makina mühendisleri odası
trabzon şubesi
rize il temsilciliği
cumhuriyet cad.Belediye blokları kat:3 53100 rize tel/fax:2133295

FERDİ KAZA SİGORTASI KİMLERE YAPILIYOR?

MMO ödentilerini düzenli olarak ödeyen üyelerine yönelik 10 Temmuz 2007 tarihinden itibaren bir "sigorta hizmeti" başlattı. İlk etapta aidat borcu olmayan üyelere, Axa Oyak Sigorta bünyesinde ferdi kaza sigortası yaptırdı. MMO aidat borçlarını kapatan tüm üyeleri sigorta kapmasına almaya hazırlanıyor. Henüz sigorta kapsamına alınmayan üyelerin ödenti borçlarını sıfırlamalarının ardından poliçeleri düzenlenecek.

BU HİZMET İÇİN ODA NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Üye ödenti borcu olmayan tüm üyeleri kapsayan ferdi kaza sigortası hiçbir mali külfet getirmiyor. Sigorta primlerinin MMO tarafından ödenecek olması nedeniyle, sigorta şirketi veya aracı kurumları ile MMO üyelerinin hiçbir mali ilişkisi olmayacak.


SİGORTA NELERİ KAPSAYACAK?

Uygulama ile büyük kısmı zor ve riskli koşullarda hizmet üreten MMO üyeleri olası kazalarda

Kalıcı sakatlık riskine karşı , Tedavi Masrafları  ve vefat  için her yıl artan tutarda güvenceye kavuşuyorlar.

SİGORTA NERELERDE GEÇERLİ? KAZA DURUMUNDA KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?

Dünyanın her yerinde ve 24 saat geçerli olan ferdi kaza sigortası, "ani ve beklenmedik bir dış olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni zarar görmesi durumunda poliçede yazılı limitler dahilinde tazminat ödenmesini" kapsıyor. Sigortalının kaza sonucu oluşan bedeni hasarlarını da (doktor ücreti, hastane ve eczane masrafları vb) kapsam içinde bulunuyor. Olası kaza durumunda limitler dahilinde ödemeler sigortalı MMO üyelerine veya varislerine direkt olarak yapılacak.

SİGORTA SERTİFİKAMI NEREDEN ALABİLİRİM?

Sertifikalar MMO Şubelerinde

MMO tarafından sigorta şirketine bildirilen her üye için tek tek düzenlenen "sigorta sertifikaları", üyenin işlemlerini yürüten ilgili şubesi aracılığıyla iletilmeye başlandı. Kendilerine sigorta kapmasına alındıklarına dair bildirimde bulunulan MMO üyelerinin, sigorta poliçelerini teslim almak üzere MMO şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Halen üye ödentisi borçları bulundukları için sigorta çalışması kapsamına alınamayan MMO üyelerinin de ilgili MMO şubesine başvurarak, borçlarını kapatmaları önemle duyurulur. Borçlarını kapatan üyelerin sertifikaları şubesine gönderilecektir. Daha sonra ilgili şube sizinle iletişime geçecektir.

KAZA GEÇİRDİM. NASIL TAZMİNAT ALABİLİRİM? NELER YAPMAM GEREKİYOR?

Herhangi bir kaza durumunda aşağıda yazılan belgeleri sigorta acentesine ilettiğinizde hasarlarınız karşılanacaktır.Ferdi kaza hasarlarında öncelikle;

a) poliçe Numaranız(.......bu numara 15090706 dir. Bu numarayı unutursanız veya ulaşamazsanız MMO üyesi olduğunuzu belirtin ve MMO sicil numaranızı yazın)

b) Hasar tazminatınızın yatırılacağı banka hesap numaranız ve vergi numaranız

Tedavi masrafları için

•1) Tedavi masraflarının oluşumunu açıklayan yazılı bildiriminiz (Olayın anlatımı-varsa hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi mutlaka bildirilmelidir.)

•2) Doktor raporu ile birlikte tedavi masraflarını oluşturan fatura veya kasa fişleri

Kalıcı Sakatlık Durumunda

•1) Kazanın ne şekilde olduğunu gösteren, resmi makamlarınca düzenlenmiş olay tutanağı

•2) Kalıcı sakatlık derecesini gösterir tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporu

Yaşam Kaybı Durumunda

•1) Kazanın ne şekilde olduğunu gösteren, resmi makamlarınca düzenlenmiş olay tutanağı

•2) Veraset ilamı ve aile nüfus kayıt örneği

•3) İlgili vergi dairesinden alınacak tazminata ilişkin veraset ve intikal vergisinin ödendiğine veya vergiden muaf olduğuna dair belge

•4) Yaşam kaybı raporu veya defin ruhsatı

BORCUM YOK. AMA SİGORTA SERTİFİKAM DÜZENLENMEDİ. NE YAPMAM GEREKİYOR?

Eğer aidat borcunuz olmamasına rağmen sigorta poliçeniz düzenlenmediyse lütfen şubenize başvurunuz.

SİGORTAM NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ? BİTTİĞİ TARİHTEN SONRA YENİLEYECEK MİSİNİZ?

Sigortanız 21.07.2008' e kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra MMO Yönetim Kurulu kararına ve firmayla yapılan anlaşma sonunda yenilenmesi düşünülmektedir.

PEKİ DAHA SONRA NELER YAPMAYI PLANLIYORSUNUZ?

Öte yandan Makina Mühendisleri Odası 16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği" çerçevesinde tüm üyelerini kapsayacak bir biçimde çalışmalar da sürdürmektedir.