DOĞALGAZ'ın GÜVENLİ KULLANIMI

Doğalgaz Baca Hesapları

Doğalgaz

İç Tesisat Teknik Şartnamesi

Önemli Bilgiler

Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Güncel Yakıt Fiyatları
Doğalgaz Piyasası Kanunu Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
>> Doğalgazın Güvenli Kullanımı

>> Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri

>> Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler

>> Deprem Güvenlik Önerileri

>> Doğalgaz İç Tesisat Sertifika almak için izlenecek yol

>>Doğal Gaz Aboneliği

>>Yakıt KArşılaştırması

Evinizde Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?
Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;

• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
• Ana vanayı kapatınız.
• Çakmak - kibrit yakmayınız.
• Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.
• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
• Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
• Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.
• Komşunuzdan veya en yakın bir yerden AKSA 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız.
• 187'ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.
• Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir. Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.

Binaların Dışında Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?
• Binaların dışında gaz kokusu algıladığınızda hemen 187 nolu DOĞALGAZ ACİL telefonunu arayarak ihbar yapınız.
• Bu mekandaki insanları uyarınız,
• Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz,
• Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız.
• Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarınız.

İhbar verilirken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
• Adınız, soyadınız ve telefon numaranız
• Gaz kokusu alınan bölgenin adresi ve tarifi
• Gaz kokusunun yoğunluğu (az, çok, aşırı ... vb.)

Acil Müdahale Ekibi geldiğinde kendilerine yardım ediniz.

Apartman boşluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?
• Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız
• Bina girişindeki ana doğalgaz giriş vanasını kapatınız
• Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.
• Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız.
• Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız.
• Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız.
• Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız.
• AKSA 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.
• Apartman yöneticisine haber veriniz.

Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri
Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna ve AKSA’ın talimatlarına uyunuz. Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır:

• Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması.
• Bacaların tıkanması.
• Temiz hava girişinin engellenmesi.

Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer semptomlara neden olur. Aşırı oranda karbonmonoksite maruz kalmak ölüme neden olur. Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.

Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 12 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 100 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Menfezin cihaz karşısındaki duvar veya pencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.

Bacalı cihazların bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır. Atık gaz boruları kapı ve pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Gaz cihazlarının ısınan dış yüzeyleri ile kullanılan eşyalar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. Denge bacalı ( hermetik ) gaz cihazlarının bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır.

Bacalı cihazlar yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan almaktadırlar. Estetik kaygılar nedeniyle bu cihazların bir dolap içine alınmaları yanma için ihtiyaç duyacağı taze havayı engellemektedir ve yanma kalitesini düşürmektedir.

Su Isıtıcılarına Yönelik Güvenlik Önerileri
• Su ısıtıcısını yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu yerlere monte etmeyiniz.
• Su sıcaklığını düşük tutmak haşlanma kazalarından insanı korur. Çocuklar, özürlüler ve yaşlı insanlar genelde haşlanmadan kaynaklanan yaralanmaların iyileşmesinde zayıf ve dirençsizirler. Su sıcaklığının 50°C'nin üzerinde olması ciddi yanıklara ve haşlanmaya hatta ölümlere sebep olabilir. Sıcaklığı ayarlamadan önce su ısıtıcısı kullanım talimatnamesini mutlaka okuyunuz.

Çatı İzolasyonu Güvenliği
Çatı izolasyonu enerji faturalarının düşük gelmesine yardımcı olur. Ancak doğru izolasyon yapılmadığı takdirde yangın çıkma tehlikesi mevcuttur. Dolayısıyla yalıtım yapmayı düşünüyor veya halihazırda yapmışsanız şu güvenlik önlemlerine dikkat ediniz.

• Yalıtımı; fırınlar, su ısıtıcıları, fan motorları, kapı zili transformatörleri, bacalar ve gaz yakıcı cihazlar ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Bu tip ısı kaynaklarının çevresine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı olmayan yalıtımlar monte ediniz.
• Yalıtımı mümkün olduğunca çıplak ve tüplü tellerden uzak tutunuz.
• Çatı veya saçak borularını kapatmayınız. Çatınızı periyodik olarak yalıtımın bozulması ihtimaline karşı kontrol ediniz.

Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler
Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir. Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akışının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir. 

Baca Yangınlarının Önlenmesinde Doğalgazın Önemi
Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz. Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar.

Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır. Bacaların temizliği ve standartlara uygunluğu hem tam yanma ile yakıt tasarrufu sağlar, hem de baca yangını çıkma ihtimalini ortadan kaldırır.

Baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır. 1991 yılında baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı %30 iken, 1999 yılında bu oran %10'a inmiştir. Baca temizliği ihmal edilmemeli, yılda bir kez İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçilerek baca temizliği yaptırılmalıdır.

Deprem Güvenlik Önerileri

Deprem öncesinde
• Doğalgaz tesisatınızın ana kapama vanası yerini öğreniniz.
• Kombinizin ve su ısıtıcınızın duvara veya yere sallanmayacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

Deprem sonrasında
• Doğalgaz ana kesme vanasını veya diğer vanaları hemen kapatınız.
• Doğalgaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı, duman bacalarını, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz.
• Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız.
• Telefonu kullanmayınız, ateş ve kıvılcım üreten aletleri yakmayınız veya açmayınız.

.::DOĞALGAZ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER::.

 A-)KONUT ABONELİĞİ

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa;

Aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayıp, KARADENİZGAZ Müşteri Hizmetlerine Abonelik için başvurabilirsiniz. Ayrıca, KARADENİZGAZ tarafından yatırım yapılacak bölgelerde iseniz, önceden adres bilginizle başvurarak abone olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

KARADENİZGAZ'a telefonla veya şahsen başvurarak Müşteri Hizmetlerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kayıt için;

1.ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” ya da “BİREYSEL” olacağı ile ilgili apartman kararı,
  Apartmanda;
  • 8'den az daire ya da dükkân varsa, dilekçe şeklinde düzenlenmiş ilgili karar metni
  • 8 ve 8'den fazla daire bulunan yerlerde, noter tasdikli apartman karar defteri (%51 oy çokluğu ile)
  • Bina sahibi tek kişi ise karar bildiren dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C Kimlik numarası
 • Tapu fotokopisi

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazete fotokopisi
 • Kaşe

NOT:Merkezi sitem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın %100 abone olma zorunluluğu vardır.

Abone Bağlantı Bedeli:

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;

Abone bağlantı bedeli 180$+kdv’dir. Müracaat tarihindeki günlük kur üzerinden sabitlenir.
200 m²' ye kadar 1 BBS, 200 m² den sonra her 100 m²'ye 1 BBS alınır.
İlave her BBS başına 150$ Abone Bağlantı Bedeli alınır.

2. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ ve GAZ TESİSATININ YAPTIRILMASI

KARADENİZGAZ, kendisine başvuran firmalar içinden ilgili mevzuatta belirlenen koşulları taşıyanlara, iç tesisat ve servis hatları sertifikası verir. Sertifikası olmayan firmaların iç tesisat konusunda faaliyette bulunmaları yasaktır. Sertifikalı Firmalar listesindeki kuruluşlarla görüşüp size en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapınız.
 

Bu firma sizin için,
 • Projenizi çizecek
 • Çizilen projeyi KARADENİZGAZ’a onaylatacak
 • Abone ile yapilan resmi sözleşme kapsamindaki tüm yükümlülükler ile ilgili mesleki mesuliyet ve montaj all risk sigortasini yaptiracak ( en az bir (1) yillik ) ve evraklari KARADENİZGAZ’a teslim edecek, tesisatinizi yapacak, cihazlarinizi takacak, KARADENİZGAZ’ a kontrol ettirecek
 • KARADENİZGAZ’dan tesisatinizin uygunluk belgesini alacaktir
 • Doğalgaz verildikten sonra cihazlarınızın devreye alınması için yetkili servislerden randevu almanızı sağlayacak.

Tesisatçı firmanızı seçerken sertifikalı firma belgesini ve bu firmanın en az bir mühendisi, en az bir kaynakçı ustası ve en az bir tesisatçı ustasının da sertifikalı olduklarına dair belgelerini isteyiniz.

Projeniz onaylandıktan sonra, doğal gaz kullanım sözleşmesini imzalayınız.

3.MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ (Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi)

Tesisatçı firmanızdan dairenize ait projenin onaylandığı teyidini aldıktan sonra, KARADENİZGAZ’a gelerek Doğalgaz kullanım sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Doğal gaz kullanım sözleşmesi yapılırken, aşağıdaki evraklarla beraber; onaylı projenizdeki doğal gaz kullanım şekline göre, EPDK tarafından belirlenmiş miktarda güvence bedeli alınacaktır. Bu bedelleri tarifeler bölümünde görebilirsiniz. Doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalandıktan sonra tesisatınızda kullanılacak olan sayacı KARADENİZGAZ, tarafınıza teslim edecektir.

Projeniz onaylı ise;

 • Tapu sahibi iseniz, tapu ve kimlik fotokopisi
 • Kiracı iseniz, kira sözleşmesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazete fotokopisi
 • Kaşe

4. TESİSATA GAZ VERİLMESİ

Tesisatınız tamamlandıktan ve doğal gaz kullanım sözleşmeniz imzalandıktan sonra, tesisatınızı yapan firma tarafından KARADENİZGAZ’dan iç tesisat kontrol ve işletmeye alma işlemi için randevu alınması gerekmektedir.
Güvenliğiniz için, gaz açma esnasında;
KARADENİZGAZ personeli, tesisatçı firma yetkilisi ve cihazlarınızın yetkili servis personeli hazır bulunmalıdır. Yapılan kontrollerde, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gazınız açılır ve doğal gaz kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sanayi Abonelik Rehberi

Doğal gaz kullanmak isteyen Sanayi Müşteri’ si, bağlantı talebini Karadenizgaz’ ne iletir. Müşteri’ nin bu talebi iletirken Müşteri Bilgi Formunu doğru ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Karadenizgaz tarafından bu talep değerlendirilir ve doğal gazın hangi yolla Müşteriye ulaştırılabileceği konusunda dağıtım şebekesi üzerinde çalışmalar yapılarak sonuçlandırılır.

Müşteri Bilgi Formunun İçeriği Nedir?

 • Muhtemel gaz kullanma tarihi
 • Vardiya sayısı (vardiya/gün)
 • Doğal gaz talep miktarı (m3/yıl)
 • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/h)
 • Azami Doğal gaz talep miktarı (m3/gün)
 • İstenen gaz basıncı (mbarg, barg)
 • Mevcut yakıt tüketimi
 • Yakıtın kullanıldığı üniteler ve teknik tanımları

Karadenizgaz tarafından yapılan incelemeler olumlu sonuçlanır ise ilgili mevzuat uyarınca belirlenen Bağlantı Bedeli müşteriye bildirilir. İnceleme olumsuz ise gerekçesini içeren bir yazı ile müşteri bilgilendirilir.

Müşteri’ nin tesislerine gaz arzının sağlanabilmesi için yapılması gereken şebeke tesislerinin Karadenizgaz tarafından inşaa ettirilmesi ve Müşteri tarafından Karadenizgaz’ a Abone Bağlantı Bedelinin ödenmesi konusunda Bağlantı Anlaşması imzalanır.

Bağlantı Anlaşması sonrası, Müşteri Karadenizgaz’ dan sertifika almış bir mühendislik firması ile anlaşarak Karadenizgaz'ın Şartname ve Prosedürlerine uygun olarak projelendirme ve yapım çalışmalarını başlatır. Proje onayı ve kontrolleri Karadenizgaz tarafından yapılır. Bu çalışmaların tamamlanmasından önce Müşteri ile Karadenizgaz arasında Gaz Alım Satım Sözleşmesi imzalanır. Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasından ve Karadenizgaz’ ın sertifikalandırdığı mühendislik firmasının, müşavir firmanın ve Karadenizgaz’ ın yapılan tesisatı onaylamasının ardından gaz açma işlemini, Karadenizgaz ve müşavir firma beraber yapar.

Bağlantı Anlaşması

Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılan ilk anlaşma Bağlantı Anlaşması'dır.

Abone bağlantı bedeli, her bir daire ya da işletmenin brüt alanının ilk 200m2'si için 180USD+KDV'dir. Brüt alanı 200m2'nin üzerinde olan daire ve işletmelerde her 100m2'ye kadar olan alanlar için 150USD+KDV ek bağlantı bedeli tahsil edilir.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir. (*)

Gerekli Belgeler

 • Karar defteri / karar beyanı dilekçesi fotokopisi
 • Yetkili kişi / ev sahibi nüfüs cüzdanı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi


* EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Abonelik Sözleşmesi

Abonelik sözleşmesi; iç tesisatın onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle  yapılır.

Güvence bedeli olarak BBS* başına;

 • Kombi için 165.00 YTL (Isınma+Sıcak Su)
 • Merkezi sistem için 165.00 YTL (Isınma)
 • Doğal gaz sobası için 165.00 YTL (Isınma)
 • Mutfak ve sıcak su için 40.00 YTL tahsil edilir.

Gerekli Belgeler

 • İlgili kişi nufus cüzdanı fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Tüzel kişilik sözleşmeleri için firma kaşesi, imza sirküsü, vergi levhası fotokopisi

*BBS : Daire ya da işletmenin 200m2'ye kadar olan alanı için 1, 200m2'den sonraki her 100m2'ye kadar olan alan için 1 eklenerek bulunan bağımsız bölüm sayısı'dır.

 

B- SANAYİ ABONELİĞİ

 

 

SERTİFİKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER::.

 İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

1) Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

I. İşyeri adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,
II. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu "amaç /konu"nun en son şeklinin yer aldığı:
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,
b) Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.
III. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
IV. Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası,
V. Bir önceki takvim yılına ait, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylı bilanço ve gelir tabloları (İşletme Hesabı Özeti dahil),
VI. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
VII. Noterden onaylı imza sirküleri,
VIII. Makina Mühendisleri Odasından alınmış, onaylı doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,
IX. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,
X. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.
XI. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
a) İç tesisat projelendirme ve yapım;
1) Tesisatçı eğitim belgesi,
2) Çelik boru kaynakçısı eğitim belgesi,
b) Servis hattı projelendirme ve yapım;
1) PE boru kaynakçısı eğitim belgesi,
2) Çelik boru kaynakçısı eğitim belgesi,
c) Yakıcı cihaz servisi;
1) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
2) Üretici firma hizmet yeterlilik belgesi,
d) Müşavirlik-kontrol-denetim;
Doğal gaz iç tesisatı veya servis hattı yapımında tecrübesi bulunduğuna dair iş bitirme belgeleri ve/veya şirket çalışanı mühendise ait referans belgeleri.
XII. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.

2) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

I. Şirket merkezinin ve varsa şube ya da bürolarının adresi, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri,
II. Doğal gaz tesislerine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde talep edilen faaliyet konularının da bulunduğu şirket ana sözleşmesinin en son şeklinin yer aldığı:
a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya noter onaylı veya Ticaret Odası onaylı sureti ya da,
b) Ticaret sicili memurluğunca düzenlenmiş onaylı sicil kayıt sureti.
III. Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
IV. Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası,
V. Bir önceki takvim yılına ait, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylı bilanço ve gelir tabloları,
VI. Şirkette çalışan mühendislerin en az birinin Makina Mühendisleri Odasından alınmış doğal gaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış, uygulamalı doğal gaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan ya da üniversitelerden veya enstitülerden alınmış doğal gaz iç tesisat yetkili mühendis belgesi,
VII. Yüksek öğrenim belgesi sahibi şirket çalışanına ait, Sosyal Sigortalar Kurumu'na teslim edilmiş, en son dönem (dört aylık) sigorta primleri bordrosunun Sosyal Sigortalar Kurumu veya noter onaylı sureti,
VIII. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noterden onaylı yetki belgeleri ve imza sirküleri,
IX. İsim ve meslekleri itibarıyla istihdam edilen personel listesi,
X. Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri.
XI. Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler:
a) İç tesisat projelendirme ve yapım;
1) Tesisatçı eğitim belgesi,
2) Çelik boru kaynakçısı eğitim belgesi,
b) Servis hattı projelendirme ve yapım;
1) PE boru kaynakçısı eğitim belgesi,
2) Çelik boru kaynakçısı eğitim belgesi,
c) Yakıcı cihaz servisi;
1) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
2) Üretici firma hizmet yeterlilik belgesi,
d) Müşavirlik-kontrol-denetim;
Doğal gaz iç tesisatı veya servis hattı yapımında tecrübesi bulunduğuna dair iş bitirme belgeleri ve/veya şirket ortağı ile şirket çalışanı mühendise ait referans belgeleri.
XII. Kurumca gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler.
 

Açıklamalar:

1) Bütün belgeler ve ekleri, ilgililerince tüm sayfaları imzalanmış ve kaşeli olarak asıl veya ilgili kişi / kuruluş ya da noter tarafından son altı ay içinde onaylanmış suret olarak temin edilir.
2) Yeni kurulan şirketler için bilanço ve gelir tablosu şartı aranmaz.
3) İşe yeni başlayan şirket çalışanı için Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu yerine Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, emekli olarak istihdam edilmekte olan şirket çalışanı için Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu temin edilir.
4) Doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş referansları, iş bitirme ve iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı mühendise ait referans belgeleri temin edilir.
5) Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri temin edilir.”
 

Yakıt Karşılaştırması

 

Yakıt

Isıl değer

Verim

Motorin

10,200

 kcal/kg

0.84

TüpGaz

11,000

 kcal/kg

0.90

LPG - Propan

11,000

 kcal/kg

0.90

Elektrik

860

 kcal/kWh

0.99

Fuel-Oil 4

9,875

 kcal/kg

0.80

Kömür (İthal)

7,000

 kcal/kg

0.65

Dogalgaz

8,250

 kcal/m3

0.93