TEKNİK HİZMETLER VE FAALİYETLER

işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik eğitimlerimiz  Kalibrasyon Merkezi Rüzgar Deney Laboratuvarı Fiyat Listeleri

Asansör Kontrol Merkezi

Muayene Kuruluşu Merkez Laboratuvarı Kalibrasyon Başvurusu 

 Temsilciliğimiz bünyesinde verebileceğimiBAHAR DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMIz teknik hizmetler aşağıda sunulmuş olup;

Odamızca verilebilen Teknik Hizmetler
- Peryodik Kontroller ( Asansör, Basınçlı kaplar, Careskal, transpalet, Vinç, Hava Tankı, Kompresör, Forklift, Kalorifer Kazanı, Buhar kazanları, kaldırma makinaları, Emisyon ölçümleri vb. )
- İş Sağlığıve Güvenliği kapsamında ölçümler (Gürültü, titreşim, Termal konfor, Toz ölçümleri, Aydınlatma vb.
- Gürültü Ölçümleri
- Proje Hizmetleri Denetimi ( Araç, Tesisat, Doğalgaz, LPG, Asansör, Isı yalıtımı )
- Bilirkişilik - Hakemlik - Eksperlik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Motor ve şasi tespiti, ---Değer tespiti, Araç yaş tespiti vb. )
- Baca Gazı ve Toz Ölçümleri
- Motor ve şasi numarası incelemesi
- LPG Gaz Sızdırmazlık Kontrolü İş Makinaları Operatör Kursu
- Mühendis Yetki Belgelendirmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAPILABİLEN ÖLÇÜMLER

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırılmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

 İlgili Mevzuat: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ,Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Maruziyetin Belirlenmesi: a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:

 • Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,
 • Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Gürültü Haritası Çıkartılması

İlgili Mevzuat: *İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ,Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710  

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

Maruziyetin Belirlenmesi:a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda, b)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:

 • Aydınlatma Ölçümü – Gündüz
 • Aydınlatma Ölçümü – Gece
 • Termal Konfor Ölçümü
  (sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İlgili Mevzuat: Tozla Mücadele Yönetmeliği ,Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Maruziyetin Belirlenmesi: a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda, b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda,

Ölçüm Adı:

 •  Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü
 •  Dozimetrik Toz Maruziyet Ölçümü

 İlgili Mevzuat: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733

Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,b) İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:

 • Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743    

Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır. a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:

 • El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü
Deney Adı Deney Metodu Deney Metodu

İŞ YERİ ORTAMINDA MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1
Kişilerin Maruz Kaldığı Ellen Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-2
İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi TS 2607 ISO 1999
İş Yeri Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümü TS EN 1231
İş Yeri Ortam Havasında Toz ve Kişisel Toz Maruziyeti  Ölçümü TS 2361
Aydınlatma Düzeyi  Ölçümü ISO / IEC 8995
Sıcaklık ve Nem Ölçümü TS EN  14644-3

PERİYODİK KONTROLLER ve TESTLER:

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti  bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

YASAL DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşağıda bilgi verilmiştir.

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

Kontrol Periyodu:  :Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse)YILDA BİR yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:

 • Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
 • Caraskal Periyodik Kontrolü,
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
 • Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
 • Forklift Periyodik kontrolü,
 • Lift Periyodik Kontrolü,
 • Transpalet Periyodik kontrolü,
 • Halat & Sapan Kontrolleri,
 • Platform Periyodik Kontrolü,
 • Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
 • Tezgâhların Periyodik Kontrolü

 BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

Kontrol Periyodu:

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
 • Boyler Periyodik Kontrolü,
 • Kompresör Periyodik Kontrolü,
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü,
 • Otoklav Periyodik Kontrolü,
 • Emniyet Valfi Kontrolü,
 • Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ ve GÜRÜLTÜ KONTROL RAPORLARI :      9 Agustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren " Gürültü Kontrol Yönetmeliği " geregince, açık ve kapalı alanlarda gece ve gündüz herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip seslerin insan sağlığı üzerinde yaptığı olumsuz etkileri kontrol altına almak amacıyla Gürültü Ölçümleri yapılarak, Gürültü Kontrol Raporları hazırlanmaktadır. 

MOTOR - ŞASİ İNCELEMELERİ :Motorlu Araçların Kabin incelemesi ve motor - şasi numaralarının orjinalliğinin tespiti şubemiz teknik görevlilerince yapılmaktadır.

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ :     Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" sanayi tesislerinde BacaGazı ve Toz Emisyon Ölçümleri Konusunda; Makina Mühendisleri Odası, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 4 Mayıs 1999 tarih ve B.19.0.ÇKO 14063368 ve 3260-6547 sayılı yazıları ile baca gazı emisyon ölçümleri yapacak Yetkili Kuruluşlar kapsamına alınmıştır.  Bu durum Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderdiği 2 Mayıs 2000 tarih ve 1362-4672 sayılı yazı ile bir kez daha duyurulmuştur. Trabzon şubemizce yapılan bacagazı ölçümleri Bakanlığın öngördüğü analiz metodları kullanılarak bacagazı ölçüm cihazı ile, toz ölçümleri ise tam otomatik, izokinetik şartlarda toz konsantrasyonu örnekleme sistemine sahip cihazlarla konusunda uzmanlaşmış teknik elemanlarımız tarafından yapılmaktadır.  Kalibrasyonları düzenli bir şekilde yaptırılan cihazlarımızla O2 , CO , SO2, NOX, gaz sıcaklığı, baca çekişi islilik miktarı ve bacagazı hızını ölçüp CO2 fazla hava katsayısı yanma verimi ve baca gazı debisi hesaplanmakta, yapılan ölçüm ve analiz sonucuna göre yakma tesisinde yanma veriminin arttırılmasına yönelik öneriler rapor halinde sunulmaktadır. 

LPG DÖNÜŞÜMÜ YAPAN ARAÇLARIN GAZ SIZDIRMAZLIK KONTROLÜLpg dönüşümü yapan araçların gaz sızdırmazlık kontrolü, temsilciliğimiz tarafından Karayolları Kontrol İstasyonu yanındaki istasyonumuzda yapılmaktadır.

Rize İlinde hizmet yapan yaklaşık 220 kişilik Makine Mühendisi ile ve ihtiyaç duyulduğunda Trabzon Şubemizden de faydalanılarak çalışma alanımıza giren ve yukarıda özet halinde verilen tüm teknik taleplerinizi karşılayacağımızı bilgilerinize sunarız. LPG Sızdırmazlık istasyonumuz Hamidiye Mahallesi, Gündoğdu Çay fabrikası yanında hizmet vermektedir.

LPG Sızdırmazlık çalışmalarımız....

 

MÜHENDİS YETKİ BELGELERİ (M.Y.B.)

Mühendislere muhtelif konularda yetki belgeleri verilmektedir. Verilen eğitimleri burada bulabilirsiniz.

Teknik Hizmetler için Fiyat Listeleri

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR

BASINÇLI KAP KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR

AMAÇ : Bu talimat İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.

KAPSAM  :Periyodik kontrolü gerçekleştirilen buhar, kalorifer, kızgın yağ kazanı, kompresör, hava tankı, otoklav, hidrofor ve basınçlı kap kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA

    Genel : Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

 • Buhar Kazanı ve Kızgın Su Kazanı
 • Hava Tankı
 • Kalorifer Kazanı
 • Hidrofor

       Buhar Kazanı ve Kızgın Su Kazanları için;
Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 • Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
 • Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
 • Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir.
 • Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 50 derece arasında olmalıdır.
 • Kazana ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır.
 • Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.

        Hava Tankı için;

 • Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
 • Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülüp körlenmelidir.
 • Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir
 • Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

       Kalorifer Kazanı için;
Öncelikle test’in sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 • Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.
 • Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

       Hidroforlar için;

 • Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
 • Hidrofor Tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
 • Hidrofor Tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülmelidir, tankın tamamen dolumunu önleyici yerde ise körlenmelidir.
 • Hidrofor Tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır.
 • Hidrofor Tankı, içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
 • Membranlı hidroforların ön hazırlıkları sırasında ise bizimle irtibata geçiniz.

     KALDIRMA / İLETME MAKİNELERI İÇİN KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

AMAÇ :Bu talimat, İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.
KAPSAM  :Periyodik kontrolü gerçekleştirilen forklift, vinç, mobil vinç, caraskal, yük asansörü ve kaldırma araçları kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA
       Genel

 • Genel bakım ve temizliği yapılmalıdır.
 • Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel (operatör ) ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
 • Forklift
 • Vinç
 • Mobilvinç
 • Caraskal
 • Yük Asansörü

       Kaldırma Cihazları (Vinç, Mobilvinç, Transpalet, Caraskal, Yük Asansörü) için;

 • Vinç, yük asansörü ve caraskallar için kapasitelerinin 1,1 ve 1,5 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Mobil vinç ve kule vincinin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi birinin 1,1 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Kontrol sırasında rüzgâr hızı 8,3 m/s (30 km/h) yi aşmamalıdır.
 • Mobilvinç kontrol sırasında vincin yakıt deposu 1/3 ila 2/3 oranında dolu olmalıdır.
 • Soğutma sıvısı, yağlama ve hidrolik yağ seviyeleri imalatçının işletme için belirttiği seviyede olmalıdır.

       Kaldırma Cihazları (Forklift, Transpalet) için;

  • Forklift ve transpaletin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.

İŞ MAKİNASI KULLANMA (OPERATÖRLÜK) KURSLARI

AMAÇ :İş makinaları (forklift, mobil vinç, tavan vinci, kule vinç, hidrolik platform, dozer, paletli ekskavatör, kazık makinası v.b.) çağdaş, planlı ve sağlıklı kentlerin oluşumunda; imar, inşaat ve sanayi işlerinde yaygın kullanımı ile yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaygın ve önemli olan iş makinalarının kullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi donanımlarının arttırılması, iş makinalarının güvenli çalıştırılması, enerji ve zaman tasarrufu açısından son derece önemlidir. Ayrıca "meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek" Odamız amaç maddelerinden biridir.

DAYANAK :İş makinaları kullanıcılarının (operatörlerinin) eğitimleri ve eğitinde başarılı olanların "Operatör Belgesi" ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince işyerinde kullanılmak üzere Odamız tarafından verilmektedir. Alınan operatörlük belgeleri "G SINIFI" sürücü belgesi başvurusunda kıllanılamamaktadir.

İÇERİK :İş makinasının teknik yapısının ve sistemlerinin öğretilmesi * İş makinasının her türlü ataşman ve ekipmanın tanıtılması, yerinde ve doğru kullanılması * İş makinasının kullanımında emniyetin, güvenliğin sağlanması, ekonomik, verimli şekilde kullanılması, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırılması * İş makinasının periyodik bakımı * İş makinasının arıza belirtilerinin öğretilmesi * İş makinasının özelliğine göre enerji tasarrufu, çevre ilişkisi * İş makinalarında iş güvenliği * İş makinalarında uygulama * Sınav(yazılı ve uygulama)

EĞİTİMCİLER :Eğitimler iş makinaları konusunda uzman, iş makinaları öğreticisi belgesine sahip Makina Mühendisleri üyelerimiz tarafından verilmektedir.

KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER

1.  2 Adet Fotoğraf                          (Fotokopi olmamalıdır)                                         

2.  Nüfus Cüzdan Fotokopisi       (T.C. Kimlik no yazılı ve 18 yaşını bitirmiş olmalıdır)

3.  İkametgah

4.  Sağlık Raporu (Eğitim tarihi itibariyle, eğitimin verildiği İl sınırları içerisinden alınan Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşlarının "Sürücü Olur" Sağlık Raporu)

5.  Kan Grup Belge fotokopisi      (yada ehliyet fotokopisi (kan grubu yazıyor ise) )

6.  Öğrenim Belgesi Fotokopisi    ( Enaz ilkokul mezunu olmalıdır)

7.  Sabıka Kaydı Aslı.

KURS TARİHİ

* Kurslar en az 10 kişilik bir katılımla işletmelerde açılmaktadır, kurs tarihi işletme ile birlikte belirlenmektedir.

* 10 kişi altındaki talepler için Şubemizde eğitimler düzenlenmekte ve eğitim tarihi tarafınıza bildirilmektedir.

EĞİTİM ARAÇLARI

Kursun işletmenizde verilmesi durumunda kursun verileceği yerde; Eğitimin teorik kısmı için uygun bir eğitim sınıfı, projeksiyon makinası, perde yada duvar, yazı tahtası. Eğitimin uygulama kısmı için uygun bir saha ve eğitimi verilen iş makinası bulunmalıdır.

BAŞVURU VE KAYIT

İşletmenizde kullanılan iş makinesı türünü ve katılımcı sayınızı belirleyip, "faks" yada e-posta" göndererek yapılmaktadır.

İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Başvuru  ve Operatörlük eğitimleri için Sıkça Sorulanlar

İş Makinesi Kullanma(Operatör) Belgesi Yasal Dayanağı...

İş makinası kullanacak kişilerin sahip olması gereken operatör belgelerinin yasal dayanağı 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun mesleki eğitim hükmüdür. Bu genel hükmün yanında iş makinası operatör belgesinin veriliş usulü ve bu konu ile ilgili tanımlar 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununda yer almaktadır.
Bu dayanakla mesleki eğitimin altında yer alan operatör belgeleri için Mesleki Eğitim Kurulu çerçeve programlar hazırlayarak hangi ekipmanlar için eğitim verileceğini ve operatör belgesi düzenleneceğini belirlemektedir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında iş makinası kullanma operatörlük belgesi birçok kuruluşun tarafından verilebilmektedir. Verilen operatör belgelerinin geçerli olabilmesi için ise verilen belgelerin milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu sebeple pratikte operatör belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yetkilendirmiş özel sürücü kursları tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 42. Maddesine dayanılarak verilmektedir.

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 30. maddesine göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin madde 6, Ek II(2.1)’de; “Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.” denilmektedir.
* 6331 sayılı kanunun 17/3. maddesinde “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz”
* Bu maddeye göre çıkarılmış olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde çalışanların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları ve fiilen bu işlerde çalışacakların bu eğitimlerini belgelendirmeleri gerektiğibelirtilmiştir.
* Aynı yönetmeliğin 6. maddesinde hangi belgelerin geçerli olduğu sayılmıştır.
Geçerli belgelerden bazıları;
1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
2. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
3. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
4. Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleridir.
* 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununda Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları başlıklı 42. maddesinde (Değişik: 12/7/2013-6495/18 md.)

“Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan ve yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara Millî Eğitim Bakanlığının ilgili kurumlarınca (ilçe milli eğitim müdürlükleri) motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücülere ve bu kişilere araç kullandıran araç sahiplerine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir” denilmektedir.

* Bazı Tanımlar

İş makineleri: (Değişik: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: (Ek: 12/7/2013-6495/13 md.) Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.
Sürücü belgesi: (Ek: 12/7/2013-6495/13 md.) Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgedir.

Operatörlük Belgesini Alınması Gereken İş Makineleri:

Kendinden hareketli ve özel risk taşıyan bütün iş makinalarının operatörlerinin o makinaları kullanmayı bildiklerini gösterir belgeleri olmak zorundadır. Bu genel kural ışığında işyeri bünyesinde bulunan ve operatörünün işinin çoğunluğunu o makinada geçirdiği kendinden hareketli iş makinaları kullanacak kişilerin operatör belgesi olması gerekmektedir.
Bir fabrikada trans palet ile tezgahlar arası malzeme taşıyan çalışana yapacağı işe uygun mesleki eğitim yeterli iken aynı fabrikanın depo bölümünde forklift kullanan çalışana mesleki eğitimin yanında forklift operatör belgesi gerekmektedir.

Operatörlük belgesi alınacak iş makinaları:

* Forklift; Yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek, ağırlıkları taşımak, kaldırmak ve istif etmek için kullanılan iş makineleridir.
 

* Ekskavatör; Palet ve tekerlek seviyesinden üst ve alt seviyelerde kazı yapma, üst tabanları sıyırma, kırma, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme işleri yapan iş makineleridir. Temel atma, kanal açma, kara ve demir yolu inşasında, baraj yapımlarında, taş ve maden ocakları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
* Vinç – Mobil Vinç; Genel olarak ağırlıkları kaldırmak, yükseğe koymak veya yer değiştirmek için kullanılan iş makinasıdır.
* Finişer; Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.
 
* Greyder; Yol, kanal, hendek açma, şev kesme, yüzey tesviyesi ve malzeme serme gibi işleri yapan iş makinesidir.
 
* Loder (Yükleyiciler); Temel kazma, taşıma, doldurma, serme ve yükleme işleri yapan iş makinesidir.
 
* Beko Loder (Kazıcı yükleyici); Traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makinesidir.

 
* Delik Delme ve Sondaj Makinaları; Bir kızağa yada kamyona monteli sondaj ekipmanları ile bir nevi yer yüzüne delik açan iş makinalarıdır.

“G” Sınıfı Sürücü Belgesi İle Operatör Belgesi İlişkisi
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “B”, “C”, “D” veya “E” sınıfı sürücü belgelerine sahip kişiler, iş makinası operatörlük belgesine sahip olmaları halinde sahip oldukları iş makinası kullanma belgelerini kendi sürücü belgelerine “G” sınıfı olarak işletebilirler. İş makinasının karayoluna çıkabilmesi için karayoluna çıkarılacak iş makinasının operatörünün sürücü belgesine işletilmiş olması gerekmektedir.
Kullanılan iş makinesi ile karayoluna çıkılmayacak sadece depo, şantiye, fabrika içerisinde kullanacak ise sürücü belgesine işletilmesine gerek yoktur. Bu durumda iş makinası kullanma belgesinin, operatörünün özlük dosyasında olması yeterlidir.

 Sendikalar, Meslek Odaları veya Eğitim Amaçlı Faaliyet Gösteren Dernekler Operatör Belgesi Verebilir Mi?
İşçi, işveren sendikaları, meslek odaları veya eğitim amaçlı faaliyet gösteren dernekler iş makinası kullanılması ile ilgili eğitim verme hakkına sahiptirler. Bu kuruluşlar milli eğitim bakanlığının ilgili birimleri ile protokol yapmaları sonucunda, sınavları milli eğitim bakanlığı tarafından yapılmak suretiyle iş makinası kullanma operatör belgesi verebilirler.
Hali hazırda var olan bir belgenin geçerli olup olmadığının anlaşılması için il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayının bulunması gerekmektedir.

KALBRASYON MERKEZİ (KALMEM)

MMOB Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi-MMO KALMEM, 1998 yılından bu yana Elektrik, Basınç, Boyut, Tork-Kuvvet, Zaman-Frekans, Kütle-Terazi, Hacim, Sıcaklık ve Hava Hızı Laboratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirilmektedir. TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite olarak faaliyet gösteren MMO KALMEM, ulusal ve uluslararası standartlara izlenebilir  gerçekleştirdiği ölçümlerle ve etik ilkelere bağlı kalarak yüksek kalite standartlarında hizmet vermektedir.


TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi-MMO KALMEM,  gelişmiş alt yapısı ve uzman kadrosu ile yeni bir faaliyete daha imza atıyor.


Türkiye Resmi Gazetesinde 02.11.2013 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, rüzgar santrali lisansına başvuranlar, Rüzgar Ölçüm direkleriyle yapılan rüzgar ölçüm faaliyetlerini profesyonel bir biçimde belirli standartlara uygun olarak yaptıklarını EPDK’ya belgelemek zorundadırlar.


MMO KALMEM, Yönetmelik kapsamında “Akredite Kuruluş” tanımına uymak amacı ile ve TÜRKAK’a başvurmuştur. Gerçekleştirilecek denetim sonucu TS EN/IEC ISO 17025 ve IEC 61400-12-1  standardına uygun olarak rüzgar potansiyeli ölçümleri kapsamında akreditasyon çalışmalarını tamamlamayı hedeflemektedir.


Bugüne kadar rüzgar sektörüne Sensör kalibrasyonları konusunda destek veren laboratuvarımız, yeni faaliyet alanı ile akredite olarak, Rüzgar ölçüm direği İSTASYON UYGUNLUK ONAY RAPORU ve METEOROLOJİK ÖLÇÜM SONUÇ Raporu hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU (EK-3) ve RÜZGAR ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU (Ek-4) düzenleyip, onaylayabilecektir.

MMO KALMEM  ulusal ve uluslararası standartlara izlenebilir ölçümler ile üretimde, ürün kontrolünde ve diğer ölçüm sistemlerinin kontrolünde kullanılan cihazların kalibrasyonu yoluyla ölçüm sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara izlenebilirliği gerçekleştirilerek, kalite sistemlerinin gerektirdiği şekilde, işletmede yapılan ölçümler güvence altına alınmaktadır.

MMO KALMEM‘de Genel Metroloji ve Kalibrasyon ile uygulamalı kalibrasyon konularında eğitimler düzenlenmekte olup, eğitimler periyodik olarak ve istek halinde firmalara göre programlanmaktadır. 1998 yılından beri 1000’in üzerinde kuruluşa eğitim ve kalibrasyon hizmeti verilmiştir.

Kalibrasyon Başvurusu   Akreditasyon Belgemiz Rüzgar Deney Laboratuvarı