartman sakininin itirazı sonucu bireysel sistemlerinin sökülmesi ve gereksiz ekonomik kayıplar olacağının bilinmesi önem arz etmektedir.Yeni yapılan binalarda; “Toplam alanı 1000 m2 den büyük yeni binalarda mutlak surette merkezi ısıtma sistemleri tesis edilmelidir”  denmesine rağmen de yeni yapılan binalarda bu konuya yeterince dikkat edilmediği görülmüştür. Bu bina yönetici ve sahiplerinin konu üzerinde durmaları ilerde mağdur olmamaları için önem arz etmektedirHaberin Devamı için tıklayın
MMO 43. OLAĞAN GENEL KURULU Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu 10-11 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da toplandı. Oda Genel Kurulu, 10 Nisan 2010 Cumartesi günü, saat:09.30'da, İMO Teoman Öztürk Salonu'nda, seçimler ise 11 Nisan 2010 tarihinde Oda Merkez Binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul ilimiz delegeleri Oda Sn. Metin BIÇAKÇI ve  Sn. Halis Rakıcı genel kurula Trabzon şubemizin tüm delegeleriyle ve Şube Yönetimiyle birlikte katıldı.
FORKLIFT ÖPERATÖR EĞİTİMİ: Gündoğdu ve Çayeli de işyeri bulunan Okumuş Çay firmasına 12 Kişiye Forklift kullanımı için Operatör Eğitimi verildi. Eğitim 2 Nisan 2010 Cuma günü başladı ve Eğitim sonunda başarılı olanlara belgeleri verildiHaberin Devamı için tıklayın
LPG PERSONEL EĞİTİMİ: LPG Sektöründe çalışanlar için 1-2 Nisan 2010 tarihleri arasında temsilciliğimizde bir eğitim düzenlenmiştir.Eğitime LPG piyasasında muhtelif işlerde çalışan 20 kişi katıldı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilecek.5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 maddesi ve 07 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile....Haberin Devamı için tıklayın
TELEFERİKLER BİR AN ÖNCE DENETLENMELİDİR !TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı yaptığı açıklamada “İlimizin değişik yörelerinde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında teleferik yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman teleferik telinde kopmalar meydana geliyor. Bu da can ve mal emniyeti bakımından tehlike oluşturuyor.25 Mart 2010, Saat 10:15 da TRT Trabzon Radyosu'nda Canlı yayında oda Başkanımız Metin BIÇAKÇI Teleferiklerdeki kazaların oluş nedenleri, yapılması gerekenler, şuana kadar odamızın yaptığı çalışmalar, çözüm önerileri ile ilgili bir programa katıldı.Haberin Devamı için tıklayın
İŞ GÜVENLİĞİ KURSU: Çaykur'da çalışan mühendislere yönelik İş güvenliği Bilgilendirme kursu 17-19 Mart 2010 tarihleri arasında yapıldı.Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara "İş güvenliği Eğitimi Katılım belgesi" verildi.Haberin Devamı için tıklayın.

YANGIN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU:MİEM kapsamında verilmekte olan Yangın Mühendis Yetkilendirme Kursu temsilciliğimizde 6-8 mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar yetki belgelerini almaya hak kazandı..Yapılması planlanan diğer eğitimler ve müracaat Listesi !

Şubemiz Genel kurulu 16-17 Ocak 2010 (Çoğunluksuz) tarihinde 1. Gün Uzun sokak ta Park Restaurantta 2. gün seçimler Yeni satın alınan oda binasında yapılmıştır. İlimizden Genel kurula 17 Ocak 2009 tarihinde saat 11:00 de PTT önünden kaldırdığımız Araç ve kendi araçlarıyla gelen arkadaşlarımız ile birlikte toplam 52 kişiyle katıldık. Seçimden sonra katılan üyelerimiz ile birlikte toplu bir yemekli toplantı gerçekleştirdik.
ÜYELERİMİZ İLE GENEL KURUL ÖNCESİ TOPLANTI: Üyelerimizin görüşlerinin alındığı bir toplantı TMMOB lokalinde 13 Ocak 2010 tarihinde saat 17:00 de yapıldı.Toplantıya 20 yi aşkın üyemiz katıldı. Üyelerimizin Şube Genel Kurulu öncesi görüşleri alınarak ortak hareket edilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
MESLEKTAŞLARIMIZ İLE YEMEKLİ TOPLANTI: Temsilciliğimiz bünyesinde bulunan meslektaşlarımız ile Durak Lokontası'nda 5 Ocak 2010 tarihinde saat 18:00 de Şube Yönetim Kurulumuzun da iştirak ettiği yemekli bir toplantı Gerçekleştirildi. Toplantıda Şubemizde ve Temsilciliğimizde yapılan çalışmalar, Yapılması düşünülen çalışmalar görüşüldü. Üyelerimizin görüş ve önerilerine yer verildi.Haberin Devamı için tıklayın.
ŞUBEMİZ 13.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI: Şubemizin 13.Danışma kurulu toplantısı 24 Aralık 2009 da saat 19:00 da Park restaurantta yapıldı. Toplantıda şubemizin ve temsilciliklerimizin geçmişi ile ilgili nostaljik bilgiler verildi. Bu dönemde yapılan çalışmalar oda Başkanı Sn. Şaban BÜLBÜL tarafından anlatıldı. Toplantıda katılımcılar söz alarak düşüncelerini belirtti.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ:Odamızın öncülüğünde Çaykur İşyeri Temsilcimiz Hasan YILDIZ tarafından Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine yönelik 23 Aralık 2009 tarihinde Enerji verimliliği sunusu yapıldı. Sunuma oldukça yüksek bir katılım sağlandı.
RİZE VALİMİZİ ZİYARET: Rize Valimiz Sayın Seyfullah HACIMÜFTÜOĞL'nu 6 Ekim 2009 tarihinde ziyaret ederek, kendisine yeni göreviyle ilgili başarı dileklerinde bulunan Yönetim kurulu Başkanımız Metin BIÇAKÇI, ayrıca valimize odamız hakkında bilgi vererek , yapılması düşünülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Teleferiklerin kontrolü, Asansörlerin periyodik kontrolü, Okullarımızdaki kazan dairelerinin kontrolü ve İş makinesi operatörlük eğitiminin odamızca verilebilesi hususunda protokol örnekleri de sn. valimize sunuldu
Güncellenme Zamanı: 05.10.2009 15:31:11KTÜ MAKİNE MEZUNLARI BULUŞMA GÜNÜ: 2-3 Ekim 2009 tarihinde KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunları buluşma günü düzenlendi.Mezunlar buluşma gününde MA2 Amfisinde toplanıldı, sinevizyon gösterisi ve konuşmaların ardından ara çay, kahve saatleri ve öğle  yemeği verildi. akşam 18:00 de ise Sosyal tesislerde kokteyl düzenlendi. 3 Ekim Cumartesi günü ise Zigana ve Sümela manastırına gezi düzenlendi. KTÜ Mezunlarına ulaşmak için tıklayın !
İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU:Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü fabrikalarında çalışan 31 mühendise 6-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında  iş güvenliği eğitimi verildi. Eğitime katılanlara "Katılım Belgesi" verildi.
Doğalgaz iç tesisat belgesi alan ve aktif çalışan Mühendislerimizin Akreditasyon kapsamında belgelerinin dönüştürülebilmesi için 10 Hazıran 2009 da saat 17:00 de sınav yapılmış ve başarılı olanların belgeleri akreditasyon kapsamına alınmıştır. Başarısız olanlar için ise yeniden sınav düzenlenecektir. Konuyla ilgili temsilciliğimizden bilgi alınabilir.
DOĞALGAZ VE ENERJİ SEMİNERİ:Odamızın organize ettiği  ve ALARKO firmasının teknik elemanlarınca; Isı Pay Ölçer ve Isı Sayaçları, Kaskad uygulamalı Doğalgaz sistemleri,Domestik kullanımda , Doğalgaz Uygulama mevzuatları konulu seminer Çayeli ÇAVUŞOĞLU ÖTEL'DE 4 Haziran 2009 tarihinde 17:00 da yapıldı. Seminer sonrasında katılımcılara bir yemek verildi. MİEM kapsamına da alınan bu eğitim ile 30 civarı meslektaşımız ile toplam 80 e yakın katılımcıya hitap edildi.Haberin Devamı için tıklayın.Odamızca düzenlenen MIEM Gözetim Kriterleri Çerçevesinde  verilen eğitimlerin listesi için tıklayın.
YAPITECH 2009 FUARINA  ZİYERET : 21-24 Mayıs tarihinde Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde Düzenlenen "Yapitech 2009" fuarına katılmak üzere ilimizden  24 Mayıs Pazar günü saat 11:30 da Rize Meydanı PTT önünden araç kaldırılarak, meslektaşlarımız ve diğer mühendis arkadaşlarımız ile birlikte fuarı ziyaret ettik.
PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI :2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/kurumlar arası Proje Tabanlı Beceri Yarışması İsmail Kahraman Kültür merkezinde 25-26 MArt 2009 tarihlerinde yapıldı. Değerlendirme Jurisi 5 üyeden oluştu, Oda Başkanımız Metin BIÇAKÇI yarışmada Juri üyeliği yaptı. Yarışmada gruplarında dereceye giren okullar Erzurum'da bölge yarışmasına katıldı burada başarılı olan projelerden 2 sinden 1. si (Kurtaran Çanta) kendi dalında Türkiye 1.si oldu diğeri (Akıllı İskelet) ise mansiyon ödülü aldı.
SMM'ler ile TOPLANTI :Temsilciliğimiz bünyesinde olan ve ilimizde hizmet veren SMM ler ile, Çalışma ortamlarında karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri konusunda 5 Mart 2009 tarihinde , Asansör ve Mekanik tesisat konularında çalışan SMM lerimizle de 11 Mart 2009 tarihinde bir toplantı yapıldı. Toplantılarda Doğalgaz, Mekanik Tesisat, Asansör piyasasında iş yapan SMM lerimizin sorunları, görüş önerileri tartışıldı bu konuda OYK'na sunulmak üzere bir rapor hazırlanarak Şubeye gönderildi.

Temsilciliğimiz bünyesinde oluşturulan komisyonların genel toplantısı 12 Şubat 2009 tarihinde odamız lokalinde yapıldı. Toplantıda komisyonların yaptığı ve yapacağı çalışmalar, genel sorunlar , öneriler ve çözüm yolları tartışıldı. Komisyonlarda görev almak isteyenler yeniden düzenlendi.Haberin Devamı için tıklayın

VALİ'DEN VEDA ZİYARETİ: İlimizde yaklaşık 2 yıldır görev yapmakta olan Vali Kasım ESEN,Ankara merkeze tayininin ardından 03.01.2009 tarihinde  TMMOB ve temsilciliğimize gelerek veda ziyaretinde bulundu. Vali Kasım ESEN ziyaretinde,  Rize‘de kaldığı  süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DOĞALGAZ ÖLDÜRMEZ HATA ÖLDÜRÜR:Yapılan araştırmalarda; Doğalgaz kazalarının, % 12’si sızdırmazlık testlerinin yapılmamasından, % 8’i deneyimli olmayan işgücünden, % 8’i işçilik , malzeme ve  yöntem hatasından, % 20-30’u hava menfezlerinin kapatılması ve  hatalı bacalı kombi uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Haberin Devamı için tıklayın

LPG PİYASASINDA ÇALIŞANLAR MUTLAKA BELGELENDİRİLMELİDİR “Eğitim taleplerini karşılama yönünde Odamız ve Şubemizin alt yapı, donanım ve eğitmen açısından yeterli ve hazır olduğunu kamuoyuna önemle duyurur, ilgili firma, kuruluş ve şahısları halkın can ve mal güvenliğiyle daha fazla oynamamaları ve cezaya tabi tutulmamaları için uyarıyor ve yasal süresi içinde ilgili personelin eğitimi için şube ve temsilciliklerimize başvurmaya çağırıyoruz” dedi. Haberin Devamı

Odamızın 54.Kuruluş Yılı Geleneksel Gecesi 19 Aralık 2008 Tarihinde KTÜ Sahil Tesislerinde Kutlandı.İlimizden yaklaşık 30 kişilik bir grup ile katılım sağladık.

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU:Ülke ve toplum yararları doğrultusunda iş kazalarının engellenmesi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin korunmasına ilişkin teknik, idari ve hukuki yönden yapılması gerekenler ve iş güvenliği önlemlerine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak bilgi birikimlerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak üzere ÇAYKUR da çalışan 29 Makine Mühendisine 17-23 Kasım tarihleri arasında İş Güvenliği Uzmanları  Mak. Müh.  Bedri TEKİN ve Mak.Müh. Ömer YÜCESOY   tarafından verildi.

YEMEKLİ TOPLANTI :11 Eylül 2008 Perşembe akşamı saat 19:00 da DR Sofram restaurant (Çok Katlı otopark karşısı) 3. katında, Trabzon Şube Yönetim kurulumuzun da iştirak ettiği  üyelerimiz ile Yemekli bir toplantı gerçekleştirdik.Toplantıda üyelerimiz ile bilgi alışverişinde bulunduk,kaynaşmayı sağladık ve Trabzon yönetim kurulumuz ile yemek sonrasında, İl temsilciliğimiz için satın alınması düşünülen yerleri inceledik.Haberin Devamı için tıklayın

TELEFERİKLER BİR AN ÖNCE DENETLENMELİDİR !TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakçı yaptığı açıklamada “İlimizin değişik yörelerinde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında teleferik yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman teleferik telinde kopmalar meydana geliyor. Bu da can ve mal emniyeti bakımından tehlike oluşturuyor.30 Mayıs 2008, Saat 09:40 da TRT Trabzon Radyosu'nda Canlı yayında oda Başkanımız Metin BIÇAKÇI Teleferiklerdeki kazaların oluş nedenleri, yapılması gerekenler, şuana kadar odamızın yaptığı çalışmalar, çözüm önerileri ile ilgili bir programa katıldı.Haberin Devamı için tıklayın

RİZE VALİSİ Sn. KASIM ESEN'i ZİYARET:26 Mayıs 2008 tarihinde Rize Valisi Sn. Kasım ESEN'i ziyaret ederek ilimizde yapılması düşünülen çalışmalar ile ilgili son durum,hzirladığımız  teleferik protokolü nün sunulması, Okullarımızdaki kazanların periyodik kontrolleri, Kalorifer dairelerinin kontrolü ve denetlenmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduk.Bayındırlık İl Müdürü Sn. Seyfettin YİLMAZ ilede konu hakkında görüşmeler yapılarak , yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapıldı.
YAPITECH 2008 FUARINI ZİYERET ETTİK: 21-25 Mayıs tarihinde Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde Düzenlenen "Yapitech 2008" fuarına katılmak üzere ilimizden  25 Mayıs Pazar günü saat 11:00 de Rize Meydanı PTT önünden araç kaldırılarak, meslektaşlarımız ve diğer mühendis arkadaşlarımız ile birlikte fuarı ziyaret ettik.
MMO GENEL KURULU YAPILDI:Odamız 42. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda tek liste üzerinden yapılan seçimlerde Emin KORAMAZ Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Listesi % 91 oy alarak seçildi. 100 üyeyi bir delegenin temsil ettiği genel kurul, 69 bini aşan üyeyi 714 delegenin temsili üzerinden yapıldı. Genel Kurul'da Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme Kurulları ile Oda’yı TMMOB yönetiminde temsil edecek yöneticiler ve 100 kişilik TMMOB Genel Kurul delegeleri seçildi.
YEMEKLİ TOPLANTI :Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 26 Mart 2008 tarihinde Saat 19:00 da Şube Yönetim Kurulumuzun da katıldığı Şehzade Restaurantta yemekli bir toplantı düzenlendi. Yemekli Toplantı öncesi Şube Yönetim Kurulumuz ile; Temsilciliğimizin yapılacak faaliyetlerle ilgili düşünceleri, talepleri , sorunlar ve çözümleri ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu. 25 Yılını dolduran üyelerimize plaketleri takdim edildi.Haberin Devamı için tıklayın
DEREPAZARI SYV İŞBİRLİĞİ İLE DOĞALGAZ TESİSAT KURSU: Odamız üyeleri desteği ile Derepazarı Kaymakamlığı , Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından talep edilen "Doğalgaz Tesisatçılığı İstihdam Eğitimi" kursu 11 Şubat-9 Mart tarihleri arasında 40 saat teorik, 80 saat uygulama olarak tamamlandı. Kursta uygulama eğitimleri Rize Meslek Yüksek Okulu ve Hasan Yardımcı Denizcilik Meslek Okulu Atölyelerinde verildi. Kursiyerlere bu eğitimleri odamıza kayıtlı 6 Makine Mühendisi ve 4 Öğretim görevlisi tarafından verilerek, teorik ve uygulamalı eğitimler neticesinde 2 sınav yapıldı.Kurs sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan kursiyerlere belgeleri 12 Mart 2008 tarihinde Sn. Valimiz Kasım ESEN'in de katılımıyla verildi. Ayrıca eğitimleri verenle tüm görevlilere birer teşekkür Belgesi verildi.Haberin Devamı için tıklayın
ODAMIZ ASANSÖRLERİN CE İŞARETLEMESİNDE YETKİLENDİRİLDİ:Merkezi İzmir'de bulunan Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında Modül B (Asansör AT Tip İncelemesi), Modül F (Asansör Son Muayene), Modül G (Birim Doğrulaması) ve Modül H' da (Tam Kalite Güvence) Asansörlere CE işaretlemesi yapmak üzere Avrupa Birliği ve Türkiye'de Onaylanmış Kuruluş olarak atanmış; Modül B, F, G kapsamında ise Türkiye'deki ilk ve tek yerli Onaylanmış Kuruluş olmuştur. Bu kapsamda Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (AKM), tüm hazırlıkların ardından 27-30 Haziran 2006 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimi başarı ile tamamlamış ve Bakanlık Odamızın 95/16/AT (Avrupa Topluluğu) Asansör Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak atanması için AB Komisyonuna bir rapor ile başvurmuştur. Başvuru, AB Komisyonu tarafından onaylanmış ve 19 Şubat 2008 tarihinde AB Resmi Sitesinde Odamızın 2022 No'lu Onaylanmış Kuruluş olarak atandığı duyurulmuştur.

TMMOB Şube Yönetim Kurulları Belirlendi.
Tüm Yönetim kurullarında görev alanlara yeni dönemde başarılar dileriz.
Yönetim kurulları listesi için tıklayın.
ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPTIK: Rize Temsilciliğimize bağlı üyelerimizle 3 Ocak 2008 tarihinde saat 18:00 de TMMOB lokalinde toplanarak 2006-2007 yılı çalışmaları ile ilgili Şube Yönetiminin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.Toplantıda  Rile MMO Temsilcilik Başkanı Metin BIÇAKÇI yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek üyeleri bilgilendirdi. Trabzon Şube Başkanı Osman Gökhan BALİ da il temsilciliğimizin çalışmaları, Trabzon şubesinin yaklaşımı ve  yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesini yaptı.Toplantıda üyelerimizin de görüşleri alındı.
Canrize HaberDENETIMSIZ KAZANLAR BOMBADAN FARKSIZDIR ! 1 Ocak 2008 tarihinde Pazar ilçesinde bulunan Pazar Mahallesi'nde bulunan Sahil Kent Apartmanı'nın kazan dairesinde akşam saat 17.00 de bir kazan patlaması nedeniyle bir açıklama yaparak, “ ne yazıkkı bu olayda bir kişi hayatını kaybetmiştir. Bilindiği üzere 2006yılında Diyarbakır Kurdoğlu Askeri Lojmanlarında meydana gelen ve 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı, olayın nedeninin kazan dairesindeki patlama olduğu, Diyarbakır Valiliği tarafından açıklanmıştır.Hatırlanacağı gibi; geçen yıl Trabzon da bir konutta ve geçmiş Yıllarda İlimizde de benzer bir kaza bir çay fabrikamızda olmuştu” dedi. Haberin Devamı için tıklayın
III. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ ve SERGİSİ 22-25 Kasim 2007 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen 3.Bakım Teknolojileri kongresi ve sergisine ilimizden 16 mühendis arkadaşımız ile ilimizden katıldık.

Kongreye katılımımızda destek olan; 
Onur otomat Sanayi Genel Müdürü Sn. Gaffur ONUR beye, Denizli Şubesi Yönetim Kurulu'na
Çaykur Genel Müdürlüğü yetkilileri
ne teşekkür ederiz.

 1.KARADENİZ'DE SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU: 16-17 tarihinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre merkezinde yapıldı. Sempozyuma ilimizden 22 arkadaşımız ile birlikte katıldık. Rize Valimiz Sn. Kasım ESEN'e sempozyum bildiri kitabı ve Sempozyum sonuç bildirgesini 3 Aralık 2007 de sunarak sempozyum sonuçları hakkında bilgi verdik.Sempozyum Sonuç Bildirgesi için tıklayın !
Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye İçin 3 Kasım'da Ankara'daydık!Türkiye önemli bir tarihsel eşikte bulunmaktadır. Türkiye halkı, ya 12 Eylül'den bu yana adeta bir karabasan gibi üzerimize çöreklenen neo-liberal ekonomik politikalara ve Türk-İslam sentezi anlayışına dayalı muhafazakâr politikalara teslim olacak ya da özgür, demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye'den yana taraf olarak umut dolu, aydınlık yarınlara adım atacaktır.

3 Kasımda Ankara'da Düzenlenen Mitinge ilimizden bir otobüs kaldırarak Trabzon Şubemiz ile birlikte katıldık. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.Haberin Devamı için tıklayın

YILLARDIR YILAN HİKAYESİNE DÖNEN RİZE-BATUM RAYLI TREN HATTI MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR: Kamuda çalışan üyelerimiz arasında uygulanan farklı ücret tarifelerinin önüne geçmek, meslektaşlarımız ile diğer meslek grupları arasındaki ücret farklarını ortadan kaldırmak en başta gelen hedeflerimizdendir. ıllardır yılan hikayesine dönen Rize-Batum raylı tren hattı mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ovit Tünelinin 2000 metreyi aşmayacak yüksekliklerden yapılarak, Rize-İspir-Erzurum yolunun 12 ay işleyen bir duble yol haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yolun yapılması sonucunda Rize limanı GAP ile bağlantılı hale gelecektir. Bu durum komşu illerimiz için de önem arz etmektedir.İlimizde asansörlerin güvenli çalışmaları konusunda yakınmalar oldukça yüksek boyuta ulaşmış olup, standardlara uymayan asansörlerde meydana gelen ölümcül kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Haberin Devamı için tıklayın
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK : Odamıza Kayıtlı üyelerimiz ile 2 Ekim 2007 tarihinde Yakamoz Restaurant'ta toplantılı yemekte buluştuk. Yemeğe Çaykur genel Müdür Yardımcıları, APK ve Makine Daire Başkanı, Ziraat mühendisleri Rize Şube Başkanı,Ziraat odası başkanı, Trabzon Şube Başkanı ve sekreteri ile meslektaşlarımız katıldı. Yakamoz Restaurantın beceriksizliği ne yazıkkı yemeğimize gölge düşürse de yinede meslektaşlarımız ile buluşmamıza engel olamadı.Restaurant yönetimini oda olarak  kınıyoruz.
MÜHENDİSLİK İSTİHDAM VE ÜCRETLENDİRME  SEMPOZYUMU : Yıldık Teknik üniversitesinde yapılan sempozyuma İlimizden Odamız Başkanı Metin BIÇAKÇI, sekreteri Coşkun YEĞEN ve üyesi Orhan BAŞDEMİRCİ yanı sıra Ziraat Mühendisi Fatih Atasever, Erzurum İl Temsilciliğinden Fikret YÜKSEL ile Trabzon Şubemizden Oda Sekreteri Bülent DEĞERLİ ve Başkan Osman Gökhan Bali katıldı
ODAMIZ YÖNETİM KURULUNDAN ZİYARETLER: MMO Rize il temsilciliği yönetim kurulu ve Trabzon Şube Yönetimi Başkan Osman Bali, Sekreter Bülent DEĞERLİ ile Çevre Sempozyumu sekreteri Arzu BORAN Rize Üniversitesi Rektörü Nazmi Reyhan OKUMUŞOĞLU'nu 7 Ağutos 2007 tarihinde ziyaret ederek, Yapılacak olan Çevre Sempozyumun' a katkılarını beklediklerini iletti. Daha sonra Çaykur Genel Müdür Sn. Ekrem Yüce'yi ziyaret eden ayni yönetimler ÇAYKUR dan sempozyum için beklentilerini dile getirdi. Genel müdür;  kongreye destek vereceklerini ve bir çay standi açarak çay ihtiyacını  karşılayacaklarını belirtti.
ODAMIZ YÖNETİM KURULUNDAN KARADENİZ GAZ'A ZİYARET: MMO Rize il temsilciliği yönetim kurulu Karadeniz gaz'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşme esnasında oda ile gaz firmasının bundan sonra ortaklaşa yapacakları çalışmalar görüşüldü. Rize ilinde doğalgaz konusunda gerek vatandaşı ve gerekse işi yapacak mühendis veya ustaların bilgilendirilmesi için ortaklaşa seminer, tv programı yapılması hususunda görüş birliğine varıldı.
DOĞALGAZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Gaz ve Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi işbirliği ile Ticaret Odası Meclis Salonunda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Odamız Rize İl Başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI bir sunum yaparak Doğalgaz piyasasında çalışacak mühendislerin, ustaların hangi belgelere ihtiyaçları olduğunu, müşterilerin nasıl abone olacakları, nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında bilgiler verdi.
RİZE'DE DOĞALGAZ TESİSAT KURSU: Dernek lokalinde verilmeye başlanan kursun açılışını Rize Vali Yardımcısı Ahmet Altuntaş, ve TMMO Rize İl Başkanı Metin Bıçakçı yaptı. Açılışta bir konuşma yapan BIÇAKÇI "Bu kursa gelenler ceplerinden tek kuruş harcamadan kursu bitirdiklerinde meslek sahibi olacaklar. Ustalık belgesi olanlar usta olacak, olmayanlar ise bu işte ara eleman olarak çalışacaklar" dedi.Haberin Devamı için tıklayın
BAHAR DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMIYETKİLENDİRME EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR : Mart ve Nisan ayı içerisinde Rize İl Temsilciliğimizde Doğalgaz İç Tesisat(10-13 Nisan ) , Asansör Avan Proje Hazırlama  ,Araç Projelendirme, Klima Tesisatı, LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür (6-8 Nisan ) ve Mekanik Tesisat 15-21 Nisan) eğitimleri düzenlenmiştir.  Haberin Devamı için tıklayın
RİZE BELEDİYE BAŞKANI HALİL BAKIRCI İLE GÖRÜŞME, Odamız yönetim kurulu başkanı Metin BIÇAKÇI, yönetimiyle beraber 9 Şubat 2007 de belediye başkanımız ile görüşerek, Rize'de ortaklaşa yapılacak olan Asansör protokol ve Kazan Dairesi Protokol çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bakırcı, konuya sıcak baktıklarını ve bu çalışmayı başlatmak istediklerini belirttiler....

Haber/DuyuruMESLEKTAŞLARIMIZ İLE BULUŞMA YEMEĞİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliğimiz bünyesinde düzenlenen yemekli toplantı; Güneysu'daki Dört Mevsim Alabalık Tesislerinde 21 Şubat 2007 tarihinde yapıldı. Toplantılı yemeğe Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne işe başlayan 19 yeni meslektaşımız ile Trabzon Şube Yöneticileri, Serbest Çalışanlar, Çaykur Çalışanları ve diğer kurum ve kuruluşlarda görev alan meslektaşlarımız katıldı. Haberin Devamı için tıklayın

VALİ KASIM ESEN'İ ZİYARET ETTİK  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve aynı zamanda Makine Mühendisleri odası Rize il Başkanı Metin Bıçakçı, Rize il Yönetimi ile birlikte Vali Kasım Esen’i ziyaret etti. Ziyaret esnasında Rize ilinde yapılması gereken çalışmalar ilgili olarak başkan Bıçakçı Vali Esen’e 2 dosya sundu. Bıçakçı, Vali Esen’i ziyareti esnasında "Asansörler, kaldırma iletme makineleri içinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır.