Haber:  ' Rize için Güç Birliği Platformu' Toplantısında, Rize'nin Sorunları Ele Alındı "Rize için Güç Birliği Platformu" Toplantısında, Rize'nin Sorunları Ele Alındı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ofluoğlu, RTSO'da düzenlenen ve ildeki sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katıldığı ''Rize İçin Güç Birliği Platformu'' toplantısında, Rize'nin öncelikli sorunlarının belirlenip bu konular üzerinde yoğunlaşılması gerektiği söyledi.


Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ofluoğlu, RTSO'da düzenlenen ve ildeki sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katıldığı ''Rize İçin Güç Birliği Platformu'' toplantısında, Rize'nin öncelikli sorunlarının belirlenip bu konular üzerinde yoğunlaşılması gerektiği söyledi.

Daha önce belirledikleri konular üzerinde yapılan çalışmalar sonucu önemli mesafe alındığını ifade eden RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ofluoğlu, ''Son olarak Ovit Dağı'nın tünelle geçilmesi üzerinde duruyoruz. Bu konuda henüz istediğimiz seviyede değiliz. Ama az da olsa yol aldık. Bu konuda çalışmalar başladı.'' dedi.
YILLARDIR YILAN HİKAYESİNE DÖNEN RİZE-BATUM RAYLI TREN HATTI MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, Karadeniz’e çarpıcı açıklamalar yaptı

RİZE Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı ile oda olarak yaptıkları faaliyetleri, projelerini, yaklaşan kış mevsimi ile ilgili doğalgaz çalışmalarını, kalorifer kazanlarının denetimini, asansörlerin bakımını konuştuk. İşte Bıçakçı’nın açıklamaları:

ÜCRET FARKLARI

Kamuda çalışan üyelerinizin özlük hakları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Kamuda çalışan üyelerimiz arasında uygulanan farklı ücret tarifelerinin önüne geçmek, meslektaşlarımız ile diğer meslek grupları arasındaki ücret farklarını ortadan kaldırmak en başta gelen hedeflerimizdendir. Bunun yanında özlük haklarının geliştirilmesi ve gerekli kamuoyunun oluşturulması için girişimlerde bulunulacaktır. TMMOB bu konuda duyarlı olmaya devam edecektir. Bu konuda 3 Kasım 2007’de Ankara’da ''Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye İçin 3 Kasım'da Ankara'dayız'' isimli bir miting düzenlenecektir.
Serbest çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak, meslektaşlarımız için faydalı çalışmalar yapmak ve haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Meslek içi eğitim çalışmalarını öncelikle ele alarak, meslektaşlarımızın son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.Zaman zaman bu çalışmalarımız odamızın http://www.mmorize.org isimli web sitesinde de yer almaktadır. Üyelerimizin bilgi ve becerilerini artıracak ucuz maliyetli yabancı dil, bilgisayar ve mesleki eğitim kursları açılması düşünülmektedir.

RİZE LİMANI VE GAP...

Rize’mizin daha ileriye gitmesi için gerçekleştirilmesi gereken projeler nelerdir?

Yıllardır yılan hikayesine dönen Rize-Batum raylı tren hattı mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ovit Tünelinin 2000 metreyi aşmayacak yüksekliklerden yapılarak, Rize-İspir-Erzurum yolunun 12 ay işleyen bir duble yol haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yolun yapılması sonucunda Rize limanı GAP ile bağlantılı hale gelecektir. Bu durum komşu illerimiz için de önem arz etmektedir. Ancak mevcut balıkçı barınağı olan limanımızın da uluslararası boyutlarda olacak şekilde dizayn edilmesi ve donatılması gerekmektedir.

Rize Üniversitesi kampusunun yer konusunda tartışmalara bir son verip, mevcut yerinde gerekli genişletmeler ve istimlaklar yapılarak oluşturulması ve hala ataması yapılmayan Tıp Fakültesi dekanlığına atamanın yapılması gerekmektedir. Rize merkezini Salarha’ya bağlayan tünel projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hızla büyüyen ve gelişen Rize’de üniversite bünyesinde yeni fakülteler eklenmesi ancak bu fakültelerin dağınık halde değil de üniversite kampusunda oluşturulması kaçınılmazdır.
BELEDİYEDEN CEVAP ALAMADIK

Kalorifer kazanlarının denetimi MMO tarafından mı yapılıyor?

Kapalı sistem, sıcak su, kızgın su veya buhar kazanlarının her yıl gerektiği halde genellikle bu kontroller yapılmamaktadır. Eskime, çürüme veya diğer işletme hatalarından dolayı kazan patlamaları meydana gelmektedir.
Mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda bir kez hidrostatik testleri yapılmalıdır. Bu testlerin, A tipi muayene kuruluşu niteliğindeki Makina Mühendisleri Odası gibi akredite olmuş kuruluşlara periyodik olarak yaptırılması sağlanmalıdır.
Kazan dairelerinin kontrolü hususunda Rize Belediyesi ile işbirliği halinde bir protokol çalışmasını belediye başkanımıza sunduk, ancak bugüne kadar herhangi bir cevap alamadık.
Kazan dairelerinde olan uygunsuzluklar ve hatalı kullanımlar neticesinde ölümlere yol açabilen kazan patlamalarının ilimizde artık yaşanmaması için bu tür önlemlerin alınması zorunludur.
Kazan dairelerinde çalışan ateşçilerin eğitilmeleri, kazan dairelerinin tekniğine uygun hale getirilmesi ve denetlenmesi konusunda odamıza düşen tüm görevleri yapmaya hazırız.

ASANSÖR KAZALARINA DİKKAT!

Son zamanlarda asansör kazaları meydana gelmektedir. Asansörlerin yapımında denetim gerekli midir?

İlimizde asansörlerin güvenli çalışmaları konusunda yakınmalar oldukça yüksek boyuta ulaşmış olup, standardlara uymayan asansörlerde meydana gelen ölümcül kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kurulmakta ya da kullanılmakta olan asansörlerdeki bu tehlikeli durum, asansör yapım ve kullanımı sırasında yeterli denetim olmamasından kaynaklanıyor. Teknik personel sıkıntılarından dolayı bu kontrolleri yapamayan belediyelerin, Makine ve Elektrik Mühendisleri Odaları ile protokol yaparak çözüm bulmaları mümkündür. Tüm bu işlerin yönetmeliklere uygun yapılması için mimari projede gösterilen asansör kabini ve kuyusu ölçüleri Makine Mühendisleri Odası tarafından onaylanmalı. Belediyeler iskan izni için Makine Mühendisleri Odası'ndan asansör ile ilgili ölçülerin standartlara uygun olduğuna dair onay istemeli. Bu önlemler alınırsa asansörler TSE normlarına uygun olur. Bu konuda Rize Valimiz Kasım Esen ve Rize Belediye Başkanımız Halil Bakırcı ile görüştük. Belediye Başkanımıza konuyla ilgili bir de protokol sunduk. Ancak bu güne kadar bir sonuç alamamış olmamıza rağmen bu konuda gerek valimizin gerekse belediye başkanımızın olumlu düşündüğü kanaatindeyiz.


Yerleşim bölgelerine yakın çay fabrikalarının çevreye zararlarını önlemek için bacalarına filtre takılması zorunlu mudur?

Sadece çay fabrikalarının değil, sanayideki tüm işletmelerin çevrenin korunmasına yönelik tedbir almaları zorunludur. Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.
Bu tesislerin çalışabilmesi için baza gazı emisyon ölçümleri ve toz ölçümlerinin yapılması zorunlu olmasına karşın, yeterli denetim olmadığından bu ölçümleri yaptırmayan işletmeler ne yazık ki çevreye ve sağlığımıza zarar vermektedir.ler. Odamızda bununla ilgili her türlü ölçüm yapılabilmekte olup konuyla ilgili mercileri harekete geçirmek için çalışmalar yapmaktayız.

Demokratik kuruluşlarla MMO olarak teknik çalışmalar yapacak mısınız?

Diğer meslek odaları ve demokratik kuruluşlarla dayanışma içinde olarak, üyelerimizin her türlü sosyal, ekonomik ve mesleki problemlerinin çözümü için, diğer mühendis odalarıyla diyaloglar kurarak ilmi ve teknik çalışmalar yapmak amacındayız. Bunun için 2007 yılında Rize’de temsilciliği bulunan tüm odalarımızın da içinde olduğu İl Koordinasyon Kurulunu kurduk. Bu kurulun sekreteryasını Makine Mühendisleri Odamız yapmaktadır. Yurdumuzun kalkınmasında dolaylı ve doğrudan etkili olan, mesleğimizi ilgilendiren konularda, bilgi ve birikimlerimizi tavsiye, temenni ve teklifler halinde ilgililere ve kamuoyuna aktarmak ve takip etmek de görevimiz.

Hava kirliliğine etkin çözüm: Doğalgaz

Doğalgaz konusunda çalışmalarınız devam edecek mi?

Temiz ve yeşil Rize’miz için doğalgaz kullanımının en iyi şekilde olması amacıyla, ilgili doğalgaz firması ile zaman zaman bir araya gelerek görüş alışverişlerinde bulunmakta, altyapı çalışmalarıyla ilgili görüşler ve teklifler sunmaktayız. Vatandaşımızın bilgilendirilmesi için şu ana kadar iki toplantı düzenledik, bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. İlimiz 2004-2005 kış sezonunda hava kirliliği yönünden 2. gruptaki iller arasında yer alırken, 2005-2006 kış sezonunda 1. gruptaki iller arasında yer almıştır. Kirlilik derecesi en yüksek iller arasında yer alan ilimizde bir an önce gerekli tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir. Doğalgazın gelmesiyle hava kirliliği büyük ölçüde giderilecektir.

Karadeniz Gazetesi, Güneş Gazetesi 31 Ekim 2007, www.rizedeyiz.com, çayhaber