RİZE IKK GÜNCEL HABERLER
RİZE IKK TOPLANTISI  ZOOM ÜZERİNDEN YAPILDI: Pandemi nedeniyle Tmmob Rize il koordinasyon kurulu toplantımızı 18 Ocak 2021 tarihinde zoom üzerinden gerçekleştirdik. Toplantıda kentsel dönüşüm faaliyetlerinde son durum, taşınma süreci , odamıza verilecek yer ile ilgiliş görüş alışverişinde bulunduk.. Yeni yapılacak yerden B. Blok 52,54 ve 56 nolu bağımsız alanlar toplam 106,43 m² yer TMMOB Rize İKK ya verielcek.Ayrıca 6 bin TL /Ay kira ve 40 bin tl taşınma yardımı yapılacak.
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ:18 Eylül 2019 Cuma günü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" tüm İKK‘lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptı. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.Haber_rize
TMMOB YÖNETİM KURULU İLE İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLERİ TOPLANTISI: 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 13:15 te , İl Koordinasyon kurulu sekreterleriyle , TMMOB üst yönetimi arasında gündemdeki konular ve yapılacak çalışmalarla ilgili bir toplantı yapıldı.Toplantıya 34 İKK sekreteri ve TMMOB yönetimi katıldı.
TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI :TMMOB Yürütme Kurulu ile İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısı 28 Nisan 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Selçuk Uluata, Sayman Üye Tores Dinçöz, Yürütme Kurulu Üyeleri A. Ülkü Karaalioğlu, Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, Ayşegül Oruçkaptan, Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile İl Koordinasyon Kurullarından Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Antalya İKK Sekreteri Özge Köksal, Artvin İKK Sekreteri Hakan Yavuz, Aydın İKK Sekreteri Necdet Evlimoğlu, Batman İKK Sekreteri Eyyüp Yağız, Bodrum İKK Sekreteri Şahabettin Doğan, Bolu İKK Sekreteri Osman Murat Ataman, Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik, Çanakkale İKK Sekreteri Cumali Cemgil Şevik, Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca, Diyarbakır İKK Sekreteri Doğan Hatun, Edirne İKK Sekreteri Yılmaz Eren, Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat, Gaziantep İKK Sekreteri Aykut Kocalar, Hatay İKK Sekreteri Ufuk Akdeniz, Isparta İKK Sekreteri Burak BüyükaşıcI, İskenderun İKK Sekreteri Murat Durukan, İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın, Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan, Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi, Mersin İKK’dan Gülçin Barbaros Ak, Muğla İKK Sekreteri Görkem Acar, Rize İKK Sekreteri Metin Bıçakcı, Samsun İKK Sekreteri İshak Memişoğlu, Trabzon İKK Sekreteri Fulya Bankoğlu, Zonguldak İKK Sekreteri Hüsnü Meydan katıldı.

TMMOB RİZE İKK OLARAK FINDIKLI BELEDİYESİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALANDI:“Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü” Protokolun amacı ; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik iş birliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesini
gerçekleştirmek; Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

İŞ KAZALARI KADER DEĞİL CİNAYETTİR: 2 Mart 2020 tarihinde saat 18:00 de TMMOB Rize İl Koordinasyon kurulu 3 Mart İş cinayetleriyle mücadele günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Bir tek emekçinin dahi kaza geçirmemesi, bir tek emekçinin dahi yaşamını kaybetmemesi için bu alan emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların ve üniversitelerin iş birliği ile kamusal denetime açılmalıdır. İş kazaları kader değildir. İş kazalarının, meslek hastalıklarının işin doğal bir sonucu olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir.
AVRUPA MÜHENDİSLİĞİ BELGESİ (EUR-ING) : FEANİ ve EUR-ING Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi  için tıklayınız
EUR-ING Başvuru şartları için tıklayınız-EUR-ING başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız
EUR-ING Başvuru Rehberi için tıklayınız ve  FEANİ ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı için tıklayınız
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ:19 Eylül 2019 Perşembe günü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" tüm İKK‘lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptı.TMMOB 19 Eylül‘de ülkemizin her yerinde "Bu gün hepimiz TMMOB‘liyiz" diyen emek ve demokrasi güçleri ile birlikte birleşti.Rize İl Temsilciliğimizde basın açıklaması 19 Eylül 2019 , saat 18:00 da TMMOB Rize il temsilciliğinde yaptı.
TMMOB IKK SEKRETERLER TOPLANTISI YAPILDI :TMMOB 45. Dönem Sekreterler toplantısı 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Teoman Öztürk öğrenci evi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya ikk sekreterleri, TMMOB yönetim kurulu katıldı. Toplantıda İKK sekreterleri yapılan ç.alışmalar ve  19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yapılacak çalışmaları anlattı.
İŞ KAZALARI KADER DEĞİL CİNAYETTİR: İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır. Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz.Haberin Devamı için tıklayın
TMMOB 45.Dönem 2.DANIŞMA KURULU YAPILDI: TMMOB 45. Dönem 2. Danışma kurulu gerçekleştirildi...TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın ülke gündemine değindiği açılış konuşmasını takiben TMMOB Genel Sekreteri dönem içinde bugüne dek yapılan ve süren çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Ardından danışma kurulu üyeleri söz alarak çeşitli konularda görüşlerini aktardılar, Toplantıya İKK Rize Temsilcisi ve Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı ilimizi temsilen Metin BIÇAKÇI katıldı...
TMMOB RİZE İKK'YA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ZİYARETİ: AKP Rize Belediye Başkan Adayı Sn. Rahmi Metin 25 Aralık 2018 tarihinde TMMOB Rize İlk Koordinasyon kurulu olarak odamızı ziyaret etmiştir.Toplantıda Rize İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri ile Rize Belediyesi Başkan adayı Sn.Rahmi Metin Bey'ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş, Belediye oda ilişkileri, beklentiler vb. görüşülmüştür.
Kendilerine tüm sorulara içtenlikle cevap verdiği için ve TMMOB Rize İKK'nu ziyaretinden dolayı tüm bileşenler adına teşekkür eder başarılar dileriz.
MÜELLİF MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İMZASI OLMAKSIZIN  YENİ YAPI RUHSATLARI: 02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, TS 8737 no.lu yeni Yapı Ruhsatı Formu Standardı yürürlüğe girmiştir. Tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler kaldırılmıştır. Konu ile ilgili Odamızın ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının çalışmaları devam etmekte olduğunu değerli kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.Haberin Devamı için tıklayın
TMMOB 3 MART 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB Rize İKK bileşenleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bileşenlerin katılımıyla 3 mart 2014 tarihinde TMMOB Rize lokalinde 18:00 de bir basın açıklaması yaptı.Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır.Haberin Devamı için tıklayın
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME : TMMOB Rize il temsilciliğimizde 8 Kasım 2013 günü 17:00 de işçi sağlığı ve iş güvenliğinde uzmanlık, sorumluluklar ,kanun ve yönetmelikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Rize IKK bileşenleri tarafından organize edilen toplantıya tüm üyelerimiz ve IKK bileşenleri davetlidir.
TMMOB III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI :TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 21 Eylül 2013 Cumartesi günü İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda yapıldı. Toplantının gündemini ağırlıklı olarak Gezi parkı ile başlayan olaylar ve TMMOB’yi işlevsizleştirmeye, etkisizleştirmeye yönelik yasal düzenlemeler oluşturdu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, toplantının açılışında yaptığı konuşmasına 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 46 ilde okunan basın açıklamasını okuyarak başladı. Soğancı, daha sonra TMMOB‘nin 1,5 yıllık dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gezi Parkı olayları sürecini, Türkiye‘deki gelişmeleri ve İktidarın TMMOB‘ye yönelik yetkisizleştirme çalışmalarını değerlendiren Soğancı, 3194 sayılı İmar Yasası‘nda yapılan değişiklikle TMMOB‘nin mesleki denetim yetkisinin yok edilmeye çalışılması üzerine yapılan eylemleri ve çalışmaları anlattı. Mehmet Soğancı, TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri‘yle ilgili de bilgi vererek, 30 Eylül‘de sona erecek bağış kampanyasına destek istedi.
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ:19 Eylül 2013 Perşembe günü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" tüm İKK‘lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptı.TMMOB 19 Eylül‘de ülkemizin her yerinde "Bu gün hepimiz TMMOB‘liyiz" diyen emek ve demokrasi güçleri ile birlikte birleşti.Rize İl Temsilciliğimizde basın açıklaması 19 Eylül 2013 , saat 19:00 da TMMOB Rize il temsilciliği lokalinde yaptı.
TMMOB TORBA YASA HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI: TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle "Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez." düzenlenmesi yapılmıştır. Bu düzenleme ile meslek odalarının mesleki denetimi tamamen kaldırılmaktadır. Torba Yasa içerisine eklenen bu bentle TMMOB ve bağlı odalar etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.Haberin Devamı için tıklayın
ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ:İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak algılanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri araştıracak ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları bu konuda özendirilmelidir. Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden başlanarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmeli, üniversitelerin ilgili fakültelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kürsüleri kurulmalıdır.Haberin Devamı için tıklayın
RİZE İKK TÜM TEMSİLCİLERİN KATILIMIYLA TOPLANDI: 10 Ocak 2013 tarihinde TMMOB Rize il temsilciliğinde İKK toplantısı yapıldı. Toplantıda TMMOB İKK bileşenlerimize tanışma  ziyaretinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim görevlilerinden bazıları da katıldı.Toplantıda Üniversite Oda işbirliği, yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
TMMOB RİZE İKK DAN BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının ilimiz şube ve temsilciliklerinin oluşturduğu TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu olarak; 6 Aralık 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptık;  mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacağız, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı hep birlikte ve yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz.Haberin Devamı için tıklayın
TMMOB 42. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU YAPILDI: 6 Ekim 2012 tarihinde, saat 10:00’da  Milli Kütüphane Konferans Salonu/Ankara’da yapılan 42 Dönem 1. Danışma kurulu toplantısına il temsilciliği Yürütme kurulu ve  İKK sekreteri Sn. Metin BIÇAKÇI katıldı. Toplantıda birde konuşma yapan BIÇAKÇI, Özellikle gündemde tutulan Cansel Malatyalı hususuna da değinerek bu konunun tartışılma yerinin kendi Oda danışma kurulu olduğunu, gündemin bu konuyla gereksiz meşgul edildiğini söyledi. Bunun yanı sıra İKK yönetmeliği çerçevesinde Bileşenlerin hareket etmediğini bazı odaların bütçelerini dahi bildirmelerinden imtina ettiğini Rize İKK olarak örnek vererek söyledi. Bununla birlikte İş sağlığı ve güvenliği konusunda her gün duyulan iş kazalarından bahsederek bu konuda MMO nun daha önce mühendislere vermiş olduğu ve iptal edilen yetki belgeleriyle ilgili nasıl bir yol izlendiğini, mağduriyetlerin nasıl giderileceğini sordu.
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ:19 Eylül 2011 Pazartesi günü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" tüm İKK‘lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptı.TMMOB 19 Eylül‘de ülkemizin her yerinde "Bu gün hepimiz TMMOB‘liyiz" diyen emek ve demokrasi güçleri ile birlikte birleşti.Rize İl Temsilciliğimizde basın açıklaması 19 Eylül 2012 , saat 18:30 da TMMOB Rize il temsilciliği lokalinde yaptı.
RİZE VALİMİZİ ZİYARET: İlimize yeni atanan valimiz Sn. Nurullah ÇAKIR İKK bileşenlerinin de katılımıyla 28 ağustos 2012 tarihinde saat 17:00 de makamında ziyaret ettik. Ziyarette Ziraat Mühendisleri odası Rize Şube Başkanı Sn. Muhammet PERTEK, Makina Mühedisleri Odası Riz eİl Başkanı Metin BIÇAKÇI, İnşaat Mühendisleri odası Riz e iİ Başkanı Sn Murat YAZICI ve İç Mimarlar odası Başkanı Sn. Saadettin TÜRÜT katıldı. Ziyarette ayrıca odalarımızın düşünceleri,  ilimizde görülen eksiklikler ve öneriler yer aldı.
RİZE İKK TÜM TEMSİLCİLERİN KATILIMIYLA TOPLANDI: 24 Ağustos 2012 de TMMOB Rize il temsilciliğinde İKK toplantısı yapıldı. Toplantıda ilimize yeni atanan valimiz ile randevu alınarak görüşme yapılmasına. Rize kent sempozyumu için gelir/gider tespiti çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.
RİZE İKK TÜM TEMSİLCİLERİN KATILIMIYLA TOPLANDI: 14 Hazıran 2012 de TMMOB Rize il temsilciliğinde geniş katılımlı İKK toplantısı yapıldı. Toplantıya Makina Mühendisleri odası adına Başkan Metin BIÇAKÇI, Sekreter Coşkun YEĞEN, Ziraat Mühendisleri Rize Şubesi adına Başkan Muhammet PERTEK, İnşaat Mühendisleri adına Başkan Mehmet ÇOLAKOĞLU, Elektrik Mühendisleri Odası Adına Serkan BİRBEN, Jeoloji Mühendisleri odası adına Başkan Hakan YANBAY, Harita ve Kadastro Mühendisleri adına Başkan Bülent AKYÜZ, Sehir Planciları odası adına İsmail Hakkı SANDIKÇI, Kimya Mühendisleri Odası adına Esra HACIFAZLIOĞLU , Jeofizik Mühendisleri Odası adına Murat AKBULUT katıldı.Haberin Devamı için tıklayın

TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI :Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Yürütme Kurulu şöyle oluştu: Başkan: Mehmet Soğancı (Makina Mühendisleri Odası),II. Başkan: Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası),Sayman: Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası)
Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası) ,H. Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası),Bahattin Şahin (Mimarlar Odası) ,Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası)

TELEFERİKLER BİR AN ÖNCE DENETLENMELİDİR !TMMOB IKK Rize Sekreter Metin Bıçakçı yaptığı açıklamada “İlimizin değişik yörelerinde taşıma ve ulaşım güçlüğünün önüne geçebilmek amacıyla, özellikle yaş çay taşımacılığında teleferik yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak standartlara uygun olmaması ve kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle zaman zaman teleferik telinde kopmalar meydana geliyor. Bu da can ve mal emniyeti bakımından tehlike oluşturuyor.30 Mayıs 2008, Saat 09:40 da TRT Trabzon Radyosu'nda Canlı yayında oda Metin BIÇAKÇI Teleferiklerdeki kazaların oluş nedenleri, yapılması gerekenler, şuana kadar odamızın yaptığı çalışmalar, çözüm önerileri ile ilgili bir programa katıldı.

RİZE VALİSİ Sn. KASIM ESEN'i ZİYARET:26 Mayıs 2008 tarihinde Rize Valisi Sn. Kasım ESEN'i ziyaret ederek ilimizde yapılması düşünülen çalışmalar ile ilgili son durum,hazırladığımız  teleferik protokolü nün sunulması, Okullarımızdaki kalorifer kazanların periyodik kontrolleri konusunda bilgi alışverişinde bulunduk.Bayındırlık İl Müdürü Sn. Seyfettin YILMAZ ile de konu hakkında görüşmeler yapılarak , yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

YAPITECH 2008 FUARINI ZİYERET ETTİK: 21-25 Mayıs tarihinde Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde Düzenlenen "Yapitech 2008" fuarına katılmak üzere ilimizden  25 Mayıs Pazar günü saat 11:00 de Rize Meydanı PTT önünden araç kaldırılarak, meslektaşlarımız ve diğer mühendis arkadaşlarımız ile birlikte fuarı ziyaret ettik.

RİZE İKK: "NEDEN ISRARLA NÜKLEER ENERJİ ?"TMMOB Rize İKK Sekreteri Metin Bıçakçı, 30 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaparak,
"Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı"nın TBMM gündeminden düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bıçakçı, MMO Rize İl Temsilciliği'nde düzenlediği basın toplantısında, gelişmiş ülkelerin dışladığı nükleer enerji konusunda son derece tutarsız ve yanıltıcı açıklamalar yapıldığını belirterek, "Çevreye uygun teknolojilere yapılacak yatırımlarla ülkemizin enerji sorununu ortadan kaldıracak potansiyelimizin olduğunun bilincindeyiz." dedi.Haberin Devamı için tıklayın