DOĞALGAZ YETKİLENDİRME SEMİNERİ SONA ERDİ

Rize'ye 2008 yılı sonunda gelmesi planlanan doğalgaz için verilen doğalgaz yetkilendirme eğitimi bugün sona erdi.

Rize'ye 2008 yılı sonunda gelmesi planlanan doğalgaz için verilen doğalgaz yetkilendirme eğitimi bugün sona erdi. Yetkili eğitmen Tarık Demiray tarafından eğitimde başarılı makine mühendislerine yetkilendirme belgesi verildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan makine mühendisleri odası Rize şube başkanı Metin Bıçakçı, ilk kez doğalgaz yetkilendirme eğitiminin Rize'de yapılması için çalışmalarda bulunduklarını belirterek eğitimin son gününde seminere katılan mühendislere değerlendirme testi yapacaklarını, başarılı olanlara yetkilendirme belgesi verilerek doğalgaz geldikten sonra ildeki proje çalışmalarını tesisat uygulamalarını bizzat yapacaklarını söyledi. Metin Bıçakçı başarısız olan mühendislerin de tekrardan bu sınava girebileceklerini dile getirdi.

Resmi Büyütmek için üzerine tıklayın !

Haber: 30/08/2006 (Çay Tv ve Kaçkar TV)

ISINMADA MERKEZİ SİSTEM Mİ ? BİREYSEL ISINMA MI?

Haber Tarihi : 2006-09-19

ÜYELERİMİZ İLE İFTAR YEMEĞİ

Basın Açıklamaları10 Ekim 2006 tarihinde meslektaşlarımızla Yakamoz Restaurant'ta bir iftar yemeği verdik. İftar yemeğine üyelerimizin yanı sıra ilimizde sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve bazı bürokratlarda iştirak etti.

Devamını dileriz....

 

RİZE BİLE ZEHİR SOLUYOR

23 Kasım 2006 Perşembe 16:08

Türkiye’nin doğa olarak en temiz havasına sahip Rize’nin, kış aylarında tehlike boyutuna ulaşacak bir kirlilikle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

  Dilek ASLAN - Makine Mühendisleri Odası Rize il Başkanı Metin Bıçakçı, Türkiye’nin doğa olarak en temiz havasına sahip Rize’nin, kış aylarında tehlike boyutuna ulaşacak bir kirlilikle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bıçakçı. “ Mavi ile Yeşilin buluştuğu bir doğa harikası olan ilimizde, son derece tehlikeli boyutlara ulaşmakta olan ve bir an önce tedbir alınmasını gerektiren Hava kirliliğinin azaltılması için resmi ve özel sektör ile vatandaş işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu konuda Makine Mühendisleri Rize il Temsilciliği olarak gerekli komisyonları oluşturmuş ve çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Üzerimize düşen her türlü teknik desteği vermeye de hazırız” dedi.
Kirli havanın insanlarda solunum yolu hastalıklarının kronikleşmesine sebep olduğunu belirterek, “Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürtdioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürtdioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir. Ayrıca kirli hava; aşırı nefes darlığına, sıkıntılara yol açar. Araştırmalar, akciğer kanserinin meydana gelmesi ve artmasında da hava kirliliğinin önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir. İlimiz 2004-2005 Kış Sezonunda Hava kirliliği yönünden 2. gruptaki iller arasında yer alırken, 2005-2006 Kış sezonunda 1. gruptaki iller arasında yer almıştır. Kirlilik derecesi en yüksek iller arasında yer alan ilimizde biran önce gerekli tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir” dedi.

Not: Resimleri büyütmek için üzerlerine tıklayın.(Bu haberler Zümrüt Rize gazetesi ve www.pazar53.com da yayınlanmıştır)

LPG SEKTÖRÜNÜN DİKKATİNE

 08/12/2006
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı bugün düzenlediği basın toplantısında

LPG Piyasası Kanunu’nun Eğitim Yönetmeliği Uyarınca,LPG Piyasasında Görev Yapan Personelin Eğitimlerinin Yaptırılması İçin LPG Piyasasındaki Firmalara Çağrıda Bulunuyoruz

LPG piyasasında görev yapan personelin eğitimlerinde TMMOB ve Odamız yasa ve yönetmeliklerle yetkili kılınmıştır. Bilindiği üzere ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan sıvılaştırılmış petrol gazlarının tüketiciye ekonomik, kaliteli ve güvenli ulaşması ve sektördeki faaliyetlerin bu kapsamda düzenlenmesi, yönlendirilmesi, gözetimi ve denetimi amacıyla, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu 02.03.2005 tarihinde yayımlanmıştır.

Kanunun 15. maddesi ile LPG piyasasında görev yapan sorumlu müdür, tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odası tarafından eğitilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yine 15. madde ile eğitime ilişkin esas ve usullerin yer alacağı yönetmeliğin TMMOB ile EPDK tarafından müştereken hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. TMMOB ile EPDK tarafından yapılan hazırlıklar sonucunda, EPDK, “Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması” hedefiyle, 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazetede Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği’ni yayımlamıştır.

Yönetmelik ile LPG piyasasında görev yapacak olan sorumlu müdürler ve diğer personelin eğitimi ve belgelendirilmesi zorunlu hale getirilmiş, eğitim konuları belirlenmiş ve eğitimlere ilişkin uygulamalar konusunda TMMOB ve TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odasına görev verilmiştir.

Odamız, ilgili Kanun ve Yönetmelikte anılan “TMMOB’a bağlı ilgili meslek odası olarak”, ilgili mevzuat hükümlerince tarafımıza verilen yetki ve sorumluluk kapsamındaki bu eğitimleri; 70 bine yakın üyemizin bilgi ve deney birikimini, 18 Şube ve 110’a yakın il ilçe temsilciliği ve mesleki denetim bürolarıyla LPG sektöründe bulunan kurum ve kuruluşlarla da paylaşarak, kamu yararı doğrultusunda, sıvılaştırılmış petrol gazlarının kullanıcılara ekonomik, kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle hazırlıklarını tamamlamış olup, en kısa zamanda gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurmuştur.

Bu yasal düzenlemelerin akabinde Odamıza müracaat eden firma/kuruluş ve kişilerin eğitim başvuruları çok az sayıda olmuştur. Üzülerek belirtmek gerekir ki, söz konusu eğitimler LPG piyasasındaki yüz binlerce personeli kapsaması gerekirken,  konuyla ilgili bütün duyurularımıza rağmen, ilgili firma/kuruluş ve kişiler, bu piyasadaki personelin eğitimleri konusunda gereken duyarlılığı göstermemişlerdir.

Eğitim taleplerini karşılama yönünde Odamız ve Şubemizin alt yapı, donanım ve eğitmen açısından yeterli ve hazır olduğunu kamuoyuna önemle duyurur, ilgili firma, kuruluş ve şahısları halkın can ve mal güvenliğiyle daha fazla oynamamaları ve cezaya tabi tutulmamaları için uyarıyor ve yasal süresi içinde ilgili personelin eğitimi için şube ve temsilciliklerimize başvurmaya çağırıyoruz.
Not:Bu haber 7-8 Aralık 2006 tarihinde görsel basınlarımızdan ÇayTv ve Kaçkar TV de yayımlanmıştır.