trabzon şubesi
rize il temsilciliği

cumhuriyet cad.
Belediye blokları kat:3 53100 rize
tel/fax:2133295
e- posta : rize@rize.mmo.org.tr

15 MAYIS 2011 DE ANKARADAYIZ: Haklarımız için, geleceğimiz için, halkımız için, ülkemiz için 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da TMMOB Mitingi‘nde buluştuk. İlimizden mitinge 2 otobüs ve 73 arkadaşımızla katıldık.

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı on dokuz Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı , başta mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını ve mesleğimizin onurunu savunmak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, bir arada yaşama taleplerimizi ve ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek üzere Ankara‘da TMMOB Mitingi yapma kararı aldı.Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygulamaları ve eğitiminde de büyük tahribata yol açmış ve nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsizlik oranını artırmıştır. Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendis, mimar şehir plancıları odalarının önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir” denildi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada, “Mühendisler kendi uzmanlık alanlarında iş yapamaz hale getirilmekte; kamu sağlığı ve güvenliği iş sahibinin insafına bırakılmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde hızla taşeronlaşma süreci yaşanmaktadır. Örgütümüzün bütün bu baskıcı dalga ile demokrat, yurtsever, toplumcu meslek kuruluşlarını etkisiz kılma çabalarını birlikte değerlendirerek, bir bütün olarak refleks vermesi gerekmektedir.İçinde bulunduğumuz koşullar etkili bir mücadele verilmesini gerektirmektedir. Tarih bizi göreve çağırmaktadır. Örgütümüz bir yandan emek ve meslek örgütleriyle olumlu ilişkilerini geliştirip merkezi ve yerel düzeylerde mücadele çizgisini sürdürürken, kendi bağımsız çizgisi içinde, toplumsal muhalefetin önemli bir gücü olduğunu göstermeli; meslek-meslektaş-ülke-kamu-halk yararı bütünlüğünde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik ruhuyla haykırmalıdır. Mevcut konjonktür buna çok uygundur. 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da hep birlikte gerçekleştireceğimiz TMMOB Mitingi‘nde buluşmak istiyoruz” denildi.

Ziraat Mühendisleri Şubesi Başkanı : Muhammet PERTEK, Makine Mühendisleri Odası Rize İl Başkanı Metin BIÇAKÇI  Mimarlar odası Rize İl Başkanı Mustafa MAHMUTOĞLU