ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

SAYIN YÖNETİCİ

 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete`de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

 Bu protokol gereği asansörler, arka sayfada verilen 27 ana başlıkta ve 94 maddede belirtilen Kriterlere göre kontrol edilerek ve asansörün denetlendiği andaki durumunu gösteren muayene raporu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üç nüsha olarak düzenlenecektir. Bina Yöneticilerinin raporlarını aşağıda belirtilen adresten 2(iki) nüsha olarak teslim almaları gerekmektedir. Raporun bir kopyası bina yönetimi tarafından saklanacak, diğer kopyası varsa eksik ve hataları gidermek üzere Bakım firmasına verilecektir. Muayene personelimiz tarafından tamamlanan kontrol sonucuna göre uygun etiket iliştirilecektir.

 Yukarıda anılan yönetmelik gereği, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör/asansörler; kuruluşumuzca yapının bağlı bulunduğu belediyeye bildirilerek yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanacaktır. Yıllık kontrol sonucunda muayene raporunda, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir. Buna rağmen, asansörün çalıştırılması durumunda bina yönetimi sorumlu olacaktır.

 Raporda belirtilen eksik ve hatalar 2 ay içerisinde  giderildikten sonra başvurmanız halinde eksik ve hataların giderilip giderilmediği konusunda ücret alınmaksızın muayene personelimizce tekrar kontrol edilecektir. 2. Kontrol sonrasında da eksik ve hatalar giderilmemiş ise asansörün kullanılması sakıncalı olacağı için gerekli müeyyideleri uygulamak üzere belediyeye bilgilendirmede bulunulacaktır.

Yukarıda Belirtilen nedenlerden dolayı imzalanan protokoller çerçevesinde;

Trabzon, Arsin, Çukurçayır, Söğütlü, Çayeli, Fındıklı, Pazar, Palandöken ve Iğdır Belediyeleri sınırı içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolleri için, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası protokol imzalamıştır.

Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen Makina Mühendisleri Odası‘na başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanızı, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanızı, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermenizi ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanızı bekliyoruz.

Asansörün/Asansörlerin kontrolü sonucunda hazırlanan raporun, aşağıda iletişim bilgisi verilen Makina Mühendisleri Odası‘ndan alınması zorunludur. Anılan Yönetmelik, bu raporda asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene dek asansörün işletilmesine izin vermemektedir.

Anılan yönetmelik gereği yapılacak Asansörlerin Yıllık Kontrolleri hizmetinin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ

İletişim Bilgileri:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Trabzon İrtibat Bürosu

Adres : Çarşı Mahallesi Ceviz Altı Sokak Yavuz Selim İş Merkezi No: 5 TRABZON

Tel : 0462 322 14 77 Dahili: 11-12      Fax : 0462 321 77 69

E-posta : trabzon-akm@mmo.org.tr

Web Sitesi : http://trabzon.mmo.org.tr

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Rize İrtibat Bürosu

Adres : Cumhuriyet Cad. Belediye Blokları Kat: 3 RİZE

Tel : 0464 213 32 94
Fax : 0462 213 32 95

E-posta : rize-akm@mmo.org.tr

ASANSÖR KONTROL KRİTERLERİ VE BELEDİYELERE AİT BİLDİRİM FORMLARI

ASANSÖR KONTROL KRİTERLERİ (233 KB) (17.04.2012 12:40:20)

FINDIKLI BELEDİYESİ ASANSÖR YILLIK KONTROL BAŞVURU FORMU (148 KB) (29.05.2012 16:16:07)

PAZAR BELEDİYESİ ASANSÖR YILLIK KONTROL BAŞVURU FORMU (147 KB) (29.05.2012 16:30:45)

ÇAYELİ BELEDİYESİ ASANSÖR YILLIK KONTROL BAŞVURU FORMU (148 KB) (29.05.2012 16:23:58)

Asansör Kontrol Merkezi

Asansörlerle ilgili TSE Standartları (51 KB) (22.01.2009 09:45:35)

EA IAF/ILAC-A4: 2004 EA IAF/ILAC (378 KB) (22.01.2009 09:52:50)

EA-6/01 EA Guidelines (404 KB) (22.01.2009 09:53:39)

EA-7/01 Of EN 45012 (350 KB) (22.01.2009 09:54:01)

 95/16/AT sayılı Yönetmelikte

EA-5/01 EA Guidance (429 KB) (22.01.2009 09:53:15)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.Acrobat® Reader® yüklemek için