Doğalgaz öldürmez hata öldürür

Bilindiği üzere; 01.01.2009 tarihinde Çankaya Birlik Mahallesi 409. Sokak’ta meydana gelen doğalgaz kazasında 7 öğrenci hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Bilahare İstanbul ve Tekrar 5 Ocak’ta Ankara’da doğalgazdan zehirlenerek ölümler gerçekleşmiştir.

06/01/2009
 

Yapılan araştırmalarda; Doğalgaz kazalarının, % 12’si sızdırmazlık testlerinin yapılmamasından, % 8’i ehli olmayan işgücünden, % 8’i işçilik ,malzeme ve  yöntem hatasından, % 20-30’u hava menfezlerinin kapatılması ve  hatalı bacalı kombi uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

 

Dolayısıyla, çalışanlar İşletme personeli ve binalardaki Kapıcılar Doğal Gaz Tesisatının doğru kullanılması/İşletilmesi,Doğal Gaz Acil Durumlarda (kaçak,yangın, patlama, vb) yapılacak işler konularında mutlaka eğitilmelidir.

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, aşağıdaki öneri ve uyarılarımızı, bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

1.                 Doğalgazın, kullanım mahallerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasında ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığının denetiminde 4646 sayılı Doğalgaz Kanununa göre yerel gaz dağıtım şirketleri görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar, kendi şartnamelerine göre, doğalgazın ilk devreye alınmasında gerekli kontrolleri yapmakta, ancak yıllık kontrol ve denetimler eksik bırakılmaktadır. Bu kontroller, herhangi bir yasal çerçeve ile belirlenmemiş olup, gazın güvenli kullanımı sadece nihai tüketicinin duyarlılığına bağlı kılınmıştır.

2.    Doğalgaz cihazını bacaya bağlayan atık gaz çıkış borusu periyodik olarak denetlenmeli, yırtık, delik ve benzeri deformasyona uğramış atık gaz boruları standartlara uygun malzemelerle mutlaka yenilenmelidir.

3.    Doğalgaz tesisatından kaynaklı boğulma ve zehirlenmeye bağlı ölümler, genellikle yanlış uygulamalar ve bu konuda yeterli toplumsal bir bilinç oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Aslında bacalı doğalgazlı cihazlar, baca tepmelerinden kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak emniyet düzenekleriyle donanmıştır. Ancak bazı servisler, bacanın iyi çekmemesi nedeninden ötürü, cihazın arızaya geçmesini önlemek için, bu tertibatı devre dışı bırakabilmekte ve baca gazı zehirlenmesinden kaynaklı ölümler meydana gelebilmektedir.

4.    1 m3 doğalgazın yakılabilmesi için yaklaşık 10 m3 taze havaya ihtiyaç bulunmaktadır. Yanma havası bu cihazların konulduğu mahallere yerleştirilen ventilasyon  (havalandırma) menfezleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu menfezlerin hiçbir şekilde kapatılmaması gerekmektedir. Ancak yine bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklı olarak, soğuk hava girişini engellemek için bu menfezler kapatılabilmektedir. Bu nedenle ortamda yeterli hava kalmaması sonucu, doğalgazın yol açtığı boğulmalar da sık görülmektedir.

5.    Bacalı cihaz kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, standartlara uygun baca kullanımı ve bu bacaların her sezon en az bir kez temizlenmesi olmalıdır. Mevcut düzenlemelerde bu konuda da bir boşluk bulunmakta, baca temizliği tüketicinin sorumluluğuna terk edilmektedir. Bu durumun da yasalarla güvence altına alınması ve kamusal denetimin sağlanması, bir zorunluluktur.

6.    Doğalgaz bacalarına kesinlikle aspiratör v.b. başka bir cihaz bağlanmamalı, her cihazın baca bağlantısı bağımsız olmalıdır.

7.    Kombi cihazlarının her yıl yaz sezonunda bakımlarının yapılması, emniyetle çalışmaları için bir zorunluluktur. Bu konuda gerekli yaptırımların mutlaka uygulamaya konulması gerekmektedir.

8.    Karbon monoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması durumunda ve ya herhangi bir gaz kaçağı durumunda alarm veren sensörler mevcuttur. Bu aygıtların kullanımının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi, bu tür acıları yaşamamızın büyük ölçüde önüne geçecektir.

9.    4646 sayılı Doğalgaz Kanununa bağlı yönetmelikler uyarınca, doğalgaz iç tesisatlarının Doğalgaz İç Tesisat Yetki Belgesi’ne sahip bir makina mühendisinin tam zamanlı olarak çalıştığı şirketlerce yürütülmesi zorunludur. Ancak birçok gaz dağıtım şirketi, hizmetin kamusal niteliğini göz ardı ederek, söz konusu MMO Büro Tescil Belgesi’ni yetkilendirme aşamasında aramamaktadır. Ayrıca; Söz konusu sertifikalı firmaların çalıştırdıkları ve işi yapan elemanlarda 'Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi' ve 'Kaynakçılık Ustalık Belgesi' olmalıdır.

10.    Diğer yandan kentsel gaz dağıtım şirketi, doğalgaz projelerinin onaylanması sırasında, Oda mesleki denetimlerini aramamaktadır. Doğalgaz uygulamaları konusunda yaşanan bir dizi sıkıntı ve sorunun aşılması, gaz dağıtım şirketleriyle, bu hizmetleri veren mühendislerin üyesi olduğu Makina Mühendisleri Odası’yla, sıkı bir iş birliği ve koordinasyonun tesis edilmesinden geçmektedir. Bu koordinasyonu gerçekleştirmekten kaçınan bütün idareler doğabilecek her türlü kaza ve yanlış uygulamaların sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçınamaz.

11. Konutlarda kullanılacak doğalgaz cihazlarında; 'İmalat Yeterlilik Belgesi', 'Kalite Belgesi' ve 'Garanti Belgesi' aramak, ayrıca satıcı firmaların 'Yetkili Servis' güvencisini istemek gereklidir.

12. Doğalgaz tesisatında kullanılan tüm tesisat malzeme ve cihazlarda yerli ürünlerde TSE, yurt dışından alınanlarda da TSE tarafından uygun görülen EN, ISO, IEC, DIN gibi standartlara uygunluk belgesi aranmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her kış döneminde bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye ve bir toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz. Bu broşürleri basın açıklamamız ekinde sizler aracılığıyla kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak isteriz. Ayrıca bu bilgi, broşür ve belgelere Odamızın www.mmorize.org adresli web sitesinden de ulaşılabilir.

 Kazada yaşamlarını yitirenlerin aileleri ve yakınları ile tüm sevenlerine baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyor ve bu tür ölümlü olayların yaşanmaması için ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyunu yukarıda aktardığımız bilgiler ışığında duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Haber : Firtina gazetesinde

KOMISYONLAR TOPLANTISI YAPILDI

Temsilciliğimiz bünyesinde oluşturulan komisyonların genel toplantısı 12 Şubat 2009 tarihinde odamız lokalinde yapıldı. Toplantıda komisyonların yaptığı ve yapacağı çalışmalar, genel sorunlar , öneriler ve çözüm yolları tartışıldı.Toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İlimizdeki vatandaşımızı özellikle doğalgaz kullanımı ve sistem tercihleri  konusunda bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları yapmak. Odamızın hazırlamış olduğu doğalgaz broşürlerinden temin ederek bina yöneticilerine dağıtılmasını sağlamak. Görsel basında konuyla ilgili eğitici ve öğretici programlar yapmak

2- Her komisyonun en az 3 ayda bir toplanmasını sağlamak ve alınan kararları yönetime sunmak ve akabinde üyelere bildirmek

3- Meslek içi eğitim için komisyonlar bünyesinde oluşacak konularda eğitici seminerlerin verilmesini sağlamak. Basın kuruluşlarına haberler sunmak ve üyeler arası bilgi paylaşımlarını sağlamak

4- Her komisyonun kendi alanında oluşan sorunların çözümleri için gerekli çalışmaları yapmak, önerilerde bulunmak ve yapılanları tüm üyelerle paylaşmak.

5- Fuar, seminer ve sempozyumlara katılımlar için ortak hareket edilmesini sağlamak. Konuyla ilgili sponsor bulup ekonomik katılımı sağlamak.

6- Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerinin toparlanarak (email, telefon) tüm komisyon üyelerine bildirmek.

 

PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/kurumlararası Proje Tabanlı Beceri Yarışması İsmail Kahraman Kültür merkezinde 25-26 MArt 2009 tarihlerinde yapıldı. Değerlendirme Jurisi 5 üyeden oluştu, Oda Başkanımız Metin BIÇAKÇI yarışmada Juri üyeliği yaptı. Yarışmaya toplam 52 Proje katıldı. Yarışma 2 gün boyunca devam etti.Yarışmada dereceye girenler aşağıda belirtilmiştir.
YARIŞMA GRUBU
TASARIMDA VERİMLİLİK
SIRALAMA
OKUL/KURUM ADI
PROJE ADI
Birinci
Çayeli KML
Kurtarıcı Çanta
İkinci
Ardeşen HEM
Lale Köşkü
Üçüncü
Merkez HEM
Küresel Isınma
YARIŞMA GRUBU
 ÜRETİMDE VERİMLİLİK
Birinci
Ardeşen METEM
Hamsi Ayıklama Makinesi
İkinci
Fındıklı METEM
Hareketli Mutfak Dolabı
Üçüncü
Tevfik İleri EML
Sudan Ucuz Enerji
 YARIŞMA GRUBU
 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HİZMETLERİ
Birinci
Fındıklı Sağlık Meslek Lisesi
Konuşan İskelet
İkinci
Çayeli Sağlık Meslek Lisesi
Hızlı Rapor Yazımı
Üçüncü
Pazar Sağlık Meslek Lisesi
Hayat Kurtarıcı Müdahaleler
 YARIŞMA GRUBU
 HİZMETTE VERİMLİLİK
Birinci
Ardeşen METEM
Hamsicuk
İkinci
Merkez KML
Közlenmiş Biber Soslu Hamsili Mantı
Üçüncü
Ardeşen HEM
Laz Şekeri
 YARIŞMA GRUBU
 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE VERİMLİLİK
Birinci
Merkez KML
e- neyesem
İkinci
Çayeli Barbaros EML
Stand by by
Üçüncü
Ardeşen METEM
e-raf

Yarışmada gruplarında dereceye giren okullar önce Erzurum'da bölge yarışmasına katıldı burada da 1. olan projelerden 2 sinden 1. si (Kurtaran Çanta) kendi dalında Türkiye 1.si oldu diğeri (Hamsi Ayıklama Makinesi) ise mansiyon ödülü aldı.Dereceye giren projeler ve listesi için tıklayın !

DOĞALGAZ VE ENERJİ EĞİTİMİ

Odamızın organize ettiği  ve ALARKO firmasının teknik elemanlarınca; Isı Pay Ölçer ve Isı Sayaçları, Kaskad uygulamalı Doğalgaz sistemleri,Domestik kullanımda , Doğalgaz Uygulama mevzuatları konulu seminer Çayeli ÇAVUŞOĞLU ÖTEL'DE 4 Haziran 2009 tarihinde 17:00 da yapıldı. Seminer sonrasında katılımcılara bir yemek verildi. MİEM kapsamına da alınan bu eğitim ile 30 civarı meslektaşımız ile toplam 80 e yakın katılımcıya hitap edildi.

Eğitimi H. Özgen Çoğulu verdi. Eğitimde katılımcıların soruları yanıtlandı, Doğalgaz ısı sayaçları, pay ölçerler, Enerji verimliliği gibi konularla birlikte mevcut yönetmeliklere (5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu) ve 14 Nisan 2008 tarihinde çikarılan MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHI SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 'e değinildi.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa  bağlı olarak yayınlanan;
 
05 Aralık 2008 gün ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan < BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ >
 
1-Toplam alanı 1000 m2 den büyük yeni binalarda mutlak surette merkezi ısıtma sistemleri tesis edilmelidir
2-Toplam brüt alanı 2000 m2 den büyük olan mevcut binalarda, Doğalgaza geçiş aşamasında Kombi kararı alınabilmesi için OY BİRLİĞİ şartı aranacaktır
3-Binalara tesis edilecek ekipmanlarda yüksek verim değerine sahip olmak  vazgeçilmez bir unsur olmalıdır
4-Merkezi ısıtma ve sıcak kullanım suyu sistemlerinde ısı ve sıcak su giderleri, ısı gider paylaşım cihazları vasıtasıyla hesaplanmalıdır (Payölçer, Kalorimetre)
5-Kullanılacak tüm ekipmanlar, TSE ve CE gibi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına sahip olmalıdır
6-Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binalarda, sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı otomatik kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur
7-Binaların ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir
8-Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri, katı yakıtlı kazanlarda %75’ten, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan verimlilik gereklerine dair yönetmelik uyarınca (**) verim sınıfından daha düşük olamaz
9-Isıtma sistemlerinde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduranların değiştirilmeleri şarttır
10-Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda sıhhi sıcak su sisteminin ihtiyacı olan ısı kapasitesi, min. Kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması halinde, yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir
11-Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılması gereklidir