MMO 44.DÖNEM GENEL KURULU YAPILDI

83 bin üyeyi temsilen 854 delege ile toplanan genel kurulda yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendirilip, yeni dönem çalışma programının ana hatları belirlenecek. Seçimlerde ise yeni dönem Oda yönetim, onur ve denetleme kurulları, MMO`yu TMMOB yönetiminde temsil edecek yöneticiler ile Odayı TMMOB genel kurulunda temsil edecek 100 delege seçildi. Genel kurul seçimleri yarın MMO`nun merkez hizmet binasında yapıldı. Genel Kurula temsilciliğimizden MMO Genel Kurul delegeleri, Başkan Metin BIÇAKÇI, ve Sekreter Coşkun YEĞEN katıldı.

Eski İstanbul Şube Başkanı  ilter ÇELİK, Gaziantep Şube Başkanı Ali PERİ ile birlikteyiz...

Bülent DEĞERLİ, Metin BIÇAKÇI ve Fulya BANKOĞLU... (Konu: Dönüşümlü Şube çalışmaları)

Erzurum Eski İl Temsilciliği Başkanı Abdulgafur Yeniay, Trabzon Şube eski Sekreteri Bülent DEĞERLİ, Temsilciliğimiz Başkanı Metin BIÇAKÇI, Trabzon Şube Saymanı Fulya BANKOĞLU, Gaziantep Şube Başkanı Ali PERİ genel kurul aralarında sohbet edip değerlendirmelerde bulundu.

ASANSÖRLER ARTIK PERİYODİK KONTROL EDİLMEK ZORUNDA

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı odalarının işlevleri konusunda gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Bıçakçı bir çok uygulamanın Rize`de doğru düzgün yapılmadığını belirterek yetkilileri uyardı.

ASANSÖRLER ARTIK PERİYODİK KONTROL EDİLMEK ZORUNDA

 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı Asansörlerin piyasaya arzından sonraki süreci ele alan ve bütün kullanım ömrü boyunca uyulması gereken asgari kriterleri belirleyen Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 18.05.2009 tarihinde zorunlu uygulamaya girdiğini belirtti. Bıçakçı, “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de revize edilerek tekrar yayınlanmıştır.

Asansör yıllık kontrolleri konusunda A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi, kontrollere ilişkin bina sorumlularına gerekli duyuruların yapılması ve muayene kuruluşunun görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ile A tipi muayene kuruluşu belirleme ve görevlendirme sürecinde kurumunuza yardımcı olması için Odamız tarafından hazırlanan ve ekte (Ek-1/Ek-2) verilen “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çerçevesinde Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Yapılardaki Asansörlerin Yıllık Kontrolü İçin Teknik Şartname ve Belediye Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Yıllık Kontrolü Hakkında Sözleşme” hakkında Tüm Belediyelerimizi bilgilendirmek üzere 8 Aralık 2011 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında Temsilciliğimiz eğitim salonunda bir bilgilendirme toplantısı yapacağız.

 

Ülkemizde asansörlerin projelendirilmesi, montajı ve bakımı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31.01.2007 tarihinde (Resmi gazete 26420) yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

.
Halen yürürlükte bulunan
95/16/AT sayılı Yönetmelikte Asansör imalat, montaj ve bakım süreçlerinde çalışan mühendislere yönelik açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Son 6 yıldaki denetimlerin ortalamasına göre, denetlenen asansörlerin yüzde 50 sinden fazlası "kesinlikle kullanılamaz durumda.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odasının hazırladığı "Asansörlerde Durum Raporu"na göre, Türkiye’de denetlenen ortalama 2 asansörden 1’i "kesinlikle kullanılamaz" durumda.

Bu tabloya rağmen denetimin sınırlı kalmaktadır, geçen yıl ülkedeki yaklaşık 200 bin asansörden sadece yüzde 5’inin oda tarafından kamu denetimine tabi tutulabilmiştir.

Çeşitli illerden toplam 38 belediyede yapılan denetimlerde incelenen yaklaşık yüzde 50 si "kesinlikle kullanılamaz", yüzde 30’u "eksikleri giderildikten sonra kullanılabilir" ve yüzde 20’si "iyi" durumda olduğu belirlenmiştir”dedi.

RUHSATSIZ BİNALAR TÜMÜYLE DENETİM DIŞI

Bıçakçı, “Asansörlerin "bilinmeyen küçük bir yüzdesinin de yetkisiz, yetersiz ve denetimsiz firmalarca kontrol edilmektedir. Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) belediyelerle ortak protokol imzalayarak kamu denetimlerinin, mesleki esaslara ve standartlara uygun yürütülmektedir.MMO ve EMO’nun kamu adına yürüttüğü kontrollerde, bir asansörün 132 ayrı noktadaki durumunu belirleyen bir rapor düzenlenerek, "Eksikleri tespit edilen ya da kullanılması sakıncalı görülen asansörler, eksikleri giderildikten sonra ikinci bazen üçüncü kez kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır. Yıllık kontroller, can ve mal güvenliğini sağladığı gibi, işini doğru yapmayan, uygunluk belgesi olmayan, gerekli koşulları yerine getirmeyen bakımcı firmaların tespit edilmesinde de etkili olmaktadır" denildi. Özellikle piyasadaki denetim boşluğunun eleştirildiği raporda, öne çıkan bazı çözüm önerilerimiz şöyle: Asansör Yönetmeliğinde, halen kullanılmakta olan asansörlere ilişkin bir yaptırım bulunmuyor. Yeni yapılan asansörlerde uygulanmakta olan güvenlik kriterlerinin, kullanımdaki asansörlere de uygulanması yönünde düzenleme yapılmalı. Asansörlerin ilk denetimleri belediyelerce veya valiliklerce yapılarak ruhsat verilmekte, odalar ise ancak protokoller çerçevesinde ruhsatlandırma süreçlerinde devreye girebiliyor. Oysa Türkiye’de çok sayıda iskansız bina bulunuyor ve bu binaların asansör denetimleri yasal boşluklar nedeniyle yapılamıyor. Bu durum, birçok binadaki asansörlerin topraklamasız, emniyetsiz ve fren tertibatı bulunmaksızın çalışması anlamına geliyor. Söz konusu binalara ve denetimsiz asansörlerine yönelik de çalışmalar yapılmalı.Her Yıl çok sayıda asansör kazaları yaşanmakta bu kazalar yaralanmalara ve ne yazık ki bazen de, ölümlere yol açmaktadır. Daha dün; Eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’ında içinde bulunduğu asansör ; Topkapı`daki Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü`nde yere çakıldı.Bu kazaların en aza indirilmesi için mutlaka ve mutlaka asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması şarttır.Bunun içinde tüm yetkili ve sorumluları göreve çağırıyoruz. Pazar Belediyesi ile periyodik kontrol , Çayeli, Kalkandere, Fındıklı, Pazar belediyesi ile de Ruhsat verilmesiyle ilişkin protokoller imzalanmış ve bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.Rize Merkez, Çayeli Belediyesi ilede muhtemelen protokol imzalanacaktır” dedi.

Demiryolu Rize için gerekli

22 Şubat 2012 Çarşamba 11:40:00 / Rize Haber
 
Makine Mühendisleri Rize Şube Başkanı Metin Bıçakçı demiryolunun mutlaka Rize`ye gelmesi gerektiğini belirterek, Makine Mühendisleri Rize Şube Başkanı Metin Bıçakçı demiryolunun mutlaka Rize’ye gelmesi gerektiğini belirterek, “Yıllardır yılan hikayesine dönen Rize-Batum raylı tren hattı mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ovit Tünelinin 2000 metreyi aşmayacak yüksekliklerden yapılarak, Rize-İspir-Erzurum yolunun 12 ay işleyen bir duble yol haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yolun yapılması sonucunda Rize limanı GAP ile bağlantılı hale gelecektir. Bu durum komşu illerimiz için de önem arz etmektedir. Ancak mevcut balıkçı barınağı olan limanımızın da uluslararası boyutlarda olacak şekilde dizayn edilmesi ve donatılması gerekmektedir. Ovit Tüneliyle ilgili proje çalışması yapılması ve ihale aşamasında olması memnuniyet vericidir” dedi.

Rize –Batum demiryolu ticareti canlandırır

Bıçakçı, Demiryolunun Rize’deki ticaret hacmini geliştireceğini belirterek, “Rize ilimizin Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı olması ve Rusya Federasyonu’na yakınlık avantajı dikkate alınarak; Rize ilimizde transit ticaret açısından cazibe oluşturacak Lojistik Merkezin ivedilikle kurulması, kısa vadede Ülkemizi Asya coğrafyasına demiryolu ile bağlayacak Hopa-Batum demiryolu bağlantısının sağlanması, uzun vadede bu demiryolunun Trabzon ve Samsun demiryolu ağına bağlanması, Bölgemiz illerinde yapılacak istihdam ağırlıklı yatırımlarda ayrıcalıklı teşvik sistemi uygulamasının getirilmesi ve Bölgenin bir uluslararası transit ticaret ve serbest ticaret merkezi haline getirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmalıdır.Türk Cumhuriyetlerine daha ekonomik ve karayolu taşıma yükünün hafifletilerek demiryoluyla aktarılması artık vazgeçilmez bir proje haline gelmiştir” dedi.

Haber: Rize haber, tanık haber, yöresel gazeteler, nabız

LPG`li araçlarda sızdırmazlık kontrolü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Bıçakçı: ``Yeni durum 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüşe neden oldu``

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı, LPG`li araçlar için gaz sızdırmazlık raporu aranması zorunluluğunun kaldırılmasının, 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüşe neden olduğunu belirtti.

  Bıçakçı, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge ile araç muayene istasyonlarında LPG takılı araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait gaz sızdırmazlık raporu aranması zorunluluğunun kaldırıldığını, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasının ağır kusurdan hafif kusura dönüştürüldüğünü belirtti.

     Bu durumun 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüşe neden olduğunu ifade eden Bıçakçı, şunları kaydetti:
     ``Yeni uygulama ile 2005 yılından önceki denetimsiz ortama geri dönülmüş, özellikle son yedi yıldır gerçekleştirilen sistemli, disiplinli denetim sayesinde oluşan yaygın güvenilirlik ortadan kalkmaya, halkın can ve mal güvenliği ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlanmıştır. 2005 öncesinde imalat, montaj ve kullanıma dair denetim ve kontrollerin yapılmaması, araçların LPG`ye dönüşüm tadilatında standart olmayan malzemelerin kullanılması gibi nedenlerden dolayı meydana gelen kazalarda önemli can ve mal kayıpları oluşmuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın odamıza yaptığı yetki devri sonucu bakanlık, odamız, TSE ve sorumlu sektör işbirliğiyle sonun çözümlenmiş, kayıt dışı uygulamalar en aza indirilmişti. Bu da son yedi yılda yakıt türü bilinmeyen araç sayısını 3.5 kat azaltmış, LPG yakıtlı araç sayısı 3.5 kat arttırmış, bu duruma bağlı olarak LPG yakıtı tüketiminde de artış gerçekleşmişti.``
     Sızdırmazlık raporu vermeye yetkili kuruluşlar arasında 75 il, 24 ilçede sabit, 154`ü gezici olmak üzere ülke genelinde toplam 253 noktada örgütlülüğe sahip olmaları itibariyle araç denetimlerinin çoğunluğunun odaları tarafından yapıldığını anlatan Bıçakçı, şöyle devam etti:
     ``Odamızın uzman teknik personeli, sızdırmazlık testleri sırasında araçlarda 85 noktada kontrol yapmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon 500 bin LPG`li araç bulunmaktadır. Yeni uygulama ile merdiven altı tabiriyle anılan, uzman olmayan kişilerin çalıştığı kontrolsüz ve denetimsiz firmalar piyasaya tekrar hakim olacaktır. Gerek kamu idaresi, gerek ilgili sektör, gerekse ilgili esnaf ve halkımızı çok olumsuz etkileyecek olan bu uygulama ile can ve mal güvenliği de büyük ölçüde riske sokulmaktadır. Bundan dolayı odamız, ilgili genelge hakkında hukuki süreci başlatmıştır. LPG sızdıramazlık testini sadece araç sahibinin isteğine bırakmak, diğer insanları hiçe sayan bir tutumdur. Uygulama ile her gün binlerce araç LPG sızdırmazlık testini yaptırmadan, eksiklerini gidermeden araç muayene istasyonlarında periyodik muayenesini yaptırmakta ve trafiğe bir `tekerlekli bomba` olarak salınmaktadır. Araçların trafikte tekerlekli bomba olarak dolaşmasına izin verilmemesi ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.`

Haber: haberciniz, rize haber, zümrüt rize, haberler.com, güneysu haber, gazete rize

RİZE BELEDİYE BAŞKANI İLE ASANSÖR ROTOKOL GÖRÜŞMELERİ

17 Ocak 2012 tarihinde saat 08:30 da Belediye Başkanımız Sn. Halil Bakırcı ile Asansörlerin periyodik kontrollerinin odamız tarafından yapılmasına ilişkin, içerisinde konuyla ilişkin yönetmelikler, belgeler ve örnek sözleşme ve şartnamenin de bulunduğu bir dosya sunduk. Bilindiği üzere; Asansörlerin Bakım işletme yönetmeliği çerçevesinde her yıl en az 1 kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.Belediye başkanımız konuyu inceleyeceklerini ve 15 gün içerisinde bir sonuç'a ulaşacaklarını tarafımıza ilettiler.Toplantıya Yürütme kurulu sekreteri Coşkun YEĞEN, saymanı Kahraman UZUNALİ ve teknik görevlimiz İsmet ÖZKORUMAK ta iştirak etti.

PAZAR BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ

Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temslciliği ile Pazar Belediyesi arasında, ‘Asansör Periyodik Kontrol Protokolü’ imzalandı.

İmza töreninde açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçı, gerekli koşullara uymayan asansörler nedeniyle ölümclü kazaların arttığını belirterek,asansörlerin piyasaya arzından sonraki süreci ele alan ve bütün kullanım ömrü boyunca uyulması gereken asgari kriterleri belirleyen ‘Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını ve zorunlu bir uygulama olarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Yönetmelik gereği güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için piyasaya arz edildiği tarihten sonra ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere her asansörün yıllık kontrolünün yaptırılması gerektiğini ifade eden Bıçakçı, “Asansörlerin denetiminden yapının bağlı bulunduğu belediye, belediye hudutları dışındaki yapılar için ise valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur. Asansör yıllık kontrolleri ve asansörlere işletme ruhsatı verilmesine ilişkin konuları düzenleyen protokol Pazar Belediyesi ile ilk kez imzalandı ve yürürlüğe girdi. Fındıklı, Çayeli ve Kalkandere belediyeleri ile asansörlere işletme ruhsatı verilmesine ilişkin protokol ise geçen yıllarda imzalanmıştı” ifadelerini kullandı.

Bıçakçı, asansörlerin güvenli ve çalışır durumda olması konusunda sıklıkla yakınmalar olduğunu dile getirerek, “Gerekli koşullara uymayan asansörlerden oluşan ölümcül kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kurulmakta ya da kullanılmakta olan asansörlerdeki bu tehlikeli durumların ana nedeni, bunların yapım ve kullanımları sırasında yeterli denetimin sağlanmamış olmasıdır. Asansörlerin dinamik bir işleyişe sahip olması, yapım sırasındaki yanlışlıkların katlanarak büyümesine, yanlış ve amaç dışı kullanım yıpranmanın ve bozulmanın artmasına neden olmaktadır” dedi.

Bununla birlikte; Fındıklı, Çayeli ve Kalkandere Belediyemiz ile Asansörlere işletme ruhsatı verilmesiyle ilişkin protokoller 2010 ve 2011 yıllarında imzalanmıştı.

Haber: Zümrüt Rize, pazar53, haber53,Ajansrize, Habergüven,zaman53

Rize'de Asansörlerin Denetimi

Makine Mühendisleri Odası Rize il Temsilcisi Metin Bıçakçı, gerekli koşullara uymayan asansörlerden oluşan ölümcül kazaların sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.
Bıçakçı, yaptığı yazılı açıklamada, asansörlerin piyasaya arzından sonraki süreci ele alan ve bütün kullanım ömrü boyunca uyulması gereken asgari kriterleri belirleyen Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını ve zorunlu olarak uygulamaya girdiğini belirtti.

 
Yönetmelik gereği güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için piyasaya arz edildiği tarihten sonra ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere her asansörün yıllık kontrolünün yaptırılması gerektiğini ifade eden Bıçakçı, şunları kaydetti:

 
"Asansörlerin denetiminden yapının bağlı bulunduğu belediye, belediye hudutları dışındaki yapılar için ise valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur. Asansör yıllık kontrolleri ve asansörlere işletme ruhsatı verilmesi hususlarında protokol ilk olarak Pazar Belediyesi ile imzalandı ve yürürlüğe girdi. Fındıklı, Çayeli ve Kalkandere belediyeleri ile asansörlere işletme ruhsatı verilmesiyle ilişkin protokol ise geçen yıllarda imzalanmıştı."

 
Bıçakçı, asansörlerin güvenli ve çalışır durumda olması konusunda Yaygın yakınmalar olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

 
"Gerekli koşullara uymayan asansörlerden oluşan ölümcül kazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kurulmakta ya da kullanılmakta olan asansörlerdeki bu tehlikeli durumların ana nedeni, bunların yapım ve kullanımları sırasında yeterli denetimin sağlanmamış olmasıdır. Asansörlerin dinamik bir işleyişe sahip olması, yapım sırasındaki yanlışlıkların katlanarak büyümesine, yanlış ve amaç dışı kullanım yıpranmanın ve bozulmanın artmasına neden olmaktadır."

Haber: Zümrüt, zaman53, haberrize, rizedeyiz