makina mühendisleri odası
trabzon şubesi
rize il temsilciliği
 
Mesleki Denetim Yönetmeliği SMMH VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Mesleki Denetim Safhaları (Sunum)
DöNEM AITM ASGARİ üCRETLERİ ,DöNEM ASANSöR DOĞALGAZ VE DİĞER üCRETLER ,DöNEM MESLEKİ DENETİM üCRETLERİ ,DöNEM PROJE ASGARİ üCRET VE MAKTU üCRETLER
PROJE MESLEKİ DENETİM

ETKİNLİK ALANIMIZDA ODA YAYINLARIMIZ VE YöNETMELİKLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE PROJE MESLEKİ DENETİMLERİ ESNASINDA DİKKAT ETTİĞİMİZ HUSUSLAR

TMMOB MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği


Madde - 8: ODA, SMMH'nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

ODA; yapılan SMMH'ni MESLEKİ DENETİM'e ve onaylamaya yetkili ve görevlidir. MESLEKİ DENETİM'de Büro'nun ve SMM'in kaydının devam edip etmediği, SMM imzasının doğruluğu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun Asgari ücret Yönetmeliği'ne ve eki fiyat tablolarına uygunluğu, hazırlanan proje ve hesaplarının standartlar, yönetmelikler ve Oda'nın proje hazırlama teknik esaslarına, asgari çizim standartlarına uygunluğu gibi konular incelenir. Ancak bu MESLEKİ DENETİM ve onaylama, yapılan SMMH'nin içeriğini ve hesaplarını denetleme ve onaylama değildir, bu anlamı taşımaz.

ODA birimleri MESLEKİ DENETİM için gelen SMMH'yi en geç 3 işgünü içinde inceler.Uygun ise onaylar, değilse gerekçesi ile beraber Büro'ya iade eder.

Etkinlik alanındaki ilgili idarelere sunulacak SMMH'lerini içeren projelerin MESLEKİ DENETİM'lerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir.Proje cinslerine göre aşağıdan seçim yaparak kontrol esaslarımızı inceleyebilir ve word formatında bilgisayarınıza indirerek çıktı alabilirsiniz.

Ayrıca ODA'mız tarafından hazırlanan ISI YALITIMI PROGRAMI'nı, Isı Yalıtımı bölümünden ücretsiz olarak indirebilir, bilgisayarınıza yükleyebilir ve projelerinizi hazırlayabilirsiniz.Asansör Avan Projesi Kontrol Esasları
Isı Yalıtım  Projesi Kontrol Esasları
Kalorifer Projesi Kontrol Esasları
Sıhhi Tesisat Projesi Kontrol Esasları
Doğalgaz İç Tesisat Projesi Kontrol Esasları
Yangın Tesisatı Projesi Kontrol Esasları

Proje Mesleki Denetim

  ETKİNLİK ALANIMIZDA ODA YAYINLARIMIZ VE YöNETMELİKLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE PROJE MESLEKİ DENETİMLERİ ESNASINDA DİKKAT ETTİĞİMİZ HUSUSLAR:


TMMOB MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
Madde - 8: ODA, SMMH‘nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.


ODA; yapılan SMMH‘ni MESLEKİ DENETİM‘e ve onaylamaya yetkili ve görevlidir. MESLEKİ DENETİM‘de Büro‘nun ve SMM‘in kaydının devam edip etmediği, SMM imzasının doğruluğu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun Asgari ücret Yönetmeliği‘ne ve eki fiyat tablolarına uygunluğu, hazırlanan proje ve hesaplarının standartlar, yönetmelikler ve Oda‘nın proje hazırlama teknik esaslarına, asgari çizim standartlarına uygunluğu gibi konular incelenir. Ancak bu MESLEKİ DENETİM ve onaylama, yapılan SMMH‘nin içeriğini ve hesaplarını denetleme ve onaylama değildir, bu anlamı taşımaz.


ODA birimleri MESLEKİ DENETİM için gelen SMMH‘yi en geç 3 işgünü içinde inceler.Uygun ise onaylar, değilse gerekçesi ile beraber Büro‘ya iade eder.Temsilciliğimiz etkinlik alanındaki ilgili idarelere sunulacak SMMH‘lerini içeren projelerin MESLEKİ DENETİM‘lerinde asgari denetim kriterlerine dikkat edilmektedir.
 

TUSLARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1-) YAPI KULLAMA İZİN BELGELERİ TemsilciliğimizE GELDİĞİ ANDA OTOMATİKMAN DÜŞÜLMEKTEDİR.

2-)İSTİFA DİLEKÇESİ VE EKLERİ:( SMM bürosu TUS müellifi 3194 sayılı imar kanunun 28.maddesi gereğince İlgili idareye İstifa dilekçesi verebilir İstifa  dilekçesi tek başına yeterli olmayıp bu dilekçeye istinaden  ilgili idarece tanzim edilmiş inşaata ait durum tespit raporunun Temsilciliğimize ibraz edilmesi gereklidir.)

3-)İNŞAATINA İKİ YIL İÇİNDE HİÇ BAŞLANMAYAN YAPILAR:(Yönetim Kurulumuzun 92 nolu toplantısı 4.maddesi kararı doğrultusunda SMM üyemizden inşaatın adı ,pafta,ada,parsel numarası yazılı, inşaat sahibinin  veya mimarın da hazır bulunacağı inşaat mahallinde yapılacak tespit talebini içeren bir dilekçe ile başvurması halinde planlama dahilinde   teknik görevlilerimizin de katılacağı komisyonun tespit raporu doğrultusunda SMM üyemizin üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.


4-)İNŞAATI TAMAMLANMIŞ ANCAK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ DÜZENLENMEMİŞ YAPILAR( SMM bürosu TUS müellifi inşaatın diğer TUS müellifleriyle birlikte yapının durum tespitini yapıp inşaatın bittiğine dair  tutanağı da  ekleyeceği yazıyı  ilgili idareye iki nüsha halinde  vererek  tarih ve kayıt numarası alarak ilgili idarenin inşaata ait vereceği yazıyı yasal süre sonununa kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre sonuna kadar TUS müellifine cevap vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde   ikinci nüshayı ,durum tespit raporu ile  birlikte MMO Rize İl Temsilciliğimize  verecektir. TUS müellifin üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.Temsilciliğimiz ilgili idareye yapının mühürlenmesini yada yapı kullanma izin belgelerini göndermesini belirten bir yazı yazacaktır.

5-)BİRDEN ÇOK KATLI BİNALARDA YAPI YAHİBİNİN  BİR KATI YAPTIKTAN SONRA DİĞER KATLARI YAPMAMAYA KARAR VERMESİ DURUMUNDAKİ YAPILAR:(bir katın yapımı bitmiş ise SMM bürosu TUS müellifi inşaatın diğer TUS müellifleriyle birlikte yapının durum tespitini yapıp inşaatın bittiğine dair  tutanağı da  ekleyeceği yazıyı  ilgili idareye iki nüsha halinde  vererek  tarih ve kayıt numarası alarak ilgili idarenin  inşaata ait vereceği yazıyı yasal süre sonununa kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre sonuna kadar TUS müellifine cevap vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde   ikinci nüshayı ,durum tespit raporu ile  birlikte MMO Rize İl Temsilciliğimize  verecektir TUS müellifin üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.Temsilciliğimiz ilgili idareye inşaata ait durum tespit raporunun ve/veya bir katın yapı kullanma izin belgesini göndermesini ve inşaatın diğer bağımsız bölümlerinin tekrar başlaması durumda yeni bir TUS müellifinden sicil durum belgesi istenmesini belirten bir yazı yazacaktır.)


6-)İNŞAATI  TAMAMLANMIŞ  YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ KISMEN ALINMIŞ YAPILAR( SMM bürosu TUS müellifi inşaatın diğer TUS müellifleriyle birlikte yapının durum tespit   tutanağını   ekleyeceği yazıyı  ilgili idareye iki nüsha halinde  vererek  tarih ve kayıt numarası alarak ilgili idarenin inşaata ait vereceği yazıyı yasal süre sonununa kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre sonuna kadar TUS müellifine cevap vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde   ikinci nüshayı ,durum tespit raporu ile  birlikte MMO Rize İl Temsilciliğimize  verecektir. TUS müellifin üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.Temsilciliğimiz ilgili idareye yapının mühürlenmesini yada yapı kullanma izin belgelerini göndermesini belirten bir yazı yazacaktır.

 [ Geri ]