TEKNİK HİZMETLER VE FAALİYETLER VE ÜCRETLER

Tüm Fiyat Listeleri Kitap Fiyatları

ÜYELİK VE AİDATLAR

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:
Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.


Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Cari yıla ait aidat
- Kayıt ücreti

YURT DIŞI ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Diplomanın Türkçe tercümesi
- Diploma denklik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
- Cari yıla ait aidat
- Kayıt ücreti

KİMLİK YENİLEME
- 2 adet fotoğraf
- Eski Oda Kimliği
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Kimlik Yenileme Ücreti

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır

ÖDENTİLER HAKKINDA:

2018 YILI AYLIK 12,5 TL

Dikkat: Uzun yıllar ödemediğiniz ödentileriniz için sadece cari yıl ve geçmiş 5 yılı ödeyerek ödenti borcunuzu kapatabilirsiniz. 5 yıldan daha eski ödentileriniz için yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Ör: 1999‘dan beri ödenti borcu bulanan üyemiz

5*150+150(2018 yılı için)=900 TL ödemesi halinde 2018 yılı dahil tüm borcu kapanmış olacaktır.

*900 TL‘yi 2018 yılı içinde 6-9 taksit halinde ödeyebilirsiniz.

>>>>Oda Üye Kayıt Başvuru Formu

E POSTA TALEP

E-posta adresinin şekli: adı.soyad@mmo.org.tr olacaktir. Adres verilen grubun üyelerinin ilk e-posta kullanım şifreleri, baslangıçta Oda e-posta yöneticisi tarafından
belirlenecek, üye daha sonra bu şifreyi değistirme hakkına sahip olacaktır.
 
tmmob makina mühendisleri odası
ÜYE e-posta BİLGİ FORMU
ADI
SOYADI
ODA SİCİL NO
EV ADRESİ/ Ev Telefonu
İŞ Adresi / TELEFONU
CEP TELEFONU
FAKS
ALTERNATİF E-POSTA
NOT: Oda e-posta hizmetinden yararlanabilmek için
1.Oda üyesi olmak
2.Oda öğrenci üyesi olmak
3.Oda teknik görevlisi olmak ve e-posta hizmetinden yararlanmak için üyelerin 1 dönemden (2 yıl) fazla aidat borcu olmaması gerekmektedir.
Başvurudan sonra merkezden verilecek e-posta adresi ve şifresi şube sorumlusuna iletilerek üyeye teslim edilecektir.