HİZMETTE SINIR YOK !

Haber Tarihi : 2006-08-03
 
RİZE- Makine Mühendisleri Odası (MMO) Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı yaptığı açıklamada, oda olarak büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.
Bıçakçı oda olarak bazı testler yaptıklarını belirterek, "Yasal olarak sorunlu yapılması gereken testleri içeriyor. Hem resmi hem de özel kuruluşların bu testleri yaptırma zorunluluğu vardır.Özellikle iş kazalarının olmaması için bu şarttır ve yasal zorunluluktur. Ama çoğu işyerleri bu testleri yaptırmıyor ve denetlenmiyor" dedi.

Bıçakçı, "Makine Mühendisleri Odası 18 Şube , 50 İl Temsilciliği, 33 İlçe Temsilciliği, 21 Mesleki Denetim Bürosu ve 1500’e ulaşan İşyeri Temsilcilikleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmış olup halen üye sayısı 64.000 civarındadır.
 
Temsilciliğimiz bünyesinde verebileceğimiz teknik hizmetler aşağıda sunulmuş olup, odamız; Periyodik Kontroller (Asansör, Basınçlı kaplar, Careskal, Vinç, Hava Tankı, Kompresör, Forklift, Kalorifer Kazanı, Buhar kazanları, kaldırma makineleri, Emisyon ölçümleri vb.) Gürültü Ölçümleri Proje Hizmetleri Denetimi (Araç, Tesisat, Doğalgaz, LPG, Asansör, Isı yalıtımı) Bilirkişilik - Hakemlik - Eksperlik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Motor ve şasi tespiti, değer tespiti, araç yaş tespiti vb. baca gazı ölçümleri, LPG gaz sızdırmazlık kontrolü, iş makineleri operatör kursu mühendis yetki belgelendirmesi yapmaktayız" dedi.

RİZE DE ERKEN ÖNLEM !

Haber Tarihi : 2006-08-16 (Karadeniz Gazetesi)

İlimizde hava kirliliği içinde bulunduğumuz aylarda tehlikeli sınırlara ulaşmıştır. Hava sirkülasyonunun da çok az olduğu il merkezinde kirli hava bir bulut şeklinde şehrin üzerine çökmektedir.Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbonmonoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürtdioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürtdioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir. Ayrıca kirli hava; aşırı nefes darlığına, sıkıntılara yol açar. Araştırmalar, akciğer kanserinin meydana gelmesi ve artmasında da hava kirliliğinin önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir.

İlimiz 2004-2005 Kış Sezonunda Hava kirliliği yönünden 2. gruptaki iller arasında yer alırken, 2005-2006 Kış sezonunda 1. gruptaki iller arasında yer almıştır. Kirlilik derecesi en yüksek iller arasında yer alan ilimizde biran önce gerekli tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir.Bu çerçevede, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir

Isınmada kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının standartları sağlamaması ve uygun koşullarda yakılmaması durumunda hava kirliliğini arttırdığı bilinmektedir. Bu çerçevede, soba ve kalorifer kazanların standartlara uygun olması,  daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakılması için önem taşımaktadır. Belgeli ve üstten yakmalı sobalarda yakıt tüketiminin % 25–30 oranında azaldığı ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlarda da azalma olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 
     —Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirlililiğin Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde Tip Emisyon Belgesinin aranması, 
     —Yakma sistemleri konusunda “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulması, 
     —Yönetmelik ile belirlenen standartlara uygun olmayan yakma sistemi üretenlere ruhsat verilmez, verilen ruhsatlar iptal edilir. 
     —Mahalli Çevre Kurullarınca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğunun aranması ve gerekli denetimlerin yapılması,
     —Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi yanma verimini arttırdığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarını azalttığı için baca ve soba temizliğine önem verilip, temizliğin kış gelmeden önce yapılması ve bu konuda İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenmesi ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtılması,   
     —Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığının düzenli denetlenmesi,  
      —Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi, 
     —Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için stokerli (mekanik beslemeli yakma tesisleri) sistemlerin kabul edilen standart belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları, 
     —İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması, 
     — Isınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli (illerin kirlilik derecesine göre belirlenen) kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10–18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılması ve bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da sıkı denetimlerin yapılması, 
     —Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı kullanımın önlenmesi
     —Filtresi olmayan binalara filtre taktırılmasının bir an önce sağlanması  gerekmektedir. 

 Mavi ile Yeşilin buluştuğu bir doğa harikası olan ilimizde, son derece tehlikeli boyutlara ulaşmakta olan ve bir an önce tedbir alınmasını gerektiren Hava kirliliğinin azaltılması için resmi ve özel sektör ile vatandaş işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu konuda Makine Mühendisleri Odası Rize il Temsilciliği olarak gerekli komisyonları oluşturmuş ve çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Üzerimize düşen her türlü teknik desteği vermeye de hazırız.

18 AY SONRA RİZE DOĞALGAZ İLE TANIŞACAK

Haber Tarihi : 2006-08-25    Haber: Dilek ASLAN

RİZE - Türkiye Makine Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi Metin Bıçakçı, odanın çalışmalarıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.
MMO Rize Temsilciliğinin birçok işlevi yerine getirdiğini belirten Bıçakçı, "Görev sürem içerisinde odamızla ilgili üzerimize düşen görevi yapacağım" dedi. İşte Bıçakçı'nın açıklamaları:

? KARADENİZ: Makine mühendisliğinin ana görevi nelerdir?
¬ BIÇAKÇI: Makine mühendisi; her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterlerde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir. Genellikle makine mühendisi, çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

? KARADENİZ: Rize Makine Mühendisleri Odası Temsilciliği olarak görev alanınıza giren işlerle ilgili yapacağınız çalışmalardan kısa, orta ve uzun olarak bahseder misiniz?
¬ BIÇAKÇI: Öncelikle kısa vadede; Rize Makine Mühendisleri İl Temsilciliğini daha aktif hale getireceğiz. Üyelerimizle bilgi alışverişlerimizi daha da güçlendireceğiz. Üyelerimizin odamız kanalıyla giderilebilecek tüm sorunlarını gidermek için elimizden en gelirse yapacağız. İlimizde eksikliği görülen teknik denetimlerin yapılması için girişimlerde bulunup sonuçlandırmak için çalışmalarımızı tamamlayacağız.
Uzun vadede yapacaklarımızı şu an için konuşmamız yönetimimiz açısından mümkün değil; nedeni de, yönetimin iki yıllığına görevde olmasıdır. Bir sonraki yönetim için konuşmak buraya demirlemiş izlenimi verir ki biz yönetim olarak buna karşıyız.
? KARADENİZ: Görev alanınıza giren konulardan biri de hava kirliliğiyle ilgilidir. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin önlenmesi yönünde ne gibi çalışmalarda ve uyarılarda bulunacaksınız?
¬ BIÇAKÇI: Mavi ile yeşilin buluştuğu ve bir doğa harikası olan ilimizde ne yazık ki soluduğumuz hava tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Kış ayları yaklaştığında mutlaka ve mutlaka bacaların temizletilmesi, ateşçilerin eğitilmesi, kullanılacak yakıtın standart değerlerde olması konusunda gerekli denetimlerin yapılması hususunda çalışma yürüteceğiz.
? KARADENİZ: Bölgemizdeki çeşitli sorunları gidermek, bu sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla diğer meslek odalarıyla birlikte panel ve sempozyum gibi faaliyetler yapmayı düşünüyor musunuz?
¬ BIÇAKÇI: İlimizde teknik anlamda sorunların çözümleri için diğer mesleki kuruluşlar ya da sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde her türlü desteği vermeye hazırız, ve zaman zaman da bu tür faaliyetlere iştirak etmekteyiz.
Hala rektörü atanamayan Rize Üniversitemiz için Ticaret Odası ve Ticaret Borsası öncülüğünde böyle bir çalışma da yakında yapılacaktı.
? KARADENİZ: Çeşitli iş kollarında çalışan teknik elemanlara bilgi ve becerilerini artırmaları yönünde kurslar, seminerler düzenleyecek misiniz?
¬ BIÇAKÇI: Temsilciliğimiz bünyesinde oluşturduğumuz 8 değişik komisyonla öncelikle üyelerimiz arasında bilgi paylaşımının yapılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.
Bununla birlikte gelişen teknolojiye uygun olarak ilimizde eğitim ve seminerler verilmektedir. Ayrıca üyelerimizin serbest piyasada çalışabilmelerine yönelik yetkilendirme eğitimlerinin verilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin, 28-31 Ağustos tarihleri arasında Doğalgaz Yetkilendirme Kursu Rize?de Makine Mühendisleri Odası?nın lokalinde verilecektir.

"Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz "

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği 25 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede (26119) yayımlandı. LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araç şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları, oto gaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alacak diğer personelin TMMOB'ye bağlı ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak sorumlu müdürlerin "Sorumlu Müdür Belgesi", diğer personelin de "LPG Yetkili Personel Belgesi" almaları zorunludur. Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz.
Tedbirlerin alınması zorunludur
KARADENİZ: Özellikle yerleşim bölgelerindeki şehir merkezine yakın çay fabrikalarının çevreye zararlarını önlemek için bacalarına filtre takılması yönünde ne gibi çalışmalar yapacaksınız?
BIÇAKÇI: Sadece çay fabrikalarının değil, sanayideki tüm işletmelerin çevrenin korunmasına yönelik tedbirleri alması zorunludur. Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.
Bu tesislerin çalışabilmesi için baza gazı emisyon ölçümleri ve toz ölçümlerinin yapılması zorunludur. Ancak ne var ki yeterli denetim olmadığından bu ölçümleri yaptırmayan işletmeler çevreye ve sağlığımıza zarar vermektedirler. Odamızda bununla ilgili her türlü ölçüm yapılabilmekte, konuyla ilgili mercileri harekete geçirmek için çalışmalar yapmaktayız.

"Doğalgaz için 6 ay sonra kazılar başlayacak"

KARADENİZ: İlimize doğalgaz size göre ne zaman gelir? İlimizdeki binalar ve alt yapı doğalgaza hazır mı?
BIÇAKÇI: İlimizde yakında yapılacak doğalgaz dağıtım ihalesiyle, yüklenici firma belli olacak ve 6 ay içinde doğalgaz çalışmaları için ilk kazı başlayacak, 18 ay sonra şehir merkezi doğalgazla tanışacak. İlimizde doğalgaz dağıtım projesinin tamamıyla tamamlanması ise yaklaşık 5 yıl sürecek. Tahminim, 2008 yılı sonlarına doğru doğalgazla tanışacağız.
Bilindiği gibi Rize?de binalar gelişigüzel yerleştirilmiş, duvarlar çok biçimsiz, tesisatlar birbirine karışmış, yalıtım hiç yok ve hiçbir simetri yok. Isı yalıtımı konusunda çok bilinçsiziz. Bunu mutlaka insanların kafasına sokmamız gerek. Camlar, duvarlar ve çatı yalıtımları hiç iyi değil. Rize ilimizde binalarda, kazan yeri açısından bir sorun gözükmüyor ama havalandırma problemleri var. Bunu da aşmak artık çok kolay. Başlangıçta iç tesisat işleri için firmalar arasında sorun çıkabilir ama sonradan bir dayanışmaya mutlaka ihtiyaç olacaktır. Aksi halde kaybeden yine yerli firmalar olacaktır.