makina mühendisleri odası
trabzon şubesi
rize il temsilciliği
Ekrem Orhon Mah. Kemalyeri Cad. No:15 Karali Apt. Kat :1 Daire: 2  tel/fax:2133295

Mühendislik Alanında Faaliyet Sürdüren Firmanızı Tescil Ettiriniz

Makina mühendislerinin mesleklerini sürdürebilmek için üye olmak zorunda oldukları tek kurum Makina Mühendisleri Odası’dır.

Makina Mühendisleri Odası, üyelerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacına yönelik olarak gerekli şartları yerine getiren firmaları tescil ederek SMM BÜRO TESCİL BELGESİ düzenler. 

22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ne göre, Odaya üye, gerekli uzmanlık belgesine sahip üyelerin ücretli veya kendi hesabına çalıştıkları firmalar için  düzenlenen Büro Tescil Belgesi, firma ve mühendis hakkında doğru, güvenilir ve güncel bilgilerin yer aldığı bir belgedir.

Ülkemizde peş peşe meydana gelen depremler ve kamu ihalelerinde yaşanan  büyük boyutlardaki usulsüzlüklerden sonra birtakım önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir mühendis tarafından yapılan her türlü plan, proje, çizim ve hesaplar belediyeler, bakanlıklar yada ilgili diğer kamu kurumlarına verildiğinde bu kurum, yapılan hizmetin yeterliliği konusunda, belgeler üzerinde imzası bulunan mühendisin bağlı bulunduğu meslek odasından Sicil Durum Belgesini ve üretilen hizmetlerin Mesleki Denetimini istemektedir. Her türlü sicil durum belgesi ve mesleki denetim ancak SMM Büro Tescil Belgesi’ne sahip firma-üye için düzenlenir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların makina mühendisliği alanına giren hizmetlerde başvurduğu tek merkez Makina Mühendisleri Odası’dır. Şubemiz bu tür müracaatlarda mühendislerin uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmış SMM Büro Tescil Belgesi’ne sahip firmaları referans olarak göstermektedir. Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Büro Tescil Belgesi firmanın ilgili mühendislik disiplini alanında faaliyette bulunduğunu, bünyesinde gerekli uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak Uzman Mühendis Yetki Belgesi almış bir makina mühendisi bulunduğunu, ticari statü olarak vergi mükellefi olduğu vb. şartları yerine getirdiğini belirtir.

Kamu binalarının mekanik tesisat projelerinin hazırlanması ve doğalgaz’a dönüşümü ihalelerinde Makina Mühendisleri Odası SMM Büro Tescil Belgesi şartı aranmaktadır.

Firmaların daha önce yaptırmış oldukları Büro Tescillerinin Bu yıla ait vizesini ve Büro Tescili yaptırmamış olan firmaların da bir an önce büro tescili yaptırmaları firmalarına yarar sağlayacaktır.

Tescil yenileme ve SMM Büro Tescil Belgesi başvurusu için Makina Mühendisleri odası Rize İl Temsilciliği’nin Tel: 0464 213 32 94 numaralı telefonlarına müracaat ediniz