EĞİTİMLER (MİEM)

MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) Düzenlenecek Eğitimler 

Yapılması planlanan diğer eğitimler müracaat Listesi

Tüm Şube Etkinlikler Tablosu

BAHAR DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI

AMAÇ :Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve seminerlerin merkezi koordinasyonu için meslek içi eğitim merkezi kurulmuştur.

MİEM KAPSAMI:
Meslektaşlarımızın meslek alanlarında uzmanlaşmasına yönelik her türlü konuda kurs ve seminer düzenlemek, kurs ve seminer notları hazırlamak

ORGANİZASYON:
MİEM sorumlusu Oda Müdürü veya Oda Müdürünün görevlendireceği bir Teknik Görevlidir. MİEM'in çalışmalarında Oda Müdürü, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ:
MİEM tarafından Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu talepleri doğrultusunda bir yıllık dönemlere göre meslektaşlara yönelik kurs-seminer programı hazırlanır.

1. Kurs-seminer programı Oda ve Şube periyodiklerinde duyurulur.
2. Her kurs ve seminerin içeriği ile ilgili Oda Komisyonlarının ve Şube Yönetim Kurullarının da önerisi ile MİEM tarafından hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulu onayına sunulur.
3. Kurs ve seminerlerin kimler tarafından verileceği ve bunlara ödenecek ücret Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
4. Kurs ve seminerlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
5. Kurs ve seminerler Oda Merkezi'nde verilebileceği gibi gerekli görüldüğü durumlarda Şubelerde de verilebilir.
6. Kurs ve seminerler sonunda başarılı olanlara "Belge" verilir.

MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) (Tüm Eğitimler)

 

MÜHENDİS YETKİ BELGELERİ (M.Y.B.)

Mekanik Tesisat Dar Kapsamlı Konularda Mühendis Yetki Belgeleri
Sıhhi Tesisat ,Isıtma Tesisatı ,Isı Yalıtımı ,Otomatik Kontrol
Soğutma Tesisatı ,Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı ,Asansör Avan Proje Hazırlama ve Asansör
Doğalgaz İç Tesisat
Basınçlı Hava Tesisatı
Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı ,Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı
Arıtma Tesisatı ,Havuz Teisatı ,LPG Tesisatı
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Sistemler
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

DİĞER KURSLAR
İş Güvenliği
İşçi Sağlığı- İş Güvenliği- Yönetmelikler
Araçların LPG'ye Dönüşümü
Araç Projelendirme
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma
Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu
LPG İkmal İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri
Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Semineri

MİEM GÖZETİM KRİTERLERİ KAPSAMINDA RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİ (2012)

EĞİTMEN

SÜRESİ

TARİHİ

SAAT

ETHEM HÜNKAR YILMAZ(LPG MONTAJ HATALARI)

2 SAAT

15.10.2012

17:00-19:00

METİN BIÇAKÇI ( TADİLATLAR VE ESASLAR)

2 SAAT

7.11.2012

16:00-18:00

YUSUF BOSTAN (LPG SIZDIRMAZLIK)

2 SAAT

19.11.2012

17:00-19:00

HASAN YILDIZ ( TESİSAT  PROJELENDİRME)

2 SAAT

18.10.2012

17:00-19:00

KENAN HEKİM (TESİSATLARDA VERİMLİLİK)

2 SAAT

10.10.2012

17:00-19:00

SÜLEYMAN YILMAZ(ASANSÖRLERDE GÜVENLİK ) 4 SAAT

22.11.2012

17:00-19:00
KAHRAMAN UZUNALİ (KAZAN YAKMA SİSTMELERİ) 2 SAAT

23.11.2012

17:00-19:00
COŞKUN YEĞEN (ENERJİ VERİMLİLİĞİ) 2 SAAT

14.11.2012

17:00-19:00
ÖZGÜR ÖZYILMAZ (KAZAN YAKMA SİSTEMLERİ) 2 SAAT

10.09.2012

17:00-19:00

MİEM GÖZETİM KRİTERLERİ KAPSAMINDA RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİ (2011)

EĞİTMEN

SÜRESİ

TARİHİ

SAAT

ETHEM HÜNKAR YILMAZ(LPG SIZDIRMAZLIK)

2 SAAT

14.12.2011

17:30-19:30

YUNUS EMRE KARABACAK (ARAÇLAR)

2 SAAT

27.10.2011

18:00-20:00

AHMET SARIKAYA (İŞ GÜVENLİĞİ)

2 SAAT

10.10.2011

18:00-20:00

HASAN YILDIZ ( KAZANLARDA VERİMLİLİK)

2 SAAT

19.10.2011

16:00-18:00

Bilal AYDIN (ISI YALITIM ESASLARI)

3 SAAT

15.11.2011

18:00-20:00

SÜLEYMAN YILMAZ(ASANSÖRLERDE GÜVENLİK ) 2 SAAT

21.12.2011

18:00-20:00
ÖZGÜR ÖZYILMAZ (KASKAT SİSTEMLER) 2 SAAT

22.12.2011

18:00-20:00

MİEM GÖZETİM KRİTERLERİ KAPSAMINDA RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİ (2010)

EĞİTMEN

SÜRESİ

TARİHİ

SAAT

ETHEM HÜNKAR YILMAZ(LPG)

2 SAAT

5.07.2010

18:00-20:00

METİN BIÇAKÇI (AİTM)

2 SAAT

7.07.2010

17:15-19:15

AHMET SARIKAYA (İŞ GÜVENLİĞİ)

2 SAAT

12.07.2010

18:00-20:00

Coşkun YEĞEN(ENERJİ)

4 SAAT

19.07.2010

17:00-21:00

HASAN YILDIZ(TESİSAT)

2 SAAT

22.07.2010

17:00-19:00

Bilal AYDIN (DOĞALGAZ)

3 SAAT

29.07.2010

18:00-21:00

SÜLEYMAN YILMAZ(ASANSÖR)

4 SAAT

7.08.2010

15:00-21:00

Metin BIÇAKÇI (DOĞALGAZ VE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2 SAAT

24/11/2010

17:30-19:30
ETHEM HÜNKAR YILMAZ (LPG SIZDIRMAZLIĞI) 2 SAAT

30/11/2010

17:00-19:00
HASAN YILDIZ (ISI YALITIM HESAP PROG) 2 SAAT

10/11/2010

15:30-17:30
SÜLEYMAN YILMAZ(ASANSÖR MAKINA DAİRELERİ) 2 SAAT

26/11/2010

17:00-19:00

MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında mühendis yetki belgesi olan üyelerimiz 2010 yılından başlamak üzere belgelerini vizeletebilmeleri için   70 puanı doldurmaları gerekmektedir. Şube etkinlik alanında düzenlenecek olan ilgili alandaki seminer, eğitimler  ve puanlama yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için Şubeniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

> > >   LPG OTOGAZ ve TüPLü DAĞITIM SEKTöR DERNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


LPG Dolum Boşaltım Eğitiminden görüntüler

Bilirkişilik Eğitimlerine katılım şartları ve verilebilen Bilirkişilik Eğitimleri
1.İş Kazaları Bilirkişilikleri
,2-Hasar Tespitleri Bilirkişilikleri, 3-Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilikleri, 4-Mekanik Tesisat Bilirkişilikleri, 5-Kamulaştırma Eğitimine

OPERATÖR KURSLARIMIZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilen oda birimlerince iş makinaları operatör yetiştirme kursları düzenlenmektedir. İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Dilekçesi

OPERATÖRLÜK BELGESİ

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 'ne göre Kanununa göre  İş Makinesi kullanan kişilerin İş Makinesi Operatör belgesi alması zorunludur. Bundan Hem İşyeri Hemde Çalışan Sorumludur.
 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN DEĞİŞİK 42 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA TESBİT EDİLEN, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODALARI, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA İŞ MAKİNELERİNİ KULLANACAK OLANLARA VERİLECEK, İŞ MAKİNELERİ KULLANMA SERTİFİKASI (OPERATÖRLÜK BELGESİ) İLE İLGİLİ ESASLAR.

İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Verecek Kuruluşlar;

Madde 1- İş makineleri nin (forklift, loder. greyder, dozer, vinç ve benzeri) sürücülerinin eğitimleri ve eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların sertifikaları Millî Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odaları'nca, tarım sektöründe kullanılan iş makinelerinin (biçerdöver ve benzeri) eğitimleri ve eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların sertifikaları ise Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması ve Belge Tanzimi

Madde 2- Genel, katma veya özerk bütçeli kamu kurum ve kuruluşları, bunların kurdukları birlikler ile döner sermaye işletmeleri, iş makineleri kullanma (operatörlük) kursları için gerekli başvuruyu kursun özelliğine göre illerdeki Millî Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygun görülecek taşra birimi, Karayolları Bölge Müdürlükleri ya da Makine Mühendisleri Odası Şubelerinden herhangi birine yaparlar.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar gerekli olan evrakı tanzim ettikten sonra farklı fonksiyonları olan her iş makinesi türü için ayrı olmak kaydıyla Valilikten yazılı olarak "öğretime başlama" izni taleb eder. Öğretime başlama izni ile ilgili işlemler ve kursların denetim ve gözetim işlemleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerindeki halk eğitimi çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü (Halk Eğitimi Başkanı) tarafından yürütülür.

Kurs sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olanlara iş makinesi kullanma sertifikası (operatörlük belgesi) verilir. Sertifika, Millî Eğitim Müdürlüğü-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca uygun görülecek taşra birimi, Millî Eğitim Müdürlüğü-Karayolları Bölge Müdürlüğü ya da Millî Eğitim Müdürlüğü-Makina Mühendisleri Odası Şube yetkililerince birlikte onaylanır.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ HAKKINDA

EN ÇOK SORULAN SORULAR

SORU: Benim ağır vasıta ehliyetim var.Bu ehliyet ile Hiab Vinç kullanabilir miyim?
CEVAP: Bildiğin gibi Hiab Vinç türleri Kamyonun üzerinde taşınan vinç türüdür.Hiab vinç ile kamyon birbirinden bağımsız ve ayrı işlevi olduğu için ağır vasıta ehliyetin ile Vinç kullanamazsınız.
 

SORU: Fabrikada Forklift ile kaza yaptığım zaman trafik polisimi çağırmamız gerekir?
CEVAP: Trafik polisi çağırılmaz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimlerine müracat edilir.
 

SORU: Forklift belgesi aldığım zaman ehliyete işletmem gerekirmi?
CEVAP: Forklift türü İş Makinesi genelde kapalı mekanlarda(depo,fabrika vb) kullanıldığı için trafiğe çıkmazlar.Bu nedenle ehliyete işletmene gerek yoktur.
 

SORU: Bütün iş makinelerini kullanabilecek operatörlük belgesi alınabilinirmi?
CEVAP: Hayır hangi tür iş makinesi operatörlük belgesi alınmış ise o tür iş makinesi kullanılır.
 

SORU: Ben Forklift belgesi almak istiyorum ama benim ehliyetim olmadan bu belgeyi alabilirmiyim?
CEVAP: Ehliyetiniz olmadan bu belgeyi alabilirsiniz.

SEMİNER ÜCRETLERİ

 • ücretsiz seminerler sadece üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş MMO üyeleri için geçerlidir. Diğer tüm katılımcılar belirtilen ücreti ödeyerek eğitime alınırlar.
 • ücretli seminerler için indirimli ücretlerden sadece üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş MMO üyeleri ve TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyeleri yararlanabilir.
 • İşsiz üyelerimiz (işsiz olduğunu üye ilişkileri birimine bildirmiş ve bu sebeple aidat ödemekten muaf tutulmuş) ve öğrenci üyelerimiz tüm seminerlerimize kontenjan dahilinde ücretsiz girebilirler.

SEMİNERLERE KAYIT

 • Katılımcı tarafından SEMİNER BAŞVURU FORMU doldurularak seminer   tarihinden önce  MMO Rize il Temsilciliğine elden, faks ya da  elektronik posta yolu ile gönderilmelidir.
 • Kesin kayıt için; ücretli seminerlerde ücretin ödenmesi gerekir, ücretsiz seminerlerde ise seminere katılım yeterlidir.
 • ücretsiz seminerlerde ön kayıt yaptırdığı ve kaydını iptal ettirmediği halde seminere katılmayan üyelerimiz, o ay boyunca diğer hiçbir seminere katılamazlar.

 üCRETLİ SEMİNERLER İÇİN öDEME:

 • ödemeler; seminer tarihinden önce aşağıdaki banka hesabına veya MMO Rize il Temsilciliğine elden nakit ya da kredi kartı ile  yapılabilir.

 KAYIT İPTALİ

 • Kayıt iptali seminer tarihinden minimum 3 gün öncesinde faksla ya da e-posta ile MMO Rize il Temsilciliğine yazılı olarak bildirilmek koşulu ile yapılır. Bu durumda katılımcıya yatırmış olduğu ücret iade edilir.
 • Daha yakın bir tarihte kayıt iptali yapılırsa ve seminer ücreti yatırılmışsa iade edilmeden başka bir seminerde kullanılabilir.

 BELGELENDİRME

 • Seminer sonunda sınavsız seminerlerin ardından KATILIM BELGESİ, sınavlı seminerlerin ardından ise başarılı olanlara BAŞARI BELGESİ, başarısız olanlara KATILIM BELGESİ verilmektedir.
 • Tüm katılımcılar belge için 1 adet fotoğraf  vermelidir.

GENEL BİLGİLER

 • Tüm seminerlerde ikramlar ve seminer notları tüm katılımcılara ücretsiz olarak verilmektedir.
 • Seminerler aksi belirtilmedikçe saat 10:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • MMO Rize il Temsilciliği seminere yeterli katılım olmaması durumunda, seminerleri iptal  etme ve tarihini değiştirme hakkını saklı tutar. Erteleme bilgisi ön kayıt yaptıranlara seminer tarihinden önce bildirilir.